Wat is de subsidieregeling Praktijkleren?

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt bij de begeleiding van een leerling of student. De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen te realiseren. De begeleiding van deze leerlingen of studenten kan flink wat tijd en extra geld kosten en dus kunnen erkende leerbedrijven hier jaarlijks subsidie voor aanvragen.

Praktijkleren aanvragen? Dat kan jaarlijks tot en met 16 september en dien je in over het afgelopen schooljaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Welke doelgroepen komen in aanmerking voor Praktijkleren?

Er zijn verschillende doelgroepen waar je als werkgever de subsidie Praktijkleren voor kan aanvragen, deze zijn als volgt:

 • Vmbo-leerlingen met een entree- of leer-werktraject inclusief het voortgezet speciaal- en beroepsonderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO);
 • Mbo-leerlingen die een crebo bbl-opleiding volgen;
 • Hbo-leerlingen die een croho erkende deeltijd of duaal opleiding volgen uit de onderdelen: techniek, gezondheidszorg, landbouw en natuurlijke omgeving of gedrag en maatschappij;
 • Promovendi en/of technologisch ontwerpers (toio’s).
Wijzigingen in verantwoording KiPZ 2023

Let op! Voor iedere doelgroep gelden specifieke voorwaarden waar je bij de aanvraag van de subsidie aan moet voldoen. Zo kan er worden gevraagd om specifieke administratieve onderbouwing, of bewijs van het aantal begeleide werkuren.

Praktijkleren in de bouw

Bekijk ook onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we
je handige tips om te investeren in de ontwikkeling van jouw
medewerkers voor een toekomstbestendige organisatie!

WHITEPAPER OPLEIDINGSSUBSIDIES

Wat zijn de voorwaarden van Praktijkleren?

Wil je als werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren? Dan zijn er een aantal eisen waaraan je moet voldoen:

 • De organisatie dient als erkend leerbedrijf te zijn geregistreerd;
 • De opleidingen die je aanbiedt dienen te resulteren in een volledig diploma;
 • Het onderwijsprogramma dient aan een, door de RVO, vastgesteld aantal onderwijsuren te voldoen.

Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratieve vereisten én dat deze voldoet aan de wettelijke verplichtingen. OAZ kan jou hier volledig bij ontzorgen.

Het laatste nieuws over Praktijkleren:

Is opleiden de oplossing voor arbeidsmarktkrapte?

Op 3 februari 2022 werd door HRcommunity in samenwerking met OAZ een online summit georganiseerd. Het thema: leren en opleiden als oplossing voor arbeidsmarktkrapte. Vijf ervaringsdeskundigen gingen onder leiding van een moderator hierover in gesprek. Er is een verslag gemaakt over de bijeenkomst, lees hier verder over de uitkomsten van de summit.

Ad-hoc veranderingen in leertrajecten, hoe houd je medewerkers gemotiveerd?

Met de juiste leertrajecten zijn leerlingen, studenten en medewerkers breder inzetbaar en blijven langer werkzaam in de organisatie. Door de snelle digitalisering is het een uitdaging om alle leertrajecten in goede banen te leiden. In dit artikel geven we je vijf handige tips om hiermee aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen over Praktijkleren

Hoeveel subsidie ontvang je per leerling of student, tot wanneer loopt de regeling en wanneer ontvang je het subsidiebedrag? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN PRAKTIJKLEREN

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de volledige doelgroep, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing en de subsidieaanvraag.

Door onze jarenlange ervaring weten wij ook vaak extra leerlingen te signaleren die anders buiten beeld zouden blijven. Met ons online portal MijnOAZ wordt jou subsidiedossier in beeld gebracht. Zo heb je te allen tijde inzicht in de voortgang van onze werkzaamheden in jouw online portal. Kortom: wij nemen jou zo veel mogelijk werk uit handen!

Krijg je een controle door de RVO? Geen probleem! Wij begeleiden jaarlijks vele controles en hebben regelmatig contact met de RVO. Door deze ervaring weten wij precies welke vereisten er worden gesteld en ben je verzekerd van een goede aanvraag.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van Praktijkleren. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Specialist Opleidingen

De specialist houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. Ook houdt de specialist alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Suzie Rohling
Dorrit Booij

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag.

Esther Niemantsverdriet

Administratieve kracht

Onze medewerker zorgt dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt in ons online portal MijnOAZ.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling Praktijkleren, maar toch zien we steeds dezelfde fouten voorkomen. Dit heeft te maken met het stapelen van subsidies of uitzonderingen in de regeling. In onze whitepaper behandelen we de drie grootste opleidingssubsidies en komt het volgende aanbod:

 • Welke opleidingen komen in aanmerking voor subsidie?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van subsidies, wat is er mogelijk?
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

In ieder geval tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar in het kader van de subsidie Praktijkleren. Het is onze verwachting dat deze regeling zich ook na 2023 zal voortzetten.

In mei 2020 besloot minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de subsidie een extra impuls te geven. Dit was bedoeld om werkgevers te motiveren om BBL-leerplekken te (blijven) aanbieden. Voor de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 wordt in het kader van deze impuls een extra investering van 10,6 miljoen euro gedaan in de regeling Praktijkleren.

Lees er in dit artikel alles over.

Middels Praktijkleren ontvangen werkgevers een vergoeding voor de begeleiding van een leerling of student. Dit is op basis van het aantal werkelijk gerealiseerde praktijkleerplaatsen en het aantal weken begeleiding dat de student heeft ontvangen.

Het subsidiebedrag Praktijkleren dat je per leerling ontvangt hangt af van het aantal weken aan praktijkbegeleiding dat de leerling ontvangt binnen het schooljaar.

Na de aanvraagdeadline van 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over alle ingediende aanvragen. Het ministerie beslist uiterlijk 13 weken na 16 september over de aanvragen van voorafgaand studiejaar.

Heeft OAZ voor jou de aanvraag Praktijkleren ingediend, dan ontvangen wij halverwege december de beslissing en informeren we jou over de vervolgstappen. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via jouw accountmanager, mail naar info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.