Praktijkleren

Een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student.

SectorplanPlus

Subsidie voor de het aanbieden van opleidingen en trainingen gericht op instroom en behoud van zorgmedewerkers.

Stagefonds

Een bijdrage voor de kosten voor stagebegeleiding binnen zorginstellingen voor mbo- en hbo-leerlingen.

WW-premie Management

Onze specialisten controleren de juiste toepassing van de lage en hoge WW-premie en of deze volledig is. Zo betaal je als klant niet teveel.

Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ)

Subsidie voor het stimuleren van instellingen voor medisch specialistische zorg om te blijven investeren in kennis en vaardigheden van hun personeel.

Beschikbaarheidbijdrage

Een subsidieregeling voor vervolgopleidingen tot (medisch) specialist en ziekenhuisopleidingen.