Wat is Social Return on Investment (SROI)?

SROI is een regeling van de overheid die gericht is op het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze regeling bevordert ook het aanbod van werkervarings- en stageplaatsen, waardoor een betere verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt ontstaat.

OAZ helpt organisaties met het voldoen aan SROI-verplichtingen door hen te ontzorgen bij de signalering, verwerking en afwikkeling van financiële steunmaatregelen. Ons team van HR-specialisten voert doelgroepenonderzoeken uit om in kaart te brengen welke medewerkers binnen de SROI-doelgroep vallen. Vervolgens verzamelen en verwerken wij alle benodigde documenten en communiceren wij met gemeenten en andere betrokken partijen. Zo blijft jouw organisatie altijd op de hoogte van de status van SROI en wordt het administratieve werk uit handen genomen.

Neem vrijblijvend contact op

Hoe wordt de SROI toegepast?

Bij een publieke aanbestedingen kan de gemeente een Social Return verplichting opleggen, vooral bij opdrachten die kansrijk zijn. Dit gebeurt vaak bij projecten met een minimumwaarde, de zogenaamde ‘drempelwaarde’. De Social Return on Investment verplichting wordt uitgedrukt als een percentage van de totale opdrachtwaarde. De opdrachtnemer moet een bepaald percentage besteden aan het creëren van werkplekken voor de SROI-doelgroep, zoals mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit helpt bij het invullen van de SROI-doelstellingen en het voldoen aan SROI-verplichtingen.

Voor welke doelgroepen geldt de SROI?

De SROI-regeling kan per gemeente verschillen, maar er zijn enkele veelvoorkomende doelgroepen die in aanmerking komen voor Social Return on Investment. Door deze doelgroep te betrekken, voldoen bedrijven aan hun SROI-verplichting en dragen ze bij aan het versterken van de arbeidsmarkt. Het gaat onder andere om:

  • uitkeringsgerechtigden vanuit de Participatiewet
  • uitkeringsgerechtigden vanuit het UWV
  • werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden
  • vroegtijdige schoolverlaters
  • leerlingen van BOL/BBL-opleidingen, VSO en praktijkscholen

Het invullen van de Social Return on Investment kan bedrijven helpen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen en te voldoen aan de eisen van SROI-aanbestedingen en SROI- gemeenteverplichtingen. OAZ ondersteunt bedrijven bij het identificeren en administreren van SROI-doelgroepen en zorgt voor een efficiënte afwikkeling van alle benodigde documentatie. Met onze hulp blijf je altijd op de hoogte van je SROI-status en voldoe je aan alle verplichtingen.

Neem contact op

Whitepaper over Instroommanagement

Benieuwd hoe je kunt investeren in duurzame werkplekken binnen je organisatie? Bekijk dan onze gratis whitepaper over Instroommanagement. Deze whitepaper biedt je handvatten om effectief te voldoen aan SROI-verplichtingen en helpt je bij het implementeren van Social Return on Investment in je bedrijfsstrategie.

Het laatste nieuws over Social Return on Investment

SROI-verplichting verantwoorden? 3 tips!

Heb je binnenkort een contract met een SROI-verplichting die afloopt? Zorg ervoor dat je de eindverantwoording binnen één maand na de einddatum indient. Voor meerjarige contracten met een SROI-verplichting dien je vóór februari een tussentijdse rapportage in. Onze specialist Mohamed deelt drie waardevolle tips voor een succesvolle SROI-verantwoording.

Lees meer

In vier stappen van start met SROI

Wordt jouw organisatie gevraagd om werkgelegenheid te creëren in het kader van SROI? Dit proces kan complex lijken, maar wij helpen je in vier duidelijke stappen om effectief te voldoen aan SROI-verplichtingen. Van het identificeren van SROI-doelgroepen tot het opstellen van een gedetailleerd SROI-plan, wij begeleiden je bij elke stap om duurzame werkplekken te realiseren en aan de SROI-doelstellingen te voldoen.

Lees meer

Wat wij doen

OAZ ontzorgt op het gebied van SROI

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vaste team van HR specialisten ontzorgt je bij de signalering, verwerking en afwikkeling van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen en/of houden van medewerkers met een bijzondere status. Wij starten met een doelgroepenonderzoek en brengen daarbij in beeld welke medewerkers binnen je organisatie tot de doelgroep voor SROI behoren. Vervolgens verzamelen en verwerken we alle nodige documenten voor het correct afhandelen van de administratie. Dit is een terugkerend proces dat wij gedurende de hele projectperiode voor je uit handen nemen. Daarbij voeren wij voor jou ook de afstemming met de gemeenten, werkgeverspunten en andere betrokken partijen. Zo ben je zelf te allen tijde op de hoogte van de status van SROI in je organisatie en nemen wij je het werk zo veel mogelijk uit handen.

Factsheet SROI

Hoe realiseer je duurzame werkplekken middels SROI?

Veel organisaties staan open voor de invulling van SROI-verplichting en de investering in duurzame werkplekken. Echter ontstaat er vaak verwarring over de voorwaarden en administratieve vereisten. Ons vaste team van specialisten ontzorgt jou bij de administratieve lasten. In onze factsheet lichten we onze werkwijze in vier stappen toe.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Jouw vaste Accountmanager komt langs voor een eerste afspraak. Hierin wordt onze werkwijze toegelicht. Vervolgens houd de Accountmanager jou steeds op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang.

Maikel Willemse Accountmanager OAZ

Specialist SROI

Onze Specialist inventariseert jouw SROI-doelgroep, zet acties uit om aan de SROI-verplichting te voldoen, communiceert met de betrokken partijen en bewaakt alle deadlines. Ook houdt de Specialist alle ontwikkelingen van de regeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Consultant

De Consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Marian Balkenende - OAZ

Medewerker Backoffice

De Medewerker Backoffice zorgt dat de SROI-administratie tijdig en correct verwerkt wordt in het SROI-portal.

Gerelateerde artikelen SROI

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen over de SROI

Bij het meten van de waarde van SROI per doelgroep werken gemeenten met bouwblokken, ook wel inspanningswaarden genoemd. Deze bouwblokken hebben niets te maken met salaris of uitkeringswaarde maar zijn gerelateerd aan de individuele kandidaten. Zo zijn de afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de inspanning om de kandidaat naar werk te begeleiden van belang bij het meten van de SROI-waarde van een opdrachtnemer.

Als medewerkers binnen de gestelde looptijd in dienst zijn genomen die vallen onder de SROI-doelgroep met een totale SROI-waarde ter hoogte van de SROI-verplichting, dan is er voldaan aan de SROI-verplichting. Hiervoor is wel de nodige administratieve onderbouwing van belang.

Heb jij voor 2021 SROI-verplichtingen? In dit artikel lichten we je in vier stappen toe hoe je hiermee van start gaat.

De SROI is een contractvoorwaarde die gemeenten kunnen stellen bij het gunnen van een opdracht in het aanbestedingsproces. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan kan de gemeente daar sancties aan koppelen.

De voorwaarden van de SROI kunnen per gemeente verschillen. Veel gemeenten hanteren namelijk een eigen beleid met eigen voorwaarden. Bovendien verschillen de monitoringsinstrumenten voor de SROI-waarde tussen gemeenten.

In dit artikel lichten we de gemeentelijke aanpak en de ontwikkelingen naar een regionale aanpak aan je toe.