Praktijkleren

De overheid stimuleert werkgevers om meer praktijkleerplaatsen aan te bieden. Om deze reden is de regeling Praktijkleren in het leven geroepen.

Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Daarnaast komt de regeling tegemoet in de kosten die je maakt wanneer een promovendus of technologisch ontwerper actief is binnen je organisatie.

Aan het einde van ieder schooljaar dien je bij de RVO een aanvraag in.

Wat wij doen

Wij brengen binnen jouw organisatie de volledige doelgroep in kaart voor de subsidie Praktijkleren. Samen maken we vervolgens afspraken over een effectieve en correcte inrichting van de projectadministratie.

Gedurende het hele schooljaar begeleiden onze consultants bij jou op locatie de voortgang en verzamelen ze de administratie. Door onze jarenlange ervaring weten wij vaak extra leerlingen te signaleren die anders buiten beeld zouden blijven.

 

Zelf heb je altijd inzicht in de status van je dossier, vanuit ons portal MijnOAZ.

Aan het einde van het schooljaar dienen we de aanvraag voor je in.

Het kan daarna zo zijn dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een controle bij je uitvoert. Dit doen zij steekproefsgewijs. Als dit het geval is, verzorgen wij de voorbereiding, begeleiding en afwikkeling van deze controle zijn wij tijdens deze controle aanwezig.

OAZ ontzorgt

De regeling geeft geen vaste formats of documenten waarin je je aanvraag kunt onderbouwen. Je bent er als werkgever zelf verantwoordelijk voor dat de administratie aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Uit onze ervaring blijkt dat dit een hele administratieve klus is.

Wij ontzorgen je bij deze werkzaamheden. We verzamelen zelf de benodigde documenten en hebben formats ontwikkeld waarmee je voldoet aan de vereisten van de regeling.

Het gehele dossier wordt door ons verzameld en compleet gemaakt en door onze specialisten verwerkt in MijnOAZ.

Wij begeleiden jaarlijks vele controles en hebben veel contact met RVO. Door deze ervaring weten wij precies welke vereisten RVO stelt aan een dossier en ben je er dus van verzekerd dat jouw aanvraag altijd kloppend is.

Kortom: wij nemen jou zo veel mogelijk werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van Praktijkleren. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Opleidingen

De specialisten en adviseurs houden overzicht over alle inkomende documenten en bewaken de deadlines. Daarnaast houden zij ook alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten.

Suzie_OAZ HR Specialist
Dorrit_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de benodigde documenten te verzamelen voor een complete subsidieaanvraag.

Esther_OAZ HR Specialist

Medewerker Opleidingen

Onze medewerker Opleidingen zorgen dat alle administratie voor de subsidieregeling worden verwerkt in ons portal MijnOAZ.

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je ons whitepaper opleidingssubsidies, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de regeling Praktijkleren.

Wil je direct weten wat OAZ voor jouw organisatie kan betekenen, download dan onze factsheet!

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling Praktijkleren. Toch zien we vaak nog dezelfde soort fouten langskomen. Deze hebben te maken met het stapelen van de verschillende subsidieregelingen of met een tekort aan kennis. In het whitepaper opleidingssubsidies behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Welke opleidingen komen allemaal in aanmerking?
  • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
  • Stapelen van regelingen;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

OAZ en Praktijkleren

Wil je weten wat de dienstverlening rond Praktijkleren precies betekent bij OAZ, download dan onze factsheet! Hierin leggen we uit hoe wij deze subsidieregeling voor jouw organisatie realiseren:

  • Onze persoonlijke benadering;
  • Complete ontzorging;
  • Advies op maat.

Onze HR Specialisten