Wat is de Compensatie Transitievergoeding?

Vanaf medio 2015 dien je als werkgever een transitievergoeding te betalen als het dienstverband van een medewerker wordt beëindigd. Naast loondoorbetaling is de transitievergoeding een financiële verplichting die je hebt als werkgever wanneer je medewerker langdurig arbeidsongeschikt is. Met de komst van de regeling compensatie transitievergoeding wordt je als werkgever gecompenseerd voor deze dubbele financiële verplichtingen.

Vanaf 1 april 2020 kan je compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die na deze datum zijn uitgekeerd. De aanvraag moet binnen 6 maanden na uitkering van de transitievergoeding te zijn ingediend bij het UWV. Te laat is dan ook echt te laat!

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de compensatie transitievergoeding wordt bepaald door de betaalde en uitgekeerde transitievergoeding tot 104 weken ziekte van de medewerker. Als werkgever ben je namelijk alleen verplicht een transitievergoeding te betalen tot de periode van 104 weken ziekte, ofwel het moment dat de werknemer een beoordeling van het UWV heeft gehad. Dit is het einde van de zogenoemde wachttijd.

Mocht je een lager bedrag hebben uitgekeerd aan de werknemer dan zal je ook alleen dat bedrag gecompenseerd krijgen. Het gaat er dus niet alleen om wat je als werkgever had moeten betalen aan transitievergoeding maar ook wat je daadwerkelijk hebt uitbetaald.

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Tot 1 oktober 2020 was het  mogelijk om compensatie aan te vragen met terugwerkende kracht. Dit kon voor alle uitbetaalde transitievergoedingen in de periode van 1 juli 2015 tot en met 1 april 2020. Voor een dienstverband dat ná 1 april 2020 is beëindigd, dient binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding de aanvraag voor compensatie te zijn ingediend bij het UWV.

Uit ervaring weten wij dat het opvragen en het verzamelen van alle gevraagde documenten veel tijd kosten. De administratieve verantwoording is niet alleen complex, maar ook uitgebreid. Mis je de juiste onderbouwing in de aanvraag, dan wordt de aanvraag voor compensatie afgewezen.

Raming Compensatie Transitievergoeding bijgesteld

Tijdens Prinsjesdag 2020 heeft het ministerie van SZW de begroting voor 2021 gepubliceerd met daarbij een aantal nieuwe ontwikkelingen op gebied van sociale zekerheid. Ook in het kader van de regeling Compensatie Transitievergoeding zijn er twee wijzigingen bekend gemaakt. Zo wordt de raming van de regeling bijgesteld en kunnen ook kleine werkgevers binnenkort aanspraak maken op de regeling. In dit artikel lees je meer over deze wijzigingen.

Compensatie Transitievergoeding: een eerste indruk

Sinds 1 april is het mogelijk om compensatie aan te vragen op betaalde transitievergoedingen. Onze HR specialisten zijn sinds de bekendmaking van de regeling voor onze klanten druk bezig met de aanvragen voor deze regeling voor haar klanten. In dit artikel delen we onze eerste bevindingen.

Wat wij doen

OAZ verzorgt voor jou een optimale benutting van de regeling. In ons startgesprek vertellen we je onze werkwijze en hoe we er samen voor gaan zorgen dat alle relevante dossiers op tijd en correct aangevraagd zullen worden.

 

Middels een dossieronderzoek brengen we in kaart welke dossiers voor de Compensatieregeling in aanmerking komen. We adviseren over eventuele slapende dienstverbanden, ondersteunen je bij de berekening van Transitievergoedingen en de Compensatie van aankomende dossiers en dienen de aanvraag voor je in.

OAZ ontzorgt

Door onze dienstverlening Compensatie Transitievergoeding zorgen wij voor een optimale benutting van de compensatievergoeding. Wij verzamelen alle dossiers voor jou en zorgen er voor dat de aanvraag tijdig bij UWV wordt ingediend.

Tijdrovende zaken zoals het uitvoeren of controleren van berekeningen kun je met vertrouwen aan ons overdragen. Wij toetsen of alle documenten voldoen aan de eisen van het UWV en verzorgen de communicatie van het UWV.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van de Compensatie Transitievergoeding. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur Sociale Zekerheid

De adviseur zorgt dat je dossiers compleet zijn en verwerkt alle administratie hiervoor. Daarnaast dient onze adviseur ook de aanvraag voor de regeling in.

Petra Roosberg
Bram Bloemen

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de benodigde documenten te verzamelen voor een complete aanvraag van de Compensatie Transitievergoeding.

Jowana Metikoš

Specialist Sociale Zekerheid

Beoordeelt inhoudelijk alle dossiers en geeft je advies op het gebied van de Compensatie Transitievergoeding. Bij onze specialist kun je terecht voor alle inhoudelijke vragen over de regeling.

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je ons whitepaper sociale zekerheid. Deze gaat dieper in op wat er komt kijken bij de regeling compensatie transitievergoeding en hoe dit overlap heeft met bijvoorbeeld de WGA.

Whitepaper Sociale Zekerheid

Vaak zijn organisaties zijn noodgedwongen zelf bezig met het regelen van de compensatie transitievergoeding. Toch zien we vaak nog dezelfde soort fouten langskomen. Het is een vrij nieuwe regeling en het vergt een hoop uitzoek werk uit het verleden. In het whitepaper sociale zekerheid behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Wat te doen bij slapende dienstverbanden;
  • Hoe wordt de compensatie bepaald;
  • Hoe werkt een aanvraag;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten