Wat is de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ)?

Ziekenhuizen worden steeds vaker geconfronteerd met een complexe patiëntenzorg. Daarbij is het van belang dat de kennis en vaardigheden van het personeel actueel zijn. De subsidieregeling KiPZ biedt daarin een financiële tegemoetkoming voor organisaties die medisch specialistische zorg leveren en investeren in het opleiden van personeel.

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidie KiPZ?

De subsidieregeling KiPZ is in het leven geroepen om organisaties die medisch specialistische zorg leveren te ondersteunen in de investering in kennis en vaardigheden van medewerkers. Zorgorganisaties die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

bedankt voor download factsheet SectorplanPlus
WIA-correspondentie tijdelijk niet in werkgeversportaal

Het is momenteel niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. De
aanvraagronde voor 2024 is reeds gesloten. Daarnaast is nog niet
bekend of de regeling in 2025 zal worden voortgezet.

Wat is er nodig voor eenKiPZ-aanvraag?

Om een goede aanvraag in te dienen moet je de nodige documenten opstellen en/of verzamelen. De documenten die je in ieder geval nodig hebt voor een KiPZ-aanvraag zijn:

  1. Strategisch opleidingsplan met opname van de aanvraag;
  2. Jaarplan met bijbehorende begroting in het format van het ministerie van VWS;
  3. Jaarrekening;
  4. Instemmingsverklaring van een werknemersvertegenwoordiging;
  5. Machtigingsformulier indien de ondertekening van de aanvraag door een niet-tekenbevoegde volgens het KVK is verricht.

Het laatste nieuws over KiPZ

KiPZ 2024 verlengd, deadline aanvraag en voorwaarden bekend

Het ministerie van VWS heeft de wijzigingsregeling KiPZ 2024 gepubliceerd. Vermoedens en een grote wens van ziekenhuizen en branchevereniging NVZ worden hierin bevestigd. De regeling wordt nog eens met één jaar verlengd. Deze laatste verlenging moet per 2025 overgaan in het brede instrumentarium van het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Alinda ligt de wijzigingsregeling voor KiPZ 2024 toe.

De toekomst van het TAZ-programma

De recent gesloten zorgakkoorden zullen de basis vormen voor onze gezondheidszorg die goed, toegankelijk en betaalbaar is en blijft. Het TAZ-programma is hierin een belangrijke speler en stimuleert de samenwerking tussen organisaties in de regio. De Prinsjesdag stukken van 2023 kondigen aan dat hiervoor in 2024 een passend instrumentarium zal worden ingericht. Ook zijn er twee nieuwe regelingen gepresenteerd, waardoor een overgangsregeling voor de KiPZ. Thomas vertelt hier meer over.

Veelgestelde vragen over KiPZ

Hoe zit het met de KiPZ bij een fusie, tot wanneer loopt de regeling en kun je stapelen met andere subsidies? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN KIPZ

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het analyseren van het jaarplan en de begroting, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing van de subsidieaanvraag.

Gedurende het subsidiejaar monitoren we de voortgang van de aanvraag en zorgen we er voor dat de administratie compleet wordt gemaakt. We geven steeds advies over de kosten die zijn opgenomen in de aanvraag. Daarnaast zorgen we er voor dat je niet onterecht dubbel subsidie ontvangt voor activiteiten die in de aanvraag zijn opgenomen.

Je dient alle kosten te verantwoorden waarvoor je subsidie hebt ontvangen. Wij helpen jou daarbij door gezamenlijk te zorgen voor een activiteiten- en financieel verslag én zorgen dat alles correct en tijdig bij de accountant wordt aangeleverd.

Gedurende het jaar wordt je op de hoogte gehouden van de status van jouw aanvraag en nemen we jou de administratie uit handen. We geven advies over het optimaal benutten van alle subsidiabele activiteiten. Zo weet je zeker dat de subsidie optimaal is aangevraagd!

Factsheet KiPZ

De KiPZ; met welke partijen heb je te maken en wat zijn de aandachtspunten bij het aanvraagtraject? OAZ ontzorgt jou hierin van A tot Z. In onze factsheet lichten we toe hoe we samen met jou de KiPZ voor jouw organisatie realiseren. In vier stappen leggen we onze werkwijze uit.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van KiPZ. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny van Loon - OAZ

Specialist

De specialist voert dossieranalyse uit, geeft aan de hand hiervan advies en stuurt bij waar nodig. Ook houdt de specialist alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Alinda Mastenbroek - OAZ
Fleur Mes - OAZ

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag en de administratieve verantwoording.

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Nee, opleidingsactiviteiten die onderdeel zijn van de KiPZ-aanvraag zijn niet subsidiabel onder andere opleidingssubsidies zoals het Stagefonds, Praktijkleren en SectorplanPlus.

De verantwoording van KiPZ heeft betrekking op het toegekende subsidiebedrag in relatie tot de opbrengsten en werkelijke kosten.

Na afloop van het subsidiejaar verantwoord je de subsidieaanvraag. Deze verantwoording dien je in via het subsidieportaal van DUS-I.

Voor het subsidiejaar 2023 dien je de verantwoording in de periode tussen 1 januari 2024 en 31 mei 2024.

De KiPZ-regeling geldt voor de periode 2019 tot en met 2024.

Ga je een fusie aan en komen beide organisaties voorafgaand aan de fusie in aanmerking voor KiPZ? Tot het moment dat de organisaties als één rechtspersoon verder gaan, dien je per organisatie een subsidieaanvraag in. Na de juridische fusie gaan alle rechten en plichten in het kader van de KiPZ over naar de nieuwe organisatie.

De twee opties voor de begrotingsmethodiek zijn:

  1. Op basis van een vast uurtarief inclusief opslag
  2. Op basis van de werkelijke kosten

In dit artikel lichten we je de twee opties en hun voor- en nadelen aan je toe.