Wat is de beschikbaarheidbijdrage?

De beschikbaarheidbijdrage is een subsidieregeling waar zorgorganisaties aanspraak op kunnen maken wanneer er in de organisatie (medisch) specialisten worden opgeleid. De regeling heeft als doel om specifieke opleidingstrajecten te stimuleren waar sprake is van marktverstoring. De functie van GZ-psycholoog is hierin een voorbeeld, aan deze specialisten is in Nederland een tekort. Middels beschikbaarheidbijdrage kunnen zorgorganisaties investeren in deze opleidingstrajecten om ook in de toekomst specialistische zorg aan te kunnen bieden.

Wanneer kom je in aanmerking voor de beschikbaarheidbijdrage?

Alleen organisaties die erkend zijn door de registratiecommissie komen in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage. Voor de toekenning heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een toewijzer aangesteld. Deze stelt vast welke organisaties in aanmerking komen voor een subsidiabele opleidingsplaats. Deze opleidingsplaatsen vallen binnen de volgende categorieën:

 • Medische vervolgopleidingen voor functies zoals: een GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en een psychiater.
 • Ziekenhuisopleidingen voor functies zoals: een gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel.
 • Bijzondere zorgfuncties voor functies zoals: coördinator traumazorg en een specialist in brandwondenzorg.

De vergoedingen van de beschikbaarheidbijdrage

De hoogte van de vergoeding per opleidingsplaats wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS. Kom je in aanmerking voor deze subsidie, dan is de vergoeding afhankelijk van het aantal uren dat iemand daadwerkelijk in opleiding is. Per opleiding dient daarbij rekening te worden gehouden met een maximum aantal uren per werkweek.

Beschikbaarheidbijdrage aanvragen

Het aanvragen van een beschikbaarheidbijdrage is een complex proces. Zo kan de aanvraag en verantwoording van verschillende subsidiejaren door elkaar lopen. We lichten je hier toe hoe het aanvraagproces verloopt:

 1. Op verzoek van het ministerie van VWS inventariseren opleidingsinstituten de beschikbare opleidingsplaatsen.
 2. Erkende praktijkinstellingen worden uitgenodigd om een aanvraag voor de beschikbare opleidingsplaatsen in te dienen.
 3. De toewijzer stelt een concept toewijzingsvoorstel op voor het ministerie van VWS.
 4. Het ministerie van VWS stelt op basis van het toewijzingsvoorstel vóór 15 augustus het verdeelplan op.
 5. Op basis van het verdeelplan kan je als praktijkinstelling een aanvraag indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa geeft na de aanvraag een verleningsbeschikking af. Na ontvangst van deze beschikking, wordt de subsidieverstrekker verzocht over te gaan tot uitbetaling van het voorschot op het subsidiebedrag. Na afloop van het subsidiejaar dien je een vaststellingsaanvraag in te dienen, waarna de NZa het definitieve subsidiebedrag zal vaststellen en de subsidieverstrekker tot einduitkering over kan gaan.

Een aanvraag beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen moet vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend.

Ontwikkelingen Prinsjesdag 2020: regeling beschikbaarheidbijdrage verlengd?

Als werkgever in de zorg zijn er verschillende opleidingssubsidies waarop je aanspraak kunt maken. Veel van deze opleidingssubsidies worden binnenkort geëvalueerd, omdat de regelingen eind 2021 aflopen. Zo ook de regeling Beschikbaarheidbijdrage. In de meerjarenbegroting van het ministerie van VWS is deze subsidie wel opgenomen. Lees in dit artikel meer over deze ontwikkeling.

In drie stappen van start met de beschikbaarheidbijdrage

Het eerstvolgende aanvraagmoment van de regeling beschikbaarheidbijdrage is in 2022. Het is verstandig om nu al te beginnen met de nodige voorbereidingen. Welke acties moet je ondernemen om in aanmerking te komen met de subsidie en een start te maken met het opleiden van medisch specialisten? In dit artikel delen we de eerste drie stappen om te starten met opleiden. 

Wat wij doen

OAZ onderzoekt of jouw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidieregeling en brengt in beeld welke opleidingsplaatsen binnen jouw organisatie in aanmerking komen voor subsidie.

Heeft jouw organisatie nog niet eerder een Beschikbaarheidbijdrage aangevraagd of ontvangen? Dat maken we gezamenlijk een actieplan om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Heb je wel al eerder een beschikbaarheidbijdrage ontvangen, dan analyseren we gelijk de doelgroep en onderzoeken we of alle gegevens bij alle betrokken instanties kloppen.

Zodra de aanvraag gedaan is, doorlopen we, gedurende het jaar, samen met jou alle stappen in het verantwoordingsproces. Wij zorgen er voor dat je steeds herinnerd wordt aan het tijdig ondertekenen van een document en zorgen er voor dat de juiste administratie beschikbaar is.

OAZ ontzorgt

Bij een aanvraag zijn verschillende partijen betrokken. OAZ coördineert voor jou zo veel mogelijk de communicatie met betrekking tot de subsidieaanvraag.

Daarnaast verzamelen we voor jou de gevraagde administratie en zorgen we er voor dat je geen enkele deadline mist en dat de uiteindelijke einddeclaratie correct en op tijd wordt ingediend.

Dankzij onze ondersteuning maak je optimaal gebruik van de beschikbare financiële middelen.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van de beschikbaarheidbijdrage. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist
Roni Budike OAZ

Adviseur Opleidingen

Onze adviseur bewaakt de deadlines, verantwoordt de onderbouwing en voert alle acties uit voor een complete aanvraag van de regeling.

Meer weten?

OAZ en de beschikbaarheidbijdrage

Wil je weten wat de dienstverlening rond de beschikbaarheidbijdrage precies betekent bij OAZ, download dan onze factsheet! Hierin leggen we uit hoe wij deze subsidie voor jouw organisatie realiseren:

 • Onze persoonlijke benadering;
 • Complete ontzorging;
 • Advies op maat.

Onze HR Specialisten