Wat is de subsidieregeling SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling dat is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor werkgevers in Zorg en Welzijn bij de opleidingstrajecten van personeel. De subsidiegelden zijn voor de periode van 2017 tot en met 2022 beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS.

In 2022 is de vervolgsubsidie ‘SectorplanPlus 2022-2023’ aangekondigd. Deze nieuwe regeling is in grote lijnen vergelijkbaar aan het huidige SectorplanPlus, waar het laatste tijdvak in de afrondende fase zit. De aanvraagtermijn voor de nieuwe regeling geldt voor opleidingstrajecten in het schooljaar 2022-2023. Er kan een aanvraag worden ingediend tot vrijdag 30 september 2022, nadien volgt een administratieve eindverantwoording.

Welke opleidingstrajecten komen in aanmerking voor subsidie?

Het ministerie van VWS heeft ruim 420 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn in het kader van de subsidie SectorplanPlus. Deze regeling is regionaal ingericht en is bedoeld als impuls voor opleidingstrajecten die gericht zijn op:

 • Nieuwe instroom van medewerkers;
 • Met ontslag bedreigde medewerkers;
 • Opscholing binnen de organisatie;
 • Behoud van medewerkers.
Update voorwaarden Coronabanen in de Zorg

Let op! Aan de opleidingsactiviteiten die subsidiabel zijn voor
SectorplanPlus zijn specifieke voorwaarden verbonden. Dit is
afhankelijk van de categorie waarbinnen de activiteiten vallen.

SectorplanPlus afronding tijdvak 4

Bekijk ook onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we je
handige tips voor het inrichten van jouw subsidieadministratie en
lichten we toe welke belangrijke uitzonderingen er zijn.

WHITEPAPER OPLEIDINGSSUBSIDIES

Welke kosten zijn subsidiabel binnen de regeling SectorplanPlus?

De subsidie komt tegemoet in de kosten aan een externe opleider en loonverletkosten binnen de organisatie die gerelateerd zijn aan de opleidingstrajecten. Voor de subsidiabele opleidingsactiviteiten ontvang je als werkgever minimaal 50% als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Het laatste nieuws over SectorplanPlus

Vervolgsubsidie SectorplanPlus 2022-2023

Het vervolg van de regeling SectorplanPlus liet even op zich wachten, maar op de valreep vóór het nieuwe schooljaar kan er een aanvraag worden ingediend voor de nieuwe regeling ‘SectorplanPlus 2022-2023’. In grote lijnen is de nieuwe regeling vergelijkbaar met het huidige SectorplanPlus, toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De belangrijkste veranderingen lichten we in dit artikel graag toe.

Wat te doen bij personeelstekort: lessen uit de zorg

Weinig sectoren zijn bekender met nijpende personeelstekort dan de zorg. Aan de ene kant gaat ervaren personeel met pensioen; aan de andere kant worden oudere Nederlanders zorgbehoevender. Een manier om je organisatie toekomstbestendig te maken is bij te dragen aan het opleiden van medewerkers. Maar in de zorg wordt ook gezocht naar andere manieren om nieuw personeel aan te trekken, lees hier verder.

Veelgestelde vragen over SectorplanPlus

Wat zijn de voorwaarden van de opleidingsactiviteiten, tot wanneer loopt de regeling en kun je stapelen met andere subsidies? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN SECTORPLANPLUS

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de volledige doelgroep, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing van de subsidieaanvraag.

Wij verzorgen voor jou de communicatie met de subsidieverstrekker en werkgeversverenigingen. Tussentijds houden we je op de hoogte met periodieke rapportages, zodat je steeds op de hoogte bent van de voortgang van jouw aanvraag en administratieve verantwoording.

Op dit moment is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel zijn er voor lopende tijdvakken steeds actuele deadlines en is de gevraagde administratie tussentijds aan wijzigingen onderhevig. OAZ heeft jarenlange ervaring in het organiseren en faciliteren van werkzaamheden rondom SectorplanPlus. Wij nemen je zo veel mogelijk het werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van SectorplanPlus. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp OAZ

Specialist Opleidingen

De specialist houdt alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Lotte van der Giessen
Elisabeth Tuppert

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag en de administratieve verantwoording. Ook praat de consultant je bij over de status van de aanvraag en administratieve verantwoording.

Francien Rutten OAZ

Adviseur Opleidingen

Onze adviseur houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. De adviseur zorgt er verder voor dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling SectorplanPlus,
maar toch zien we steeds opnieuw dat organisaties bepaalde onderdelen
erg lastig vinden of over het hoofd zien. Dit heeft onder meer te maken met
het stapelen van subsidies of uitzonderingen in de regeling.

In onze whitepaper behandelen we de drie grootste opleidingssubsidies en
komt het volgende aanbod:

 • Welke opleidingen komen in aanmerking voor subsidie?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van subsidies, wat is er mogelijk?
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

De opleidingsactiviteiten vallen binnen vijf categorieën en de voorwaarden zijn als volg:

 • Categorie A: kwalificerend beroepsonderwijs: mbo BBL. Hier gaat het om een traject van minimaal 6 maanden en maximaal 24 maanden;
 • Categorie B: kwalificerend beroepsonderwijs: hbo duaal. Hier gaat om het een traject van minimaal 6 maanden en maximaal 24 maanden;
 • Categorie C: categorie C is onderverdeeld in drie subcategorieën:
  • C1: mbo derde leerweg, hbo deeltijd, post hbo en master;
  • C2: training en opleiding van minimaal 128 uur;
  • C3: oriëntatiebanen van minimaal 16 dagen en maximaal 3 maanden;
 • Categorie D: training en ontwikkeling van minimaal 40 uur tot maximaal 128 uur;
 • Categorie E: training en ontwikkeling van minimaal 3 tot maximaal 40 uur.

Ja, een aanvraag SectorplanPlus mag gecombineerd worden met de regelingen Praktijkleren en Stagefonds. Let er wel op dat stapeling met andere regelingen, waaronder de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg, niet is toegestaan.

Het maximale subsidiebedrag per medewerker verschilt per categorie en varieert van maximaal 2.000 euro tot 5.000 euro.

OAZ ontzorgt je bij de volledige administratieve lasten van de subsidie SectorplanPlus. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met onze specialist Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Ja, als de e-learning klassikaal is verzorgd en er een presentielijst is bijgehouden.

Op basis van de duur van de opleidingen en de daadwerkelijk gemaakte kosten aan opleidingen en trainingen voor de geregistreerde opleidingsactiviteiten.

Door de grote toename in de vraag naar zorg maakte het ministerie van VWS in maart 2020 bekend een extra categorie toe te voegen aan de regeling SectorplanPlus: de Covid-19 categorie. De subsidiegelden binnen deze categorie zijn een tegemoetkoming in de inwerk- en (bij)scholingskosten voor zorgmedewerkers die bijspringen om de grote vraag aan zorg op te vangen.