Loonkostenvoordelen

Op deze pagina vind je een overzicht van onze dienstverleningen op het gebied van het verkrijgen van loonkostenvoordelen voor jouw personeel.

Loonkostenvoordeel

Jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers voor het aannemen van personeel met een bijzondere status.

Lage-inkomensvoordeel en Jeugd Lage-inkomensvoordeel

Jaarlijkse tegemoetkoming voor het in dienst hebben van medewerkers met een laag loon.

No-Riskpolis

De No-Riskpolis is een looncompensatie die geheel of gedeeltelijk het loon compenseert dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van de medewerker.

Social return on Investment

Social return on investement (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.