Praktijkleren

Een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

MDIEU

Subsidie voor het investeren in Duurzame Inzetbaarheid en uitkeringen voor RVU's (vervroegde uittreding).

Stagefonds

Een bijdrage voor de kosten voor stagebegeleiding binnen zorginstellingen voor mbo- en hbo-leerlingen.

Beschikbaarheidbijdrage

Een subsidieregeling voor vervolgopleidingen tot (medisch) specialist en ziekenhuisopleidingen.

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ)

Subsidie voor het stimuleren van instellingen voor medisch specialistische zorg om te blijven investeren in kennis en vaardigheden van hun personeel.

SectorplanPlus

Subsidie voor de het aanbieden van opleidingen en trainingen gericht op instroom en behoud van zorgmedewerkers.