Wat is Regresrecht?

Het kan je als werkgever een keer overkomen: een medewerker raakt tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt. Wanneer dit ziekteverzuim is veroorzaakt door een derde, kun je (een deel van) de gemaakte kosten  verhalen op (de verzekeraar van) de veroorzaker. Dit recht van de werkgever om de schadelasten te verhalen is het Regresrecht (ook Verhaalsrecht genoemd).

Het verhalen van de kosten is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe toon je de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan? En hoe zorg je dat de juiste kosten bij de verzekeraar worden geclaimd?

Regres; welke informatie is er nodig?

Indien een van je medewerkers door toedoen van een derde arbeidsongeschiktheid is geworden kun je de netto loonkosten en re-integratiekosten verhalen. Om te beoordelen hoeveel kans een zaak heeft kun je onder andere aan de volgende aspecten denken:

 1. Heeft het ongeval niet meer dan vijf jaar geleden plaatsgevonden?
 2. Is het verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de medewerker in voldoende mate aannemelijk te maken?
 3. Kan de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het ongeval worden aangetoond?
 4. Is de medewerker medeaansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval?
 5. Welke schadecomponenten komen binnen de situatie in aanmerking voor een vergoeding? In sommige gevallen kan er slechts een deel van de kosten worden verhaalt.
het Stagefonds Zorg

Het maakt niet uit of het voorval binnen of buiten werktijd heeft
plaatsgevonden. De schade moet aantoonbaar zijn toegebracht
door de derde persoon. Bewijs is hiervoor onmisbaar en er moet
een medisch causaal verband bestaan tussen het ongeluk en de
arbeidsongeschiktheid. 

Subsidieaanvraag MDIEU

Iedere organisatie krijgt wel eens te maken met langdurig verzuim.
De financiële gevolgen hiervan kunnen fors oplopen. Als werkgever
krijg je hierbij ook nog eens te maken met complexe wet- en regelgeving.
In onze whitepaper lichten we je toe wat op welk moment aan bod komt
en hoe je onterecht toegerekende schadelasten voorkomt.

GRATIS WHITEPAPER

Welke schadelasten kunnen verhaald worden?

Regresrecht voor de werkgever is gelimiteerd. Als werkgever kun je maximaal het bedrag verhalen dat de medewerker zelf bij de veroorzaker had kunnen vorderen als de werkgever het loon niet hoefde door te betalen. In het kader van regres kun je als werkgever de volgende kosten verhalen:

 1. Het nettoloon van de medewerker dat in de periode van arbeidsongeschiktheid is betaald;
 2. De gemaakte re-integratiekosten. Hieronder vallen ook kosten als vervoer, omscholing en aanpassingen van de werkplek;
 3. Eventuele buitengerechtelijke kosten.

Het laatste nieuws over Regres

Hoe beperk je de schadelasten van arbeidsongeschiktheid?

Een verzuimdag van een medewerker kost de werkgever gemiddeld 150 euro.
Niet alleen bij ziekteverzuim van huidige medewerkers, maar ook bij arbeidsongeschiktheid van ex-medewerkers betaal je als werkgever in veel gevallen door. Dit kan aardig in de kosten lopen, vooral in de periode na 104 weken. Er zijn een aantal manieren om slim om te gaan met schadelastbeheersing. We verdiepen ons in het belang van de restverdiencapaciteit.

Een zieke medewerker? De gevolgen op een rij.

Als publiek verzekerde werkgever kan de uitkeringslast van een zieke medewerker tot 10 jaar aan je worden toegerekend. Onze specialist Carina licht je toe wat hiervan de consequenties zijn voor jou als werkgever en wat je kunt doen om onterecht financiële lasten te voorkomen. Klik hier voor het artikel. 

Veelgestelde vragen over Regres

Welke schadelasten kunnen verhaald worden, welke informatie is er nodig en waardoor wordt regres voor de werkgever in beperkt? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN REGRES

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten neemt je vanaf het begin van het verzuim het werk uit handen. Elke regreszaak is anders en vaak erg complex. Onze specialisten bespreken in het eerste gesprek met jou alle stappen die genomen moeten worden in een specifieke regreszaak. Wij zorgen voor een compleet dossier, waarna we de loonschadeclaim opstellen en versturen naar de verzekeraar van de veroorzaker.

Tijdens het hele traject voeren wij voor jou de communicatie met de veroorzakende partij. Wij zorgen voor een volledige afwikkeling van de regreszaak zodat je kunt richten op de re-integratie van de medewerker.

Factsheet Regresrecht

In de factsheet Regresrecht lichten we je in 4 stappen toe hoe wij vanaf het begin van het verzuim het werk voor jou uit handen nemen.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van regres. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny van Loon - OAZ

Adviseur

Onze adviseur geeft administratieve ondersteuning aan de specialist Regresrecht.

Marielle Ensing - OAZ
Anastasiya de Vaal

Specialist Regresrecht

De specialist beoordeelt de dossiers en geeft je advies over de vervolgstappen. Daarnaast kun je bij de specialist terecht voor alle inhoudelijke vragen omtrent regres.

Whitepaper Sociale Zekerheid

Vanaf de eerste ziektedag van je medewerker krijg je als werkgever te maken met sociale en financiële verplichtingen gekoppeld aan deze arbeidsongeschiktheid. Daar bestaan ook mogelijkheden tot besparingen. Wat op welk moment aan de orde kan zijn, laten we zien in onze whitepaper Sociale Zekerheid. We behandelen dan ook de volgende punten:

 • Welke andere regelingen dien je rekening mee te houden?
 • Wat zijn de uitzonderingen?
 • Hoe krijg je zicht op de toegerekende schadelasten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Als een derde partij aansprakelijk is voor het veroorzaken van een ongeval dat als gevolg heeft dat de medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan de werkgever zijn loonkosten verhalen op de veroorzaker. Het ongeval hoeft niet werkgerelateerd te zijn, het kan ook gaan om een verkeersongeval, een medische fout of bijvoorbeeld een beet van een hond.

Is er sprake van een regreszaak binnen jouw organisatie en ben je op zoek naar advies? Neem contact op met onze specialist Regresrecht Anastasiya de Vaal via adevaal@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Het maximaal te verhalen bedrag van de werkgever is gelimiteerd tot het ‘civiele plafond’. Dit houdt in dat de werkgever enkel het bedrag kan verhalen dat ook het slachtoffer op de aansprakelijke persoon had kunnen verhalen. Werkgeverslasten vallen hierbuiten.

Als werkgever kun je tot vijf jaar na de eerste verzuimdag loonschade met terugwerkende kracht verhalen op de veroorzaker.