Wat is Praktijkleren?

Als werkgever en erkend leerbedrijf kun je praktijkleerplaatsen aanbieden. De begeleiding van deze praktijkstudenten kan veel tijd en extra geld kosten. De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. De overheid heeft de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen als aanmoediging voor werkgevers om meer praktijkleerplaatsen aan te bieden.

Wil je een aanvraag subsidie Praktijkleren indienen?
Tot en met 16 september na ieder studiejaar kun je een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Welke doelgroepen komen in aanmerking voor Praktijkleren?

Als werkgever kan je de subsidie Praktijkleren aanvragen voor verschillende doelgroepen. Voor iedere doelgroep gelden andere voorwaarden. Je kunt de subsidie Praktijkleren ontvangen voor de volgende doelgroepen:

 • Vmbo-leerlingen met een entree- of leer-werktraject inclusief het voortgezet speciaal- en beroepsonderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO);
 • Mbo-leerlingen die een crebo bbl-opleiding volgen;
 • Hbo-leerlingen die een croho erkende deeltijd of duaal opleiding volgen uit de onderdelen: techniek, gezondheidszorg, landbouw en natuurlijke omgeving of gedrag en maatschappij;
 • Promovendi en/of technologisch ontwerpers (toio’s).

Per doelgroep gelden specifieke voorwaarden.

Hoeveel Praktijkleren subsidie kun je per leerling ontvangen?

Het subsidiebedrag Praktijkleren dat je per leerling ontvangt hangt af van het aantal weken aan praktijkbegeleiding dat de leerling ontvangt binnen het schooljaar. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700,- per leerling.

Voorwaarden van de subsidie Praktijkleren

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren dien je aan verschillende voorwaarden te voldoen, zoals:

 • De organisatie dient als erkend leerbedrijf te zijn geregistreerd;
 • De opleidingen die je aanbiedt, dienen te resulteren in een volledig diploma;
 • Het onderwijsprogramma dient aan een, door de RVO, vastgesteld aantal onderwijsuren te voldoen;

Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratieve onderbouwing en dat deze voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Actieplan impuls subsidieregeling Praktijkleren

Om in aanmerking te komen voor de extra impuls van de subsidie Praktijkleren tot en met het schooljaar 2021-2022 zijn verschillende criteria gesteld. Deze criteria en alle sectoren die in aanmerking komen zijn gepubliceerd in de brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Niet alle organisaties die normaliter aanspraak kunnen maken op Praktijkleren komen voor de extra subsidie in aanmerking. In dit artikel lees je er meer over.

Extra rvo subsidie Praktijkleren tot en met schooljaar 2021/2022

Op 15 mei 2020 besloot minister Van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), om de subsidieregeling Praktijkleren te voorzien van een extra impuls. Het doel van deze impuls Praktijkleren is het motiveren van werkgevers om BBL-leerplekken aan te (blijven) bieden. Dit resulteert in een extra investering van 10,6 miljoen euro in de regeling Praktijkleren voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. In dit artikel lees je er meer over.

Wat wij doen

Wij brengen binnen jouw organisatie de volledige doelgroep in kaart voor de subsidie Praktijkleren. Samen maken we vervolgens afspraken over een effectieve en correcte inrichting van de projectadministratie.

Gedurende het hele schooljaar begeleiden onze consultants bij jou op locatie de voortgang en verzamelen ze de administratie. Door onze jarenlange ervaring weten wij vaak extra leerlingen te signaleren die anders buiten beeld zouden blijven.

 

Zelf heb je altijd inzicht in de status van je dossier, vanuit ons portal MijnOAZ.

Aan het einde van het schooljaar dienen we de aanvraag voor je in.

Het kan daarna zo zijn dat de RVO een controle bij je uitvoert. Dit doen zij steekproefsgewijs. Als dit het geval is, verzorgen wij de voorbereiding, begeleiding en afwikkeling van deze controle en zijn wij tijdens deze controle bij jou op locatie aanwezig.

OAZ ontzorgt

De regeling geeft geen vaste formats of documenten waarin je je aanvraag kunt onderbouwen. Je bent er als werkgever zelf verantwoordelijk voor dat de administratie aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Uit onze ervaring blijkt dat dit een hele administratieve klus is.

Wij ontzorgen je bij deze werkzaamheden. We verzamelen zelf de benodigde documenten en hebben formats ontwikkeld waarmee je voldoet aan de vereisten van de regeling.

Het gehele dossier wordt door ons verzameld en compleet gemaakt en door onze specialisten verwerkt in MijnOAZ.

Wij begeleiden jaarlijks vele controles en hebben veel contact met RVO. Door deze ervaring weten wij precies welke vereisten RVO stelt aan een dossier en ben je er dus van verzekerd dat jouw aanvraag altijd kloppend is.

Kortom: wij nemen jou zo veel mogelijk werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van Praktijkleren. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Opleidingen

De specialisten en adviseurs houden overzicht over alle inkomende documenten en bewaken de deadlines. Daarnaast houden zij ook alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten.

Suzie Rohling
Dorrit Booij

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de benodigde documenten te verzamelen voor een complete subsidieaanvraag.

Esther Niemantsverdriet

Medewerker Opleidingen

Onze medewerker Opleidingen zorgen dat alle administratie voor de subsidieregeling worden verwerkt in ons portal MijnOAZ.

Ons proces

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je onze whitepaper opleidingssubsidies, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de regeling Praktijkleren.

Wil je direct weten wat OAZ voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling Praktijkleren. Toch zien we vaak nog dezelfde soort fouten langskomen. Deze hebben te maken met het stapelen van de verschillende subsidieregelingen of met een tekort aan kennis. In het whitepaper opleidingssubsidies behandelen we dan ook de volgende punten:

 • Welke opleidingen komen allemaal in aanmerking?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van regelingen;
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten