Social return on Investment

Social return on investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen bij het aanbesteden van opdrachten jou als opdrachtnemer verplichten om kwetsbare groepen of groepen met een afstand tot  de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Wat wij doen

Wij starten direct met een doelgroepenonderzoek. Wij brengen daarbij in beeld welke medewerkers binnen je organisatie tot de doelgroep SROI behoren. Daarna verzamelen en verwerken we de benodigde documenten voor het correct afhandelen van de administratie.

Het in beeld brengen van de doelgroep, het verzamelen van benodigde onderbouwing en de administratie is een terugkerend proces wat wij gedurende projectperiode voor je uit handen nemen. Je wordt uiteraard door ons op de hoogte gehouden van de status van je dossier.  Indien nodig, geven wij je advies voor het realiseren van de verplichting(en).

Tot slot vindt er ook veel afstemming plaats met gemeenten, werkgeverspunten en overige betrokken partijen. Deze communicatie nemen wij voor jou ook uit handen.

Kortom: wij nemen jou zo veel mogelijk werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we onze SROI werkwijze. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Instroom

De adviseur inventariseert de doelgroep, zet acties uit om aan de SROI verplichting te voldoen, communiceert met betrokken partijen en bewaakt de deadline(s). Daarnaast houden zij alle ontwikkelingen van de regeling in de gaten.

Pieter_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de ontbrekende informatie te verzamelen en is het aanspreekpunt op locatie.

Gladys_OAZ HR Specialist

Medewerker

Onze medewerker Instroom zorgt ervoor dat de SROI administratie tijdig en correct verwerkt wordt in de SROI portal.

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je ons whitepaper goed werkgeverschap loont, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de het aannemen van personeel en het loonkostenvoordeel.

Whitepaper Goed werkgeverschap loont

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met in hun personeelsbeleid als het komt op het aannemen van personeel. Echter hoe zorg je dat die onzichtbare beloning, toch zichtbaar wordt zonder fouten te maken. In het whitepaper goed werkgeverschap loont behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Het onboarding proces?
  • Toepassing LKV;
  • Toepassing LIV;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten