Wat is Social Return on Investment (SROI)?

De regeling SROI wordt door de overheid ingezet om meer duurzame werkplekken te creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert de regeling het aanbod aan werkervarings- en stageplaatsen en daarmee het verbinden van het onderwijs met de arbeidsmarkt.

Hoe wordt de SROI toegepast?

Bij een publieke aanbesteding kan de gemeente vragen om een social return. Dit gebeurt vaak bij opdrachten die hiervoor kansrijk zijn. Bij deze opdrachten wordt er gewerkt met zogenaamde drempelwaarden, de opdracht moet dan een minimumwaarde hebben voordat gemeenten er social return op toepassen. De inzet van de opdrachtnemer voor de SROI wordt daarbij uitgedrukt in een waarde dat gelijk is aan een percentage van de opdrachtwaarde.

SROI social return on investment Mohamed Najim OAZ
uurloongrenzen jeugd-liv

Bekijk ook onze whitepaper InstroomManagement. In de whitepaper geven we je handvatten om te investeren in duurzame werkplekken binnen je organisatie. 

WHITEPAPER INSTROOMMANAGEMENT

Voor welke doelgroepen geldt de SROI?

De doelgroepen die voor SROI in aanmerking komen kunnen per gemeente verschillen. De meest voorkomende groepen die in aanmerking komen zijn:

  • Uitkeringsgerechtigden vanuit de Participatiewet;
  • Uitkeringsgerechtigden vanuit het UWV;
  • Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden;
  • Vroegtijdige schoolverlaters;
  • Leerlingen van BOL/BBL-opleidingen, VSO en praktijkscholen.

Het laatste nieuws over SROI

SROI-verplichting verantwoorden? 3 tips!

Verloopt binnenkort jouw contract met SROI-verplichting? Dan dien je de eindverantwoording in binnen één maand na de einddatum. Heeft jouw organisatie een meerjarig contract waarvoor de SROI-verplichting geldt? Dan dien je vóór februari een tussentijdse rapportage in. Onze specialist Mohamed heeft veel ervaring met de SROI-verantwoording en deelt hiervoor drie tips.

In vier stappen van start met SROI

De kans is groot dat jouw organisatie wordt gevraagd mee te werken een het creëren van werkgelegenheid in het kader van de SROI. In dit artikel nemen we je in vier stappen mee in onze werkwijze rondom SROI.

Veelgestelde vragen over SROI

Neem een kijkje bij onze FAQ over SROI.

Hoe hoog is de SROI-verplichting, wanneer voldoe ik hieraan en wat zijn de voorwaarden? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN SROI

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je bij de signalering, verwerking en afwikkeling van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen en/of houden van medewerkers met een bijzondere status.

Wij starten met een doelgroepenonderzoek en brengen daarbij in beeld welke medewerkers binnen je organisatie tot de doelgroep voor SROI behoren. Vervolgens verzamelen en verwerken we alle nodige documenten voor het correct afhandelen van de administratie. Dit is een terugkerend proces dat wij gedurende de hele projectperiode voor je uit handen nemen. Daarbij voeren wij voor jou ook de afstemming met de gemeenten, werkgeverspunten en andere betrokken partijen. Zo ben je zelf te allen tijde op de hoogte van de status van SROI in je organisatie en nemen wij je het werk zo veel mogelijk uit handen.

Factsheet SROI

Hoe realiseer je duurzame werkplekken middels SROI?

Veel organisaties staan open voor de invulling van SROI-verplichting en de investering in duurzame werkplekken. Echter ontstaat er vaak verwarring over de voorwaarden en administratieve vereisten. Ons vast team van specialisten ontzorgt jouw bij de administratieve lasten. In onze factsheet lichten we onze werkwijze in vier stappen toe.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we onze werkwijze. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp - OAZ

Specialist SROI

de specialist inventariseert de doelgroep, zet acties uit om aan de SROI-verplichting te voldoen, communiceert met de betrokkenen en bewaakt alle deadlines. Ook houdt de specialist alle ontwikkelingen van de regeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Dorrit Booij

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Marian Balkenende - OAZ

Administratief medewerker

Onze medewerker zorgt dat de SROI-administratie tijdig en correct verwerkt wordt in het SROI-portal.

Whitepaper InstroomManagement

Hoe zorg je dat die onzichtbare beloning van goed werkgeverschap
toch zichtbaar wordt?

In onze whitepaper gaan we in op de instroom van (nieuwe) medewerkers
en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en
inwerken tot het behouden van medewerkers.

In de whitepaper behandelen we:

  • Het onboardingtraject van A tot Z;
  • De toepassing van de regelingen LKV en LIV;
  • Tips voor het realiseren van duurzame werkplekken;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Bij het meten van de waarde van SROI per doelgroep werken gemeenten met bouwblokken, ook wel inspanningswaarden genoemd. Deze bouwblokken hebben niets te maken met salaris of uitkeringswaarde maar zijn gerelateerd aan de individuele kandidaten. Zo zijn de afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de inspanning om de kandidaat naar werk te begeleiden van belang bij het meten van de SROI-waarde van een opdrachtnemer.

Als medewerkers binnen de gestelde looptijd in dienst zijn genomen die vallen onder de SROI-doelgroep met een totale SROI-waarde ter hoogte van de SROI-verplichting, dan is er voldaan aan de SROI-verplichting. Hiervoor is wel de nodige administratieve onderbouwing van belang.

Heb jij voor 2021 SROI-verplichtingen? In dit artikel lichten we je in vier stappen toe hoe je hiermee van start gaat.

De SROI is een contractvoorwaarde die gemeenten kunnen stellen bij het gunnen van een opdracht in het aanbestedingsproces. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan, dan kan de gemeente daar sancties aan koppelen.

De voorwaarden van de SROI kunnen per gemeente verschillen. Veel gemeenten hanteren namelijk een eigen beleid met eigen voorwaarden. Bovendien verschillen de monitoringsinstrumenten voor de SROI-waarde tussen gemeenten.

In dit artikel lichten we de gemeentelijke aanpak en de ontwikkelingen naar een regionale aanpak aan je toe.