Privacyverklaring OAZ

Als je van onze dienstverlening gebruik maakt, hebben wij gegevens nodig om ervoor te kunnen zorgen dat wij je optimaal kunnen adviseren over subsidiemogelijkheden en kostenbesparingen. We dragen zorg voor jouw gegevens en bewaren deze veilig. Wat we precies met jouw persoonlijke gegevens of die van jouw medewerkers doen, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we die bewaren, vertellen we graag in deze privacyverklaring.

Wij zijn ervan overtuigd dat privacy en informatiebeveiliging niet een eenmalige opdracht is. Het is de kern waardoor je als klant persoonlijke gegevens van jezelf of jouw medewerkers met ons in vertrouwen kunt delen. Om dit blijvend te waarborgen, hebben wij een Privacy Officer.  Als je na het lezen van onze privacyverklaring  nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze Privacy Officer Roel Willemse.

Roel Willemse               Privacy Officer

Telefoon:                      088 5600 731

E-mail:                          privacy@oaz.nl

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

OAZ B.V. (“OAZ”), gevestigd aan de Schermerhornstraat 2, 4463 XD, Goes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22045480 is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die OAZ verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ons, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder OAZ is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties:

Welke gegevens verwerken wij van jou?

OAZ verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. We vragen je alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening, zoals beschreven in de opdrachtovereenkomst, te kunnen garanderen. Hieronder vind je een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij onder andere kunnen verwerken:

 • Naam, adres- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Profiellinks social media;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die je expliciet verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

In het kader van de dienstverlening en uitsluitend voor zover noodzakelijk kunnen wij tevens de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Beroep en betrekking;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht;
 • Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens;
 • Verlof- en verzuimgegevens;
 • Gegevens betreffende de gezondheid;
 • Opleidingsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens en hoelang worden deze bewaard?

OAZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van overeengekomen diensten.
 • Het leveren van ondersteuning.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van jouw communicatievoorkeur.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • OAZ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • OAZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
 • Tot slot verwerkt OAZ bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hoe lang dat precies is, hangt af van de wettelijke bewaartermijn van de subsidieregeling of fiscale bewaarplicht en de vorm van dienstverlening waarvoor jouw gegevens verwerkt worden. Dit kan per regeling verschillen en is zo bepaald omdat OAZ in haar dienstverlening heeft opgenomen ook de verantwoording richting subsidieverstrekkers op haar te nemen.  Voor dienstverlening en persoonsgegevens die niet gebonden zijn aan een wettelijke bewaartermijn, hanteert OAZ de duur van het contract als bewaartermijn.

Naam Product Bewaartermijn
WVA onderwijs 7 jaar na afloop betreffende belastingjaar
WVA Control 7 jaar na afloop betreffende belastingjaar
Instroommangement  5 jaar
No-risk  5 jaar
SROI Contractduur
Premiecontrole WHK 7 jaar
Controle vaststelling gedifferentieerde premie WGA  5 jaar
WGA Management contractduur
ESF duurzame inzetbaarheid 10 jaar
Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg (Stagefonds) 7 jaar
Subsidieregeling Praktijkleren 5 jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt.
Stageplaatsen Zuid-Holland contractduur
Kwaliteitsimpuls Ziekenhuizen (KIPZ) contractduur
Beschikbaarheidbijdrage contractduur
Sectorplannen 5 jaar gerekend vanaf datum van de subsidievaststelling na afloop van de maatregelen in het sectorplan.
Verhaalsrecht 5 jaar
WGA Compensatie 7 jaar
Compensatieregeling Transitievergoeding contractduur

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Of wij delen jouw gegevens met jouw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@oaz.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij, met welk doel en hoelang worden deze bewaard?

OAZ gebruikt functionele, statistische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Webstatistieken en onderzoek

OAZ gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruiken we een plug-in van Google Analytics. Wij analyseren deze gegevens. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. In onderstaande tabel zie je welke cookies dit zijn.

Website www.oaz.nl

Afzender Type Naam cookie Geldigheid Functie
HubSpot Tracking __hs_opt_out 6 maanden Deze cookie wordt door het opt-in privacybeleid gebruikt om te onthouden dat de bezoeker niet telkens opnieuw hoeft te worden gevraagd om cookies te accepteren.
HubSpot Tracking __hs_opt_in 7 dagen Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de banner altijd wordt weergegeven wanneer bezoekers in de strikte modus browsen.
HubSpot Tracking _hssc 30 minuten Deze cookie houdt sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdsregistraties in de __hstc-cookie moet verhogen. De cookie bevat het domein, viewCount (wordt bij elke paginaweergave in een sessie verhoogd) en de starttijd van sessie.
HubSpot Tracking _hssrc sessie Wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt deze cookie ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als deze cookie niet bestaat wanneer HubSpot cookies beheert, wordt deze beschouwd als een nieuwe sessie.
HubSpot Tracking _hstc 6 maanden De belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers. Het bevat het domein, tijdstempel (eerste bezoek), tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (stappen voor elke volgende sessie).
HubSpot Tracking hubspotutk 6 maanden Deze cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van een formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.
HubSpot Functioneel _cf_bm 1 dag Deze cookie wordt gebruikt om onderscheidt te maken tussen mensen en bots in de websitebezoeken. Deze cookie helpt ons te bepalen hoeveel bezoekers er op de site zijn.
Google Analytics Analytisch __ga 2 jaar Deze derde partij cookie wordt door Google Analytics gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over pagina bezoeken. Deze cookie helpt ons ook om te bepalen welke website onderdelen moeten worden verbeterd.
Google Analytics Analytisch __gid 1 dag Deze derde partij cookie wordt door Google Analytics gebruikt om informatie over iedere bezochte pagina op te slaan. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke website onderdelen moeten worden verbeterd.
Google Analytics Analytisch _gat_gtag_UA* 1 minuut Deze derde partij cookie wordt door Google Analytics gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over paginabezoeken.
Google Analytics Functioneel _grecaptha doorlopend Deze cookie wordt gebruikt om onderscheidt te maken tussen
mensen en bots in de websitebezoeken. Deze cookie helpt ons
te bepalen hoeveel bezoekers er op de site zijn.
Google AdWords Tracking ads/ga-audiences sessie Deze cookie registreert welke bezoekers er terugkeren op de site.
YouTube Tracking yt-remote sessie Deze cookie herkent de video instellingen van de bezoeker en past deze toe in de beschikbare video’s.
OAZ Functioneel uncode_privacy 1 jaar Deze cookie registreert of een bezoeker de cookies heeft geaccepteerd. De bezoeker ziet vervolgens niet meer de banner voor het accepteren van cookies, omdat deze dat al heeft gedaan.

Mijn OAZ (portal.oaz.nl)

Afzender Type Naam cookie Geldigheid Functie
OAZ Functioneel sessie 1 jaar Deze cookie wordt gebruikt om een geldige sessie met de gebruiker op te zetten.

Met uitzondering van de cookies van HubSpot, geldt dat de andere cookies qua soort  geen impact hebben op jouw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vragen wij geen expliciete toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdragen van jouw gegevens middels een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie.

Wanneer je je  wilt beroepen op een van deze rechten, kun je een verzoek sturen naar privacy@oaz.nl. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

Hoe kan ik een klacht indienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover allereerst met ons contact op te nemen via de Privacy Officer (privacy@oaz.nl). Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit erg vervelend. We wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen. Neem een kijkje op de volgende site:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij hebben een separaat beveiligingsbeleid opgesteld, die op aanvraag beschikbaar kan worden gesteld.