Wat is het Loonkostenvoordeel (LKV)?

De overheid stimuleert werkgevers om mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt vormgegeven als het Loonkostenvoordeel, een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één (of meerdere) medewerkers aannemen binnen specifieke doelgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen met een arbeidshandicap.

Even opfrissen, wat is de Wet tegemoetkoming loondomein?

In 2017 is de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ingevoerd. Deze wet bestaat uit tegemoetkomingen voor werkgevers. De regelingen die hier onderdeel van uitmaken zijn het Lage Inkomensvoordeel (LIV) en per 2018 ook het Loonkostenvoordeel (LKV) en het Jeugd Lage Inkomensvoordeel (Jeugd-LIV).

Welke doelgroepen komen in aanmerking voor LKV?

Als werkgever heb je recht op Loonkostenvoordeel als je een medewerker aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt ook recht op LKV als je een medewerker in dienst hebt die arbeidsongeschikt is en deze is herplaatst of een nieuwe aangepaste functie heeft gekregen.

Het Loonkostenvoordeel biedt voor zowel de medewerker als werkgever voordelen. Zo heeft de persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan en is het voor de werkgever aantrekkelijker om deze aan te nemen en te behouden. De onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor LKV:

 1. Oudere werknemer (56+) met een uitkering;
 2. Medewerker met een arbeidshandicap;
 3. Medewerker binnen de doelgroep ‘banenafspraak en scholingsbelemmerden’;
 4. Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer.

De doelgroepverklaring en andere eisen bij aanvraag LKV

Wil je Loonkostenvoordeel ontvangen? Dan zijn er administratieve verplichten waaraan je moet voldoen.

 • In beeld brengen van de mogelijkheden voor LKV per medewerker;
 • Doelgroepverklaring LKV;
 • Registratie LKV indicatie in de loonadministratie;

Aan de verzameling en registratie van alle nodige verantwoording voor het Loonkostenvoordeel zijn strakke deadlines verbonden. Doe je dit niet op tijd, dan vervalt het recht op het voordeel voor de gehele periode van maximaal 3 jaar. Te laat is dus ook echt te laat!

Het LKV jongeren en uitstel LKV banenafspraak

De effectiviteit van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt geëvalueerd door het kabinet en een groep werkgevers. Het doel? Een meer effectieve invulling van de Wtl en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor mensen binnen kwetsbare doelgroepen. Als gevolg van deze evaluatie zijn twee voorstellen aangekondigd. Zo wordt het LKV jongeren geïntroduceerd en het Loonkostenvoordeel banenafspraak structureel. In dit artikel lees je meer over de voorgestelde wijzigingen.

Resultaten van de banenafspraak en quotumregeling

In 2026 willen het kabinet en de sociale partners in totaal 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Blijft deze invulling achter, dan kan de quotumheffing (een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek) in werking treden. De resultaten van de quotumregeling en de extra banen voor de doelgroep banenafspraak van 2019 zijn onlangs bekend gemaakt. In dit artikel lees je meer over de resultaten en het uitstel van de quotumheffing.

Wat wij doen

Ons portal MijnOAZ verstuurt automatisch aan alle nieuwe medewerkers een korte digitale vragenlijst waarmee wij kunnen signaleren of er recht is op een LKV. Daarnaast zorgen wij ook voor het aanvragen van de doelgroepverklaringen die wettelijk verplicht zijn als onderbouwing voor het LKV. Als laatste controleren we de toepassing van het LKV binnen je administratie en de uiteindelijke beschikking die je ontvangt vanuit het UWV.

No-riskpolis

De no-riskpolis zorgt ervoor dat je als werkgever financiële compensatie ontvangt als een medewerker met een arbeidsbeperking ziek wordt. Bij ziekte krijgt zo een medewerker een Ziektewetuitkering van het UWV die jij als werkgever in mindering kan brengen op het loon dat je moet doorbetalen.

OAZ ontzorgt

Voor het LKV heb je een doelgroepverklaring nodig van je medewerker. Deze dien je binnen drie maanden na indiensttreding van de nieuwe medewerker aan te vragen bij het UWV. Uit ervaring blijkt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Wij helpen je hierbij zodat je optimaal gebruik kan maken van de financiële voordelen van het LKV.

Wij ondersteunen je bij de signalering, verwerking en afwikkeling van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen of houden van medewerkers met een bijzondere status.

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van het Loonkostenvoordeel. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp OAZ

Adviseur/Specialist Instroom

Onze adviseurs en specialisten behandelen de opgehaalde informatie en dossiers en analyseren de mogelijkheden en risico's.

Anita_OAZ HR Specialist
Berend Brouwer OAZ

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een optimaal resultaat.

Ons proces

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je onze whitepaper ‘Goed werkgeverschap loont!’, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de het aannemen van personeel en het Loonkostenvoordeel.

Wil je direct weten wat OAZ voor jouw organisatie kan betekenen, download dan onze factsheet!

Whitepaper Loonkostenvoordelen

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met in hun personeelsbeleid als het komt op het aannemen van personeel. Echter hoe zorg je dat die onzichtbare beloning, toch zichtbaar wordt zonder fouten te maken. In het whitepaper ‘Goed werkgeverschap loont!’ behandelen we dan ook de volgende punten:

 • Het onboarding proces?
 • Toepassing LKV;
 • Toepassing LIV;
 • De no-riskpolis;
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten