Wat is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas(Whk)?

Ben je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de WGA? Dan ontvang je als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk. Deze Whk-beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terecht zijn gekomen. Deze uitkeringen worden aan jou als werkgever toegerekend.

Begin december van ieder kalenderjaar ontvang je als werkgever van de Belastingdienst de Whk-beschikking, daar is de Whk-premie voor het komende jaar in opgenomen.

Even opfrissen, hoe wordt de gedifferentieerde premie Whk vastgesteld?

De Whk-premie wordt voor iedere werkgever apart vastgesteld. Deze bestaat uit twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW. Voor de berekening van de Whk-premie wordt gebruik gemaakt van verschillende parameters. Deze parameters wordt elk jaar door de Belastingdienst gepubliceerd en zijn als volgt:

  1. De totale loonsom van een organisatie: deze parameter bepaalt of een organisatie is ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.
  2. Uitbetaalde WGA- en Ziektewet (ZW) uitkeringen: deze parameter vormt de basis voor de twee componenten van de Whk-premie en zijn onderdeel van de individuele werkgeverspremie.
  3. De sectorpremie: ben je een kleine of middelgrote werkgever, dan wordt de premie (deels) bepaald door de hoogte van de sectorpremie.

Wel of geen eigenrisicodragerschap

Als werkgever ben je financieel verantwoordelijk voor de WGA- en Ziektewetinstroom die ontstaat in de periode dat een medewerker bij jou in dienst is. Ook ex-medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na het einde van het dienstverband worden toegerekend. Twee keer per jaar kan de werkgever kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de ZW en/of WGA. In beide gevallen heeft de werkgever de optie om zich te verzekeren:

  1. Privaat: Als werkgever ben je in deze situatie eigenrisicodrager. De UWV stuurt maandelijks een specificatie, waarna de toegerekende lasten worden afgedragen. De werkgever kan zich hiervoor verzekeren. Stijgen de lasten, dan leidt dit vaak tot een hogere verzekeringspremie.
  2. Publiek: In deze situatie ben je als werkgever geen eigenrisicodrager. De toegerekende ZW en/of WGA-lasten dragen bij aan de jaarlijkse Whk-premie.

Controleer altijd de beschikking Whk

OAZ ziet in de praktijk dat er keer op keer fouten worden gemaakt in de vaststelling van de Whk-premie. De verschillende componenten van Whk-premie en de complexiteit van de berekeningswijze leidt vaak tot deze fouten. Dit kan voor de werkgever betekenen dat er onterecht een te hoge premie wordt berekend. Laat de Whk-beschikking dan ook altijd goed controleren.

Whk-beschikkingen kunnen met terugwerkende kracht, tot 5 jaar in het verleden, worden gecontroleerd. Doe je dit niet op tijd, dan vervalt de mogelijke besparing die je met terugwerkende kracht had kunnen realiseren.

Terugblik controle gedifferentieerde premie Whk 2020

OAZ controleert jaarlijks de Whk-beschikkingen van haar klanten. Voor de controle van de Whk-premie 2020 hebben wij circa 100 controles uitgevoerd. Bij 1 op de 3 controles hebben we succesvol bezwaar gemaakt, waarmee een substantiële besparing is gerealiseerd. In dit artikel lees je onze bevindingen over de controle Whk 2020.

WGA-instroomcijfers blijven stijgen

In juli heeft het UWV de Instroomcijfers WGA 2019 voor grote werkgevers gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de WGA-instroomcijfers opnieuw stijgen. De WGA-cijfers die zijn gepubliceerd laten ontwikkelingen zien die van invloed kunnen zijn op je Whk-beschikking. We hebben de belangrijkste cijfers voor je op een rijtje gezet.

Wat wij doen

Om je controle en zekerheid te geven over je beschikking gedifferentieerde premie Whk, controleren wij de opbouw van deze beschikking. Onze HR specialisten brengen alle toegerekende uitkeringslasten van jouw organisatie in beeld. Wij controleren of deze toerekeningen terecht worden doorbelast.

Jaarlijks zien wij dat op verschillende vlakken fouten worden gemaakt in de vaststelling van deze gedifferentieerde premie door de Belastingdienst en blijkt dat een medewerker niet aan een werkgever toegerekend had mogen worden. Hierdoor betaal je als werkgever onterecht een hogere premie.

Wij nemen contact op met de Belastingdienst om deze fouten te herstellen.

Dit doen wij door bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan wanneer wij het niet eens zijn met de beslissing.

OAZ ontzorgt

Kortom, met de controle door OAZ weet je als werkgever precies je aan toe bent. We nemen het hele proces voor jou uit handen. Als werkgever ben je dan altijd verzekerd van een juiste beschikking die en een lagere schadelast. De controle voeren wij altijd uit over het lopende jaar of met terugwerkende kracht middels een herzieningsverzoek bij de belastingdienst. Dit kan namelijk tot 5 jaar terug!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp OAZ

Adviseur Sociale Zekerheid

Geeft administratieve ondersteuning aan de specialist. Daarnaast stuurt de adviseur de terugkoppeling en facturatie naar aanleiding van de controle.

Arjan Pijnen
Mirella de Jong

Specialist Sociale Zekerheid

Onze specialist voert de werkzaamheden rondom de Whk controle uit zoals dossieronderzoek en controle op juistheid. Bij de specialist kun je terecht voor alle vragen rondom de gedifferentieerde premie Whk.

Ons proces

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je onze whitepaper sociale zekerheid. Deze gaat dieper in op wat er komt kijken bij de controle en van de gedifferentieerde premie Whk en hoe dit overlap heeft met bijvoorbeeld de WGA.

Whitepaper Sociale Zekerheid

Vaak vergeten organisaties jaarlijks hun gedifferentieerde premie Whk te controleren. Dit is zonde, want bij 1 op de 3 gevallen zit er een fout in. In het whitepaper sociale zekerheid behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Wat te doen met de premiebrief;
  • Waar moet je op letten bij de Whk-controle;
  • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten