Loonkostenvoordeel

Jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers voor het aannemen van personeel met een bijzondere status.

Lage-inkomensvoordeel en Jeugd Lage-inkomensvoordeel

Jaarlijkse tegemoetkoming voor het in dienst hebben van medewerkers met een laag loon.

No-Riskpolis

De No-Riskpolis is een looncompensatie die geheel of gedeeltelijk het loon compenseert dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van de medewerker.

Social return on Investment

Social return on investement (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

Direct spreken met een van onze specialisten, neem dan direct contact met ons op.