(Jeugd) Lage inkomensvoordeel

Het Lage inkomensvoordeel (LIV)  is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Door deze regeling dalen de loonkosten van werkgevers. Het doel van de regeling is dan ook dat deze groep werknemers meer kans heeft op een baan. Omdat in 2017 het minimum jeugdloon is verhoogd, zijn de kosten voor werkgevers om werknemers tussen de 18 en 21 jaar in dienst nemen gestegen. Met het Jeugd-LIV krijgen werkgevers hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming.

Wat wij doen

Met ons portal MijnOAZ krijgen werkgevers op ieder willekeurig moment inzicht in de medewerkers die voor het LIV en Jeugd-LIV in aanmerking komen. Ook zie je via MijnOAZ zienhoe hoog het LIV en Jeugd-LIV naar verwachting zal zijn in dat jaar. Je kunt in MijnOAZ actief sturen op de doelgroep voor het LIV en Jeugd-LIV. Op deze manier wordt het maximale rendement uit beide regelingen gehaald.

OAZ ontzorgt

Naast het feit dat MijnOAZ jou continue inzicht geeft in de toepassing van de LIV voor jouw organisatie, sturen we je jaarlijks een rapportage. Daarin geven we je tips hoe jij optimaal van deze regeling gebruik kunt maken.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van het (Jeugd) Lage-inkomensvoordeel. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Instroom

Onze adviseurs en specialisten behandelen de opgehaalde informatie en dossiers en analyseren de mogelijkheden en risico's.

Esther-Z_OAZ HR Specialist
Pieter_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je ons whitepaper goed werkgeverschap loont, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de het aannemen van personeel en het loonkostenvoordeel.

Wil je direct weten wat OAZ voor jouw organisatie kan betekenen, download dan onze factsheet!

Whitepaper LIV en LKV

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met in hun personeelsbeleid als het komt op het aannemen van personeel. Echter hoe zorg je dat die onzichtbare beloning, toch zichtbaar wordt zonder fouten te maken. In het whitepaper goed werkgeverschap loont behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Het onboarding proces?
  • Toepassing LKV;
  • Toepassing LIV;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Factsheet LIV en LKV

Wil je weten wat de dienstverlening rond het (jeugd) lage inkomensvoordeel precies betekent bij OAZ, download dan onze factsheet! Hierin leggen we uit hoe wij deze subsidieregeling voor jouw organisatie realiseren:

  • Onze persoonlijke benadering;
  • Complete ontzorging;
  • Advies op maat.

Onze HR specialisten