WW-premie Management voor BBL-leerlingen

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans worden werkgevers middels de invoering van een gedifferentieerde WW-premie gestimuleerd om medewerkers vaste contracten aan te bieden, maar ook om leerwerkplaatsen te creëren in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor deze medewerkers betaalt de werkgever een fors lagere WW-premie.

Wat wij doen

Hoe wij dit doen

Meer weten?

Wat wij doen

Voor de BBL-leerlingen controleren en adviseren we je over de toe te passen WAB rubrieken in de HR- en salarissystemen en vergelijken we de BBL-doelgroep met de doelgroep die OAZ heeft gesignaleerd voor het aanvragen van opleidingssubsidies. Aan de hand hiervan bepaalt de Belastingdienst of er een hoge of een lage WW-premie betaald moet worden. Daarnaast controleren we per BBL-leerling of de juiste onderbouwing volledig aanwezig is.

OAZ ontzorgt

Voor de registratie van de lage WW-premie gelden strikte voorwaarden. Onze ervaring is dat er in de HR- en salarissystemen onjuiste WAB-rubrieken worden geregistreerd waardoor te veel of te weinig WW-premie wordt afgedragen. Ook worden niet BBL-leerlingen geregeld ten onrechte als BBL-leerling geregistreerd, of blijven BBL-leerlingen ook na diplomering als BBL-leerling in het systeem staan.

Door middel van een periodieke rapportage presenteren we de uitkomsten van onze controle en geven we gericht advies op welke wijze mutaties doorgevoerd moeten worden. Op deze manier ben je er zeker van dat je optimaal gebruik maakt van de lage WW-premie voor BBL-leerlingen.

Accountmanager

Eén van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van WW-premie Management. Tijdens de periodieke bezoeken zullen zij daarnaast de ontwikkeling en voortgang van onze dienstverlening met je bespreken.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur Opleidingen

Onze adviseurs verwerken de opgehaalde informatie en controleren de registraties. Aan de hand hiervan stellen zij de periodieke rapportages op.

Iris_OAZ HR Specialist
Bram_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de benodigde documenten op te halen die nodig zijn om de controle uit te voeren en de rapportage op te stellen. Zij stemmen daarnaast openstaande vraagstukken af die nodig zijn voor het afronden van onze controle.

Onze HR Specialisten

Alex_OAZ HR Specialist

Alex Veldkamp

Accountmanager

Alinda_OAZ HR Specialist

Alinda Mastenbroek

Teammanager Sociale Zekerheid

Anita_OAZ HR Specialist

Anita Portegies

Specialist Instroom

Whitepaper opleiden loont

Factsheet WW-premie Management