Wat is de WW-premie voor werkgevers?

De WW-premie is onderdeel van de zogeheten werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen die een werkgever betaalt en beschermen medewerkers tegen inkomensverlies bij bijvoorbeeld ziekteverzuim of werkloosheid.

De WW in WW-premie staat voor Werkloosheidswet. Dankzij de WW-premie die de werkgever voor een medewerker betaalt, kan de medewerker een tijdelijke WW-uitkering ontvangen als hij of zij gedeeltelijk of volledig werkloos wordt.

Wat is er veranderd door de WAB?

Middels de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) wil de overheid werkgevers stimuleren om medewerkers vaste arbeidsovereenkomsten te bieden, maar ook leerwerkplaatsen te creëren in het kader van de BBL. Met ingang van de WAB op 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de berekening van de WW-premie. De hoogte van de WW-premie hangt nu af van het type arbeidsovereenkomst van de medewerker. Ook betaalt de werkgever voor medewerkers die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een fors lagere premie.

Wijziging in WW-premie voor werkgevers
Verlenging subsidieregeling SectorplanPlus 2023-2024

Bekijk onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we
je handige tips om te investeren in de ontwikkeling van jouw
medewerkers voor een toekomstbestendige organisatie!

WHITEPAPER OPPLEIDINGSSUBSIDIES

Wanneer wordt de lage WW-premie toegepast?

In 2024 betalen werkgevers voor de lage WW-premie 2,64% van het bruto maandloon van de medewerker. Werkgevers kunnen deze lage WW-premie onder andere toepassen in de volgende situaties:

  1. De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat schriftelijk is vastgelegd en hier mag geen sprake zijn van een oproepovereenkomst;
  2. De medewerker volgt een BBL-leertraject.

Lage WW-premie bij BBL: vaak zijn arbeidsovereenkomsten voor medewerkers met een BBL-opleiding voor bepaalde tijd, echter is voor de lage WW-premie voor deze groep een uitzondering gemaakt. Zo worden werkgevers gestimuleerd om leerwerkplekken aan te bieden aan leerlingen in het beroepsonderwijs.

Het laatste nieuws over de WW-premie:

Nieuwe BBL-leerlingen? Hier let je op voor de lage WW-premie 2024.

Wellicht starten er binnenkort in jouw organisatie één of meerdere medewerkers met een BBL-opleiding. Als werkgever mag je dan de lage WW-premie toepassen. Let daarbij wel op de administratieve voorwaarden van deze regeling. Niemand wil onnodig hoge lasten, maar terugbetalen is nog vervelender. Onze specialist Rosita vertelt waar je in 2024 op let voor de lage WW-premie BBL. 

Vaker de lage WW-premie bij overwerk per 2025

Onlangs heeft de ministerraad gestemd voor de verruiming van de WW-premie bij overwerk. Vanaf 1 januari 2025 zal de wijziging worden doorgevoerd. De wijziging heeft te maken met de voorwaarde dat werkgevers de hoge WW-premie betalen, als blijkt dat een medewerker méér dan 30% heeft overgewerkt ten opzichte van de uren op het arbeidscontact. Rosita ligt de wijziging verder toe.

Veelgestelde vragen over de WW-premie

Wat is het verschil tussen de hoge en lage WW-premie, wat is er veranderd door de WAB en welke uitzonderingen zijn er waarbij je alsnog hoge WW-premie toepast? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN WW-PREMIE

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Voor de registratie van de lage WW-premie gelden strikte voorwaarden. Onze ervaring is dat in HR- en salarissystemen veelal onjuiste WAB-rubrieken worden geregistreerd. Daardoor draag je als werkgever te veel of juist te weinig WW-premie af. Ook met de registratie van BBL-leertrajecten gaat er nog regelmatig iets mis.

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je bij de signalering, verwerking en afwikkeling van de lage WW-premie bij BBL-leertrajecten.

Wij controleren de toe te passen WAB-rubrieken en adviseren je over de toepassing van de lage WW-premie voor de BBL-doelgroep. Daarbij controleren we of er per BBL-leerling de juiste administratieve onderbouwing aanwezig is. Middels een periodieke rapportage heb jij inzicht in de uitkomsten van onze werkzaamheden en geven we gericht advies op welke wijze je correcties doorvoert. Zo maak je optimaal gebruik van de lage WW-premie voor de BBL-doelgroep en nemen wij je het werk zo veel mogelijk uit handen.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we onze werkwijze. Daarnaast bespreken zij periodiek de ontwikkelingen en voortgang.

Joey Burggraeve - OAZ

Specialist Instroom

Onze specialist verwerkt de opgehaalde informatie en controleert de registraties van de lage WW-premie. Je ontvangt hiervan een rapportage, zodat je op de hoogte blijft van de resultaten en eventueel openstaande acties.

Laetitia Sallent - OAZ

Consultant

Onze consultant komt met regelmaat langs om alle benodigde informatie op te halen en te verwerken. Zo zorgen wij voor een optimaal resultaat.

Whitepaper:

Opleiden loont!

Hoe investeer je in een toekomstbestendige informatie en maak je optimaal gebruik van de beschikbare subsidies en kostenbesparingen?

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met het toepassen van de juiste WW-premie. Toch zien we vaak nog dezelfde soort fouten langskomen en zaken die over het hoofd worden gezien. In het whitepaper opleidingssubsidies behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Do’s en don’ts voor de drie grootste opleidingssubsidies;
  • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
  • Stapelen van regelingen;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Soms. De lage WW-premie mag pas worden toegepast als de praktijkovereenkomst volledig en daggetekend aanwezig is. De partij die de praktijkovereenkomst als laatst ondertekent, bepaalt vanaf wanneer de lage WW-premie mag worden toegepast.

De WW-premie is vastgesteld naar het soort arbeidsovereenkomst van een medewerker. De percentages kunnen jaarlijks veranderen. Het percentage van de WW-premie wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker;

Berekening: bruto maandloon x percentage = af te dragen WW-premie
Voorbeeld: 2.500 euro x 0.0264 = 67,50 euro

De lage WW-premie is van toepassing als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  2. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen;
  3. De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

Hierop zijn echter enkele uitzonderingen mogelijk. In gesprek over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

De term ‘vast contract’ is duidelijk vastgelegd in de Wet, zo kan er geen twijfel over bestaan bij de toepassing van de hoge of lage WW-premie. De definitie is als volgt: ‘schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastleggen’.

Voor de controle moet je als werkgever voor medewerkers waarbij de lage WW-premie wordt toegepast administratieve onderbouwing aanleveren. Dit houdt in dat er een kopie van de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen in de loonadministratie én op de loonstrook moet de aard van het dienstverband staan.

Ben je een werkgever binnen een seizoensgebonden sector, dan zal je hoogstwaarschijnlijk veel te maken hebben met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Voor werkgevers in deze sectoren wordt vooralsnog de hoge WW-premie toegepast voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten.