Wat is de subsidieregeling Praktijkleren?

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt bij de begeleiding van een leerling of student. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen te realiseren. De begeleiding van deze leerlingen of studenten kan flink wat tijd en extra geld kosten en dus kunnen erkende leerbedrijven hier jaarlijks subsidie voor aanvragen.

Praktijkleren 2022-2023 aanvragen? Dat kan tot en met 15 september 2023 en dien je in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Welke doelgroepen komen in aanmerking voor Praktijkleren?

Er zijn verschillende doelgroepen waar je als werkgever de subsidie Praktijkleren voor kan aanvragen, deze zijn als volgt:

 • Mbo-leerlingen die een crebo bbl-opleiding volgen;
 • Hbo-leerlingen die een croho erkende deeltijd of duaal opleiding volgen uit de onderdelen: techniek, gezondheidszorg, landbouw en natuurlijke omgeving of gedrag en maatschappij;
 • Vmbo-leerlingen met een entree- of leer-werktraject inclusief het voortgezet speciaal- en beroepsonderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO);
 • Promovendi en/of technologisch ontwerpers (toio’s).

Kosten voor EVC en maattrajecten zijn niet subsidiabel voor de regeling Praktijkleren. Vanaf 2021 is er wel subsidie mogelijk voor derde leerweg opleidingen.

Tijdelijke verhoging LIV

Let op! Voor iedere doelgroep gelden specifieke voorwaarden waar je bij de aanvraag van de subsidie aan moet voldoen. Zo kan er worden gevraagd om specifieke administratieve onderbouwing, of bewijs van het aantal begeleide werkuren.

Praktijkleren in de bouw

Bekijk ook onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we
je handige tips om te investeren in de ontwikkeling van jouw
medewerkers voor een toekomstbestendige organisatie!

WHITEPAPER OPLEIDINGSSUBSIDIES

Wat zijn de voorwaarden van Praktijkleren?

Wil je als werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren? Dan zijn er een aantal eisen waaraan je moet voldoen:

 • De organisatie dient als erkend leerbedrijf te zijn geregistreerd;
 • De opleidingen die je aanbiedt dienen te resulteren in een volledig diploma;
 • Het onderwijsprogramma dient aan een, door de RVO, vastgesteld aantal onderwijsuren te voldoen.

Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratieve vereisten én dat deze voldoet aan de wettelijke verplichtingen. OAZ kan jou hier volledig bij ontzorgen.

Praktijkleren in de derde leerweg

Vanaf 2021 tot en met 2025 stelt het ministerie van SZW subsidie beschikbaar voor derde leerweg opleidingen via de regeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Deze subsidie is bedoeld voor medewerkers die werkloos dreigen te worden, maar zich laten (bij)scholen om dit te voorkomen. Daarnaast komen nieuwe medewerkers in aanmerking die eerder werkzoekende waren.

Let erop dat voor de regeling Praktijkleren in de derde leerweg andere aanvraagrondes gelden dan voor de reguliere regeling Praktijkleren, namelijk:

 • 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022
 • 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022
 • 1 december 2022 tot en met 13 januari 2023
 • 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023
 • 1 december 2023 tot en met 12 januari 2024

De aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment bekend gemaakt.

Factsheet WGA Management

In tegenstelling tot de regeling Praktijkleren, waarbij een organisatie de administratieve verantwoording pas overlegd zodra de subsidievertrekker een controle aankondigt, dient aan een aanvraag voor de regeling Praktijkleren in de derde leerweg de administratie per leerling direct te worden toegevoegd. 

Het laatste nieuws over Praktijkleren:

Is opleiden de oplossing voor arbeidsmarktkrapte?

Op 3 februari 2022 werd door HRcommunity in samenwerking met OAZ een online summit georganiseerd. Het thema: leren en opleiden als oplossing voor arbeidsmarktkrapte. Vijf ervaringsdeskundigen gingen onder leiding van een moderator hierover in gesprek. Er is een verslag gemaakt over de bijeenkomst, lees hier verder over de uitkomsten van de summit.

Normbedragen Praktijkleren 2021-2022

Het subsidiebudget voor Praktijkleren wordt ieder jaar naar rato verdeeld over toegekende aanvragen. De normbedragen per praktijkleerplaats worden gebaseerd op het aantal weken dat er begeleiding heeft plaatsgevonden. De normbedragen over het afgelopen schooljaar 2021-2022 zijn onlangs bekendgemaakt. Bekijk ze hier.

Veelgestelde vragen over Praktijkleren

Hoeveel subsidie ontvang je per leerling of student, tot wanneer loopt de regeling en wanneer ontvang je het subsidiebedrag? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN PRAKTIJKLEREN

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de volledige doelgroep, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing en de subsidieaanvraag.

Door onze jarenlange ervaring weten wij ook vaak extra leerlingen te signaleren die anders buiten beeld zouden blijven. Met ons online portal MijnOAZ wordt jou subsidiedossier in beeld gebracht. Zo heb je te allen tijde inzicht in de voortgang van onze werkzaamheden in jouw online portal. Kortom: wij nemen jou zo veel mogelijk werk uit handen!

Krijg je een controle door de RVO? Geen probleem! Wij begeleiden jaarlijks vele controles en hebben regelmatig contact met de RVO. Door deze ervaring weten wij precies welke vereisten er worden gesteld en ben je verzekerd van een goede aanvraag.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van Praktijkleren. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Specialist Opleidingen

De specialist houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. Ook houdt de specialist alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Suzie Rohling
Dorrit Booij

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag.

Esther Niemantsverdriet

Administratieve kracht

Onze medewerker zorgt dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt in ons online portal MijnOAZ.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling Praktijkleren, maar toch zien we steeds dezelfde fouten voorkomen. Dit heeft te maken met het stapelen van subsidies of uitzonderingen in de regeling. In onze whitepaper behandelen we de drie grootste opleidingssubsidies en komt het volgende aanbod:

 • Welke opleidingen komen in aanmerking voor subsidie?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van subsidies, wat is er mogelijk?
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

In ieder geval tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar in het kader van de subsidie Praktijkleren. Het is onze verwachting dat deze regeling zich ook na 2023 zal voortzetten.

In mei 2020 besloot minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de subsidie een extra impuls te geven. Dit was bedoeld om werkgevers te motiveren om BBL-leerplekken te (blijven) aanbieden. Voor de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 wordt in het kader van deze impuls een extra investering van 10,6 miljoen euro gedaan in de regeling Praktijkleren.

Lees er in dit artikel alles over.

Middels Praktijkleren ontvangen werkgevers een vergoeding voor de begeleiding van een leerling of student. Dit is op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde praktijkleerplaatsen en het aantal weken begeleiding dat de student heeft ontvangen.

Voor iedere leerling waarvoor je subsidie ontvangt, moet je verantwoordingsdocumenten kunnen overleggen als de RVO een controle aankondigt. Een werkgever is verplicht deze documenten tot 5 jaar na het studiejaar van de aanvraag te bewaren.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 2.700 euro per leerling en hangt af van het aantal weken praktijkbegeleiding die de leerling ontvangt in het betreffende schooljaar.

Hier vind je een overzicht van de normbedragen van Praktijkleren voor het schooljaar 2020/2021.

Om een aanvraag in te dienen bij de RVO moet je beschikken over een E-Herkenning op minimaal niveau 3.

Na de aanvraagdeadline van 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over alle ingediende aanvragen. Het ministerie beslist uiterlijk 13 weken na 16 september over de aanvragen van voorafgaand studiejaar.

Heeft OAZ voor jou de aanvraag Praktijkleren ingediend, dan ontvangen wij halverwege december de beslissing en informeren we jou over de vervolgstappen. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via jouw accountmanager, mail naar info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.

Van januari t/m oktober voert de RVO controles uit op reeds ingediende aanvragen. Dit gebeurt op basis van een steekproef.