Actieplan Werken in de Zorg – meer banen of meer werk?

Uitkeringsinstantie UVW waarschuwt voor 100.000 openstaande zorgvacatures in 2022. Het kabinet wil met het actieprogramma ‘Werken in de zorg’ het personeelstekort in de zorg in 2022 terugbrengen tot nul, en zet ‘alles op alles’ om dit voor elkaar te krijgen. Wat betekent dat voor uw organisatie?

Actieplan Werken in de Zorg

Op woensdag 14 maart heeft het kabinet het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ aan de Tweede Kamer gestuurd. De komende jaren komt er via het Sectorplanplus een bedrag van 320 miljoen euro beschikbaar voor regionale plannen. Voor het eerste tijdvak, dat loopt van augustus 2017 tot 1 mei 2018, is 80 miljoen beschikbaar voor organisaties die personeel opleiden binnen de zorg sector.

Het kabinet focust met het actieprogramma op drie pijlers:

  1. Meer mensen die kiezen voor werken in de zorg
    Het imago van de zorg – in de zorg werk je hard voor weinig – verbeteren en beter laten zien wat het werk inhoudt.
  2. Beter leren in de zorg
    Potentieel personeel inspireren met uitdagend onderwijs, huidig personeel stimuleren met ontwikkelingsmogelijkheden en elke leerling een stageplek.
  3. Anders werken in de zorg
    De werkdruk verlichten: Geen onnodige en overbodige administratieve lasten voor werknemers.

Maar wat houdt dit praktisch in voor uw subsidie aanvraag

Het klinkt als een goed plan, maar uit de praktijk blijkt nu al dat de aanvraag voor de subsidieregeling Sectorplanplus, meer werk met zich meebrengt dan verwacht. De controle, die ten doel heeft dat dit budget terecht komt voor het opleiden van personeel, is vanzelfsprekend maar brengt wel een zekere mate van administratieve druk met zich mee. Het verzamelen van de getekende toestemmings-verklaringen, loonstroken, betaalbewijzen, presentielijsten en ga zo maar door.  Dit alles is vaker wel dan niet een extra druk op een toch al krappe bezetting.

OAZ heeft gezien dat niet alle organisaties deze administratie kunnen voeren, of de expertise in huis hebben. Dit kan leiden tot foutieve of onvolledige aanvragen en dat is een onnodig gemis. Gekwalificeerd personeel in de zorg is immers waar iedereen profijt van heeft en deze regelingen moeten hierbij ondersteunen.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op, 088 – 5600 700.