Wat is het lage-inkomensvoordeel?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een laag loon. Het doel van deze regeling is het vergroten van de kans op een vaste baan voor deze medewerkers. Met de verhoging van het minimumjeugdloon in 2017 is ook het Jeugd-LIV geïntroduceerd. Zowel het LIV als het Jeugd-LIV hebben specifieke voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen om hier aanspraak op te kunnen maken.

Vanaf 1 januari 2024 is het jeugd-LIV afgeschaft. In 2024 betaalt de Belastingdienst nog het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023. Dit gaat automatisch nadat jouw organisatie de aangifte loonheffingen heeft gedaan.

Wat zijn de voorwaarden van het reguliere LIV?

Om als werkgever voor een medewerker aanspraak te maken op het LIV moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De medewerker moet zijn verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen;
  • Voor het kalenderjaar 2023 moet het gemiddelde uurloon van de medewerker tussen de € 12,04 en € 15,06 liggen;
  • De medewerker heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren gewerkt;
  • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
Bedankt voor download factsheet WW-premie

Let op! Het recht op LIV wordt bepaald op basis van de gegevens in de loonaangiften van het betreffende kalenderjaar. Het verkeerd verwerken van gegevens in de loonaangiften kan leiden tot een boete. Zorg dan ook dat je je houdt aan de gestelde voorwaarden van de regeling!

bedankt voor download factsheet No-riskcheck

De voorwaarden voor het LIV en Jeugd-LIV veranderen ieder kalenderjaar.
In juli van ieder jaar wordt het minimumjeugdloon definitief vastgesteld.
Per 2024 komt de regeling Jeugd-LIV volledig te vervallen. Het LIV zal
vanaf 1 januari 2025 komen te vervallen.

Wat zijn de voorwaarden van het Jeugd-LIV?

Heb je als werkgever medewerkers in dienst tussen de 18 en 20 jaar? Dan heb je recht op Jeugd-LIV als de medewerker voldoet aan de uurloongrenzen. Op 1 juli 2023 worden de uurloongrenzen voor het kalenderjaar 2023 bekend gemaakt.

Bekijk ook onze whitepaper InstroomManagement. Hierin geven we je de handvatten om de doelgroep voor LIV en Jeugd-LIV binnen jouw organisatie in beeld te brengen.

WHITEPAPER LOONKOSTENVOORDELEN

Het laatste nieuws over het lage-inkomensvoordeel:

Afschaffing LIV en Jeugd-LIV en geen LKV jongeren

Per 1 januari 2025 kun je als werkgever geen gebruik meer maken van het LIV en het Jeugd-LIV. Aanvankelijk zou het LKV jongeren deze regeling vervangen, maar ook door deze regeling wordt een streep gezet. Onze Specialist Loonkostenvoordeel Anita Portegies licht je de wijzigingen graag toe.

Haal meer uit de Wet tegemoetkomingen loondomein

In maart heeft iedere werkgever de voorlopige berekening Wtl ontvangen van het UWV. Tot 1 mei 2021 heb je de mogelijkheid onvolledigheden of onjuistheden te corrigeren. Deze correcties worden meegenomen in de definitieve beschikking. We lichten de belangrijkste aandachtspunten van de voorlopige berekening aan je toe.

Veelgestelde vragen over het LIV en het Jeugd-LIV

Heb je als werkgever medewerkers in dienst tussen de 18 en 20 jaar? Dan heb je recht op Jeugd-LIV als de medewerker voldoet aan de uurloongrenzen. Op 1 juli 2021 worden de uurloongrenzen voor het kalenderjaar 2021 bekend gemaakt.

VEELGESTELDE VRAGEN LIV

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je bij de signalering, verwerking en afwikkeling van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen en/of houden van medewerkers met een bijzondere status.

Middels ons online portal heb je op ieder moment inzicht in de medewerkers die in aanmerking komen voor het LIV en het Jeugd-LIV. Ook vind je terug wat de verwachtingen zijn voor het kalenderjaar. Zo haal je maximaal rendement uit beide regelingen. Jaarlijks ontvang je van ons een complete rapportage over het LIV met tips over hoe jij optimaal gebruik maakt van deze regeling. Zo heb je continue overzicht in de toepassing van LIV in jouw organisatie.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor jouw organisatie op gebied van het LIV en het Jeugd-LIV. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Specialist Instroom

De specialist behandeld de opgehaalde informatie en analyseert de mogelijkheden en risico’s voor je organisatie.

Bo Bosschaert - OAZ
Over consultant Fleur Mes

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Whitepaper InstroomManagement

Hoe zorg je dat die onzichtbare beloning van goed werkgeverschap
toch zichtbaar wordt?

In onze whitepaper gaan we in op de instroom van (nieuwe) medewerkers
en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en
inwerken tot het behouden van medewerkers.

In het whitepaper behandelen we:

  • Het onboarding proces;
  • De toepassing van de regelingen LKV en LIV;
  • De no-riskpolis bij ziekte;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR specialisten

Veelgestelde vragen

De berekening van het LIV en het Jeugd-LIV gaat per verloond uur binnen een kalenderjaar. Hoeveel de tegemoetkoming is, hangt af van het aantal verloonde uren én het gemiddeld uurloon van de medewerker.

Voor 2022 werd het LIV tijdelijk verhoogd vanwege de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023.

Bijvoorbeeld: een medewerker verdient in 2023 een gemiddeld uurloon tussen de € 12,04 en € 15,06. Het LIV per medewerker per verloond uur is hier € 0,49. Op jaarbasis ontvangt de werkgever maximaal € 960,- aan tegemoetkoming vanuit het LIV. 

Het LIV hoef je niet aan te vragen, het UWV berekent op basis van de jaarlijkse loonaangiften voor welke medewerkers je recht hebt op het LIV of het Jeugd-LIV. Het is dan ook belangrijk dat de verloonde uren op de loonaangiften juist zijn ingevuld. Kloppen deze gegevens niet, dan ontvang je slechts een gedeeltelijke of helemaal geen tegemoetkoming vanuit het LIV.

Als een van jouw medewerkers zowel voor het LIV als het LKV in aanmerking komt, dan wordt alleen de hoogste tegemoetkoming uitgekeerd. Zijn de bedragen even hoog? Dan ontvang je alleen het bedrag aan LKV. Als een van jouw medewerkers zowel voor het Jeugd-LIV als het LKV in aanmerking komt, dan ontvang je beide tegemoetkomingen.

Wat zijn de tegemoetkomingen van het LKV? Lees er hier alles over.

Als je recht hebt op een van de twee regelingen, dan ontvang je uiterlijk 14 maart de voorlopige berekening met specificaties van het UWV. Controleer de berekening goed! Als de gegevens niet kloppen, dan loop je het risico de tegemoetkoming gedeeltelijk of in zijn geheel mis te lopen. Uiterlijk 31 juli ontvang je van de Belastingdienst de definitieve beschikking. Binnen zes weken na datum van de definitieve beschikking wordt het LIV en/of het Jeugd-LIV betaald.

Het controleren van de voorlopige berekening is een flinke klus. Ons vast team van HR specialisten ontzorgt jou daarin volledig. Benieuwd hoe wij dit doen? Neem gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.