No-Riskpolis

Wanneer je als werkgever mensen met een arbeidsbeperking of uit de banenafspraak in dienst neemt, kan bij ziekte van deze medewerker mogelijk gebruik worden gemaakt van de No-Riskpolis. Deze polis is een looncompensatie die geheel of gedeeltelijk het loon compenseert dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van de medewerker.

Wat wij doen

Via MijnOAZ ontvangt iedere nieuwe medewerker automatisch een digitale vragenlijst. Op basis van deze informatie en de informatie uit het UWV werkgeversportaal signaleren wij of er recht is op een No-riskpolis. Naast het signaleren, controleren we ook de juistheid van de toegepaste No-Riskpolis. Dit doen we aan de hand van de verzuimoverzichten en de Ziektewet specificatie. Daarnaast hebben we hiervoor veelvuldig contact met het UWV.

OAZ ontzorgt

Om als werkgever optimaal gebruik te maken van de No-Riskpolis moet je tijdig de No-Risk registreren, de ziekmeldingen tijdig doorgeven en de uitbetaling controleren. Wij ondersteunen je in het gehele proces. We controleren de toepassingen van de No-Riskpolis in jouw administratie en in het werkgeversportaal. We signaleren ziekmeldingen, adviseren over hoe en wanneer (gemiste) ziekmeldingen moeten worden doorgegeven aan het UWV en zullen in bezwaar gaan indien wij het niet eens zijn met een beslissing van het UWV.

Met onze kennis en ervaring zorgen we er voor dat je optimaal gebruik maakt van de regeling. Wij zien bijvoorbeeld dat als een werkgevers een ziekmelding niet tijdig heeft doorgegeven, dit vanwege de mogelijke boete niet alsnog gebeurt. Vaak is dit echter wel lonend. Wij zorgen er voor dat je deze toepassing wel optimaal benut!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van de No-Risk. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Instroom

Onze adviseurs en specialisten behandelen de opgehaalde informatie en dossiers en analyseren de mogelijkheden en risico's.

Elena_OAZ HR Specialist
Laetitia_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Meer weten?

Whitepapers Goed werkgeverschap loont

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met in hun personeelsbeleid als het komt op het aannemen van personeel. Echter hoe zorg je dat die onzichtbare beloning, toch zichtbaar wordt zonder fouten te maken. In het whitepaper goed werkgeverschap loont behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Het onboarding proces?
  • Toepassing LKV;
  • Toepassing LIV;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten