Wat is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)?

Ben jij geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)? Dan ontvang je als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk. De Whk-beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkeringen worden aan jou als werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-premie.

OAZ ondersteunt werkgevers bij het controleren en optimaliseren van de Whk-premie. Wij zorgen ervoor dat de berekeningen kloppen en helpen je om onnodige kosten te vermijden.

Neem vrijblijvend contact op.

Hoe wordt de Whk-premie vastgesteld?

De Whk-premie wordt voor iedere werkgever apart vastgesteld en bestaat uit twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW). Voor de berekening van de premie gebruikt de Belastingdienst jaarlijks verschillende parameters:

  • totale loonsom van de organisatie: deze parameter bepaalt of een organisatie is ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.
  • uitbetaalde WGA- en Ziektewet (ZW) uitkeringen: deze parameter vormt de basis voor de twee componenten van de Whk-premie en zijn onderdeel van de individuele werkgeverspremie.
  • sectorpremie: voor kleine en middelgrote werkgevers wordt de premie (deels) bepaald door de hoogte van de sectorpremie.

Begin december van ieder kalenderjaar ontvang je als werkgever van de Belastingdienst de Whk-beschikking, daar is de Whk-premie voor het komende jaar in opgenomen. OAZ helpt je bij het controleren van de Whk-beschikking en optimaliseert de premie, zodat je onnodige kosten kunt vermijden. Onze experts zorgen ervoor dat de berekeningen kloppen en geven advies om je premies te optimaliseren.

Overstappen naar eigenrisicodragerschap of terug naar het UWV

Jaarlijks op 1 januari en 1 juli kan de overstap worden gemaakt naar eigenrisicodragerschap, of juist terug naar het UWV. Voor een overstap is een serieuze overweging nodig van de voor- en nadelen, zo ben je bij het vastleggen van een keuze voor ten minste 3 jaar hieraan gebonden. Onze specialist Carina licht in dit artikel de voor- en nadelen van een overstap naar eigenrisicodragerschap toe.

Voor- en nadelen van het overstappen

Wel of geen eigenrisicodrager?

Als werkgever ben je financieel verantwoordelijk voor de WGA-instroom die ontstaat tijdens het dienstverband van een medewerker. Dit geldt ook voor ex-medewerkers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na het einde van het dienstverband. Twee keer per jaar kun je kiezen om eigenrisicodrager te worden, of juist terug te keren naar het UWV. In beide gevallen heb je de optie om je te verzekeren:

  • privaat: als eigenrisicodrager ontvang je maandelijks specificaties van de UWV met de uitbetaalde uitkeringen. Je kunt je hiervoor verzekeren, maar stijgende lasten kunnen leiden tot hogere premies.
  • publiek: als geen eigenrisicodrager worden de toegerekende ZW- en WGA-lasten opgenomen in de jaarlijkse Whk-premie.

OAZ helpt je bij het maken van de juiste keuze en biedt ondersteuning bij zowel het eigenrisicodragerschap als de publieke verzekering. Onze specialisten zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en helpen je de optimale beslissing te nemen voor jouw organisatie.

Neem vrijblijvend contact op

Controleer altijd je Whk-beschikking

OAZ ziet in de praktijk dat er regelmatig fouten worden gemaakt bij de vaststelling van de Whk-premie. De verschillende componenten en de complexiteit van de berekeningswijze leiden vaak tot onterecht hoge premies voor werkgevers. Daarom is het belangrijk om je Whk-beschikking altijd goed te laten controleren.

Bij de Whk-controle in 2023 heeft OAZ bij 1 op de 3 controles met succes bezwaar gemaakt, wat resulteerde in substantiële besparingen voor werkgevers. Whk-beschikkingen kunnen met terugwerkende kracht tot vijf jaar worden gecontroleerd. Doe dit op tijd om mogelijke besparingen te realiseren.

Gedifferentieerde premie Whk

Het laatste nieuws over de gedifferentieerde premie Whk

Zo controleer je jouw Whk-premie voor 2024

Als je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) bent, heb je eind 2023 de beschikking gedifferentieerde premie Whk voor 2024 ontvangen. Deze beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en op de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkering wordt aan de werkgever toegekend middels de jaarlijkse Whk-premie. Carina zet uiteen waar je op let bij de Whk-controle voor 2024.

Lees meer

Daling premiepercentages WGA en Ziektewet 2024

Onlangs publiceerde het UWV de nota over de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor 2024. Het eerste wat opvalt is dat de gemiddelde premiepercentages sinds jaren dalen. Hoe kan dit terwijl langdurig verzuim in veel sectoren nog steeds hoog en een grote uitdaging is?

Lees meer

Wat wij doen

OAZ ontzorgt bij controle Whk-beschikking

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vaste team van HR-specialisten zorgt ervoor dat je altijd verzekerd bent van een juiste beschikking en een zo laag mogelijke schadelast. Bij OAZ ontzorgen we je volledig. De controle die wij uitvoeren betreft zowel het lopende jaar als met terugwerkende kracht via een herzieningsverzoek, wat tot vijf jaar terug kan gaan.

Wij brengen alle toegerekende uitkeringslasten voor je in beeld en controleren of deze lasten terecht worden doorbelast. We voeren het contact met de Belastingdienst om ontdekte fouten te herstellen en de schadelast te minimaliseren. Dit doen wij door bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan wanneer nodig, altijd in overleg met jou. Zo heb je altijd inzicht in je dossiers en controle over de financiële schadelasten.

Ons proces

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van de gedifferentieerde premie Whk. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Danny_OAZ HR Specialist

Adviseur Sociale Zekerheid

Onze adviseur biedt administratieve ondersteuning aan de specialist. Daarnaast stuurt de adviseur de terugkoppeling naar aanleiding van de controle.

Petra Roosberg
Mirella de Jong

Specialist Sociale Zekerheid

Onze specialist voert de werkzaamheden rondom de Whk-controle uit zoals dossieronderzoek en controle op juistheid. Bij de specialist kun je terecht voor alle vragen rondom de Whk.

Whitepaper Sociale Zekerheid

Vaak vergeten organisaties jaarlijks hun gedifferentieerde premie Whk te controleren. Dit is zonde, want bij 1 op de 3 gevallen zit er een fout in. In het whitepaper sociale zekerheid behandelen we dan ook de volgende punten:

  • Wat te doen met de premiebrief?
  • Waar moet je op letten bij de Whk-controle?
  • Hoe krijg je zicht op de toegerekende schadelasten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

De Whk-premie bestaat uit twee premiedelen:

  1. De gedifferentieerde premie WGA-totaal
  2. De gedifferentieerde premie ZW-flex

De Whk-premie wordt berekend op basis van het totaal aan uitkeringen dat wordt toegerekend aan de werkgever. De berekening is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Zo worden uitkeringen die in 2019 zijn uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden in 2021 toegerekend aan de premie.

Ben je op zoek naar ondersteuning bij de jaarlijkse controle van de Whk-premie van jouw organisatie? Neem contact op met onze specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Ja, het is mogelijk om een specificatie van de uitkeringen die aan jouw organisatie worden toegerekend voor de Whk te ontvangen. Je ontvangt het overzicht nadat je een (pro-forma) bezwaar heeft ingediend.

Volgens de wetgeving is een werkgever maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de financiële lasten van een WGA-uitkering. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Laat dan ook altijd de jaarlijkse Whk-beschikking controleren!

Onze specialist Whk Mirella de Jong pakt dit proces van A tot Z voor je op. Ben jij op zoek naar ondersteuning of advies? Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Nee, een bezwaar dien je binnen 6 weken na de dagtekening in. Wel is het mogelijk om op een later moment een zogenaamd ‘herzieningsverzoek’ in te dienen. Hiermee vraag je de Belastingdienst om alsnog een correctie door te voeren, omdat je van mening bent dat de Whk onjuist is vastgesteld.