Wat is de subsidieregeling Stagefonds Zorg?

De subsidieregeling Stagefonds, ook wel Stagefonds Zorg II genoemd, draagt bij in de kosten die zorgorganisaties maken bij de stagebegeleiding van mbo- en hbo-leerlingen en –stagiaires. Bied je als werkgever in de zorgsector stageplaatsen aan, dan kun je hiervoor deze subsidie aanvragen.

Stagefonds 2022-2023 aanvragen? Dat kan tot en met 1 oktober 2023. 

Welke opleidingen komen in aanmerking voor Stagefonds?

Bijna alle zorggerelateerde opleidingen in het MBO en Hbo zijn subsidiabel binnen Stagefonds. Het gaat om stageplaatsen voor voltijd-opleidingen zoals MBO BOL en Hbo voltijd, maar ook om plaatsen voor studenten die werken-leren via een MBO BBL of Hbo duaal of deeltijd opleiding.

Het ministerie van VWS hanteert een limitatief overzicht met daarop de crebo- en croho-codes van de subsidiabele opleidingen. Denk daarbij onder andere aan verpleegkundigen, verzorgenden of sociaal agogische opleidingen.

Verlaging WW-premie

Bekijk ook onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we je
handige tips voor een perfecte subsidieadministratie én lichten we
toe welke belangrijke uitzonderingen er zijn.

WHITEPAPER OPPLEIDINGSSUBSIDIES

Een aanvraag Stagefonds indienen

Jaarlijks ontvangen zorgorganisaties die in aanmerking komen voor Stagefonds in augustus een brief van het ministerie van VWS. Met de inlogcode die in deze brief staat vermeldt kan de organisatie een overzicht opvragen van het aantal door het ministerie geregistreerde stageplaatsen. Na ontvangst van het overzicht kun je de subsidieaanvraag inclusief de nodige administratieve onderbouwing indienen.

Onze tip: Het komt regelmatig voor dat er stageplaatsen missen op de registratie, terwijl je wel stagebegeleiding hebt geboden. Controleer de geregistreerde stageplaatsen dan ook goed en vergelijk deze met jouw eigen administratie.

Het laatste nieuws over Stagefonds

Normbedragen Stagefonds schooljaar 2021-2022

Tot 1 oktober kon je als stageaanbieder in de zorg een aanvraag voor de subsidie Stagefonds indienen. De normbedragen voor het afgelopen schooljaar 2021-2022 zijn onlangs bekendgemaakt. We zetten ze hier voor je op een rij.

Verlenging Stagefonds tot en met schooljaar 2026-2027

De regeling Stagefonds is verlengd tot einde schooljaar 2026-2027. Een positieve ontwikkeling voor deze financiële tegemoetkoming, om ook in de toekomst ruimte te blijven creëren voor voldoende stageplaatsen in de zorg. Er zijn een aantal wijzigingen aangekondigd, die we je graag toelichten in dit artikel.

Veelgestelde vragen over Stagefonds

Hoeveel subsidie ontvang je per leerling of student, tot wanneer loopt de regeling en wanneer ontvang je het subsidiebedrag? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de volledige doelgroep, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing en de subsidieaanvraag.

Wij controleren de jaarlijkse beschikking en vergelijken deze met het subsidiedossier, heb je recht op meer subsidie dan is aangegeven op de beschikking? Dan zorgen wij voor aanvullingen op het aanvraagformulier, verzorgen we het accurance-rapport én dienen we de aanvraag volledig en op tijd voor je in.

Wij hebben veel contact met betrokken partijen zoals het ministerie van VWS en zijn daardoor altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij informeren jou over eventuele veranderingen, dat je altijd weet waar je aan toe bent en niet voor verassingen komt te staan.

Met ons online portal MijnOAZ wordt jou subsidiedossier in beeld gebracht. Zo heb je te allen tijde inzicht in de voortgang van onze werkzaamheden in jouw online portal. Kortom: wij nemen jou zo veel mogelijk werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van Stagefonds. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Opleidingen

De specialist houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. Ook houd de specialist alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Specialist Stagefonds
Laetitia Sallent

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag.

Ilse Robesin

Administratieve kracht

Onze medewerker zorgt dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt in ons online portal MijnOAZ.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling Praktijkleren, maar toch zien we steeds dezelfde fouten voorkomen. Dit heeft te maken met het stapelen van subsidies of uitzonderingen in de regeling. In onze whitepaper behandelen we de drie grootste opleidingssubsidies en komt het volgende aanbod:

  • Welke opleidingen komen in aanmerking voor subsidie?
  • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
  • Stapelen van subsidies, wat is er mogelijk?
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Na de beoordeling van alle aanvragen worden medio november de normbedragen bekendgemaakt. Vanaf dat moment tot einde jaar zullen de beschikkingen voor goedgekeurde aanvragen worden verstuurd en zal het subsidiebedrag worden uitbetaald.

Ja, van beide subsidieregelingen kan tegelijkertijd gebruik worden gemaakt.

Voor een eventuele controle en/of steekproef moet je na de subsidievaststelling een deel van de administratieve onderbouwing bewaren, tot 7 jaar na de subsidieaanvraag. Dit zijn: stageovereenkomsten, beroepspraktijkvorming (BPV) overeenkomsten en het assurance-rapport van de accountant indien deze van toepassing was op de aanvraag.

OAZ ontzorgt je bij de volledige administratieve lasten van de subsidie Stagefonds. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met onze specialist Stagefonds via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

De aanvraagperiode loopt tot en met 1 oktober 2021. Ben je akkoord met de beschikking met het aantal registraties? Dan dien je na controle van je gegevens en ondertekening van de beschikking de aanvraag in via het online portaal van DUS-I. Aanvragen na 1 oktober worden afgewezen.

Een volledige stageplaats voor een BBL-opleiding is 1.280 uur per schooljaar. Voor de BOL-opleiding is een volledige stageplaats 1.440 uur. Voor de berekening van het totaal aantal stageplaatsen van een zorgorganisatie wordt het aantal uren gedeeld door het aantal uren van een volledige stageplaats.

Een voorbeeld: een zorgorganisatie biedt stageplaatsen aan en heeft 5 stagiaires met een BBL-opleiding die ieder 950 uur stage hebben gelopen. Het totaal aantal stageplaatsen dat voor de subsidie Stagefonds in aanmerking komt is dan: 4.750/1.280 = 3.71.

Als alle aanvragen zijn behandeld berekent DUS-I de bedragen per fte gerealiseerde stageplaatsen. Deze berekening gebeurt meestal in november. Op basis van het beschikbare budget voor het schooljaar wordt het bedrag per volledige stageplaats berekend.

Let op! De normbedragen per volledige stageplaats kunnen jaarlijks verschillen.