Wat is het (Jeugd) Lage Inkomensvoordeel?

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een laag loon. Door deze regeling dalen de loonkosten van de werkgever. Het doel van de regeling is dat deze doelgroep meer kans heeft op een baan. Omdat in 2017 het minimumjeugdloon is verhoogd, zijn de kosten voor de werkgever om medewerkers tussen de 18 en 20 jaar in dienst te nemen gestegen. Om dit te compenseren krijgen werkgevers een jaarlijkse tegemoetkoming in de vorm van het Jeugd Lage Inkomensvoordeel (Jeugd-LIV).

Wat zijn de voorwaarden van het reguliere LIV?

Het LIV betekent voor de werkgever verlaagde loonkosten en voor de medewerker een grotere kans op een baan. Een voordeel voor beide partijen. Om als werkgever aanspraak te maken op het LIV moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • De medewerker moet zijn verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • Voor het kalenderjaar 2020 moet het gemiddelde uurloon van de medewerker tussen € 10,29 en € 12,87 liggen;
 • De medewerker heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren gemaakt;
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het recht op LIV wordt bepaald op basis van de gegevens in de loonaangiften van het betreffende jaar. Het verkeerd verwerken van gegevens in de loonaangiften kan leiden tot een flinke boete. Zorg dan ook dat je je houdt aan de gestelde voorwaarden van de regeling!

Wat zijn de voorwaarden van het Jeugd-LIV?

Wil je als werkgever aanspraak maken op het Jeugd-LIV, dan zijn er voorwaarden waar je aan moet voldoen. Deze wijken voor een deel af van de voorwaarden van het reguliere LIV en zijn als volgt:

 • De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
 • Een medewerker van 18 jaar heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 5,19 en maximaal € 6,93.
 • Een medewerker van 19 jaar heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 6,23 en maximaal € 9,24.
 • Een medewerker van 20 jaar heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 8,30 en maximaal € 10,29.
 • De medewerker heeft op 31 december 2019 een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar.

De voorwaarden veranderen ieder kalenderjaar. In juli van ieder lopend jaar wordt het minimumjeugdloon definitief vastgesteld. Per 2024 komt de regeling Jeugd-LIV volledig te vervallen.

Wijziging LIV naar LKV jongeren

De effectiviteit van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), waar het (Jeugd-)LIV een onderdeel van is, wordt geëvalueerd. Het kabinet is hiervoor in gesprek gegaan met een groep werkgevers. Het doel van de evaluatie is een effectievere inzet van de regelingen binnen de Wtl. Één van de voorstellen voor een effectievere invulling, is de wijziging van het LIV naar LKV jongeren. Lees hier het artikel over deze wijziging en wat dit betekent voor jou als werkgever.

Wat wij doen

Met ons online portal MijnOAZ krijgen werkgevers op ieder willekeurig moment inzicht in de medewerkers die voor het LIV en Jeugd-LIV in aanmerking komen. Ook zie je via MijnOAZ hoe hoog het LIV en Jeugd-LIV naar verwachting zal zijn in dat jaar. Je kunt in MijnOAZ actief sturen op de doelgroep voor het LIV en Jeugd-LIV. Op deze manier wordt het maximale rendement uit beide regelingen gehaald.

OAZ ontzorgt

Naast het feit dat MijnOAZ jou continue inzicht geeft in de toepassing van de LIV voor jouw organisatie, sturen we je jaarlijks een rapportage. Daarin geven we je tips hoe jij optimaal van deze regeling gebruik kunt maken.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van het (Jeugd) Lage-inkomensvoordeel. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Instroom

Onze adviseurs en specialisten behandelen de opgehaalde informatie en dossiers en analyseren de mogelijkheden en risico's.

Esther Zuyderduyn OAZ
Pieter Hamelink OAZ

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Ons proces

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je ons whitepaper goed werkgeverschap loont, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de het aannemen van personeel en het loonkostenvoordeel.

Wil je direct weten wat OAZ voor jouw organisatie kan betekenen, download dan onze factsheet!

Whitepaper LIV en LKV

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met in hun personeelsbeleid als het komt op het aannemen van personeel. Echter hoe zorg je dat die onzichtbare beloning, toch zichtbaar wordt zonder fouten te maken. In het whitepaper goed werkgeverschap loont behandelen we dan ook de volgende punten:

 • Het onboarding proces?
 • Toepassing LKV;
 • Toepassing LIV;
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Factsheet LIV en LKV

Wil je weten wat de dienstverlening rond het (jeugd) lage inkomensvoordeel precies betekent bij OAZ, download dan onze factsheet! Hierin leggen we uit hoe wij deze subsidieregeling voor jouw organisatie realiseren:

 • Onze persoonlijke benadering;
 • Complete ontzorging;
 • Advies op maat.

Onze HR specialisten