Wat is de No-Riskpolis?

Heb je als werkgever mensen in dienst met een arbeidsbeperking of uit de doelgroep banenafspraak? Dan kan je bij ziekte van deze medewerker mogelijk gebruik maken van de No-Riskpolis. De No-Riskpolis is een looncompensatie die geheel, of gedeeltelijk het loon compenseert dat je als werkgever moet doorbetalen bij ziekte van een medewerker.

Even opfrissen: de doelgroepen van de No-Risk

De No-Riskpolis geldt onder andere voor medewerkers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn en die bij jou als werkgever in dienst zijn of die je in dienst neemt. Ook medewerkers uit de banenafspraak vallen hieronder, deze staan vermeld in het doelgroepenregister van het UWV. De vermeldde doelgroepen vanuit het doelgroepenregister voor de No-Risk zijn o.a.:

  • Medewerkers met een Wajong uitkering;
  • Medewerkers die binnen de Participatiewet zijn opgenomen;
  • Medewerkers met een WSW dienstverband of WSW-indicatie;
  • Medewerkers met beschut werk via de gemeente;
  • Scholingsbelemmerden, die binnen vijf jaar na afloop van het onderwijs in dienst zijn gekomen.

Hoe lang heb je recht op No-Risk?

Voor de medewerkers die vermeld staan in het doelgroepenregister, is de No-Riskpolis van kracht tot einde dienstverband. Voor de overige medewerkers die in aanmerking komen voor No-Risk, is dit maximaal vijf jaar vanaf de start van het dienstverband.

No-Risk en ziekteverzuim: hoe werkt het tijdens corona?

Een groot deel van Nederland werkt thuis. Het ziekteverzuim is hierdoor voor zowel de werkgever als de werknemer wat ingewikkelder dan normaal. In de afgelopen maanden merken we dat hier veel vragen en onduidelijkheden zijn rond corona en No-Risk. In dit artikel lichten we je de meest voorkomende situaties toe en hoe je deze aanpakt.

De No-Riskpolis: een onderbelichte regeling

Wij ervaren dat de No-Riskpolis nog onvoldoende bekend is, zowel onder de mensen die hiervoor in aanmerking komen, als bij werkgevers die er beroep op kunnen doen. Het zou dan ook goed kunnen dat je zonder dat je het weet financiële tegemoetkomingen misloopt. In dit artikel zetten we de regeling in de spotlight, en geven we handige tips voor gebruik van dit vangnet.

Wat wij doen

Via MijnOAZ ontvangt iedere nieuwe medewerker automatisch een digitale vragenlijst. Op basis van deze informatie en de informatie uit het UWV werkgeversportaal signaleren wij of er recht is op een No-Riskpolis. Naast het signaleren, controleren we ook de juistheid van de toegepaste No-Riskpolis. Dit doen we aan de hand van de verzuimoverzichten en de Ziektewet-specificatie. Daarnaast hebben we hiervoor veelvuldig contact met het UWV.

OAZ ontzorgt

Om als werkgever optimaal gebruik te maken van de No-Riskpolis moet je tijdig de No-Risk registreren, de ziekmeldingen tijdig doorgeven en de uitbetaling controleren. Wij ondersteunen je in het gehele proces. We controleren de toepassingen van de No-Riskpolis in jouw administratie en in het werkgeversportaal. We signaleren ziekmeldingen, adviseren over hoe en wanneer (gemiste) ziekmeldingen moeten worden doorgegeven aan het UWV en zullen in bezwaar gaan indien wij het niet eens zijn met een beslissing van het UWV.

Met onze kennis en ervaring zorgen we er voor dat je optimaal gebruik maakt van de regeling. Wij zien bijvoorbeeld dat als een werkgevers een ziekmelding niet tijdig heeft doorgegeven, dit vanwege de mogelijke boete niet alsnog gebeurt. Vaak is dit echter wel lonend. Wij zorgen er voor dat je deze toepassing wel optimaal benut!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van de No-Risk. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Instroom

Onze adviseurs en specialisten behandelen de opgehaalde informatie en dossiers en analyseren de mogelijkheden en risico's.

Elena Maranus
Laetitia Sallent

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Meer weten?

Whitepaper: Goed werkgeverschap loont!

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met in hun personeelsbeleid als het komt op het aannemen van personeel. Hoe zorg je er echter voor dat die onzichtbare beloning, toch zichtbaar wordt zonder fouten te maken. In het gratis whitepaper ‘Goed werkgeverschap loont!’ behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Het onboarding proces;
  • Toepassing LKV;
  • Toepassing LIV;
  • Toepassing No-Risk;
  • De uitzonderingen om op te letten.

Onze HR Specialisten