Compensatie Transitievergoeding

Een compensatie voor de dubbele financiële verplichting die een werkgever heeft bij de beëindiging van het dienstverband van een (langdurig) arbeidsongeschikte medewerker.

WGA Management

Het proactief controleren van de vastgestelde WGA uitkering van jouw (ex-)medewerker.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Controleren van de Whk beschikking en het in beeld brengen van alle toegerekende uitkeringslasten van je organisatie.

Regresrecht

Het terugvorderen van netto loonkosten en re-integratiekosten via het Regresrecht.