Wat is de subsidieregeling SectorplanPlus?

De SectorplanPlus subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn voor kosten aan het opleiden en trainen van personeel. Momenteel zijn er vier varianten van de regeling actief:

 • Voor SectorplanPlus 2017-2022 is de eindverantwoording ingediend en volgt de (financiële) afronding naar verwachting eind 2024;
 • Voor SectorplanPlus 2022-2023 zal de administratieve verantwoording na de zomer van 2024 worden ingediend en volgt de financiële afronding naar verwachting in 2025;
 • Voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 hebben zorgorganisaties reeds een aanvraag ingediend en wachten nog op de beschikking. De afronding zal naar verwachting gelijk zijn aan die van SectorplanPlus 2022-2023;
 • Voor SectorplanPlus 2024-2025 kan van 17 juni tot en met 15 juli 2024 een aanvraag worden ingediend.

Welke opleidingstrajecten komen in aanmerking voor subsidie?

De subsidieregeling SectorplanPlus is regionaal ingericht en verdeeld de opleidingsactiviteiten onder in drie categorieën:

 • Activiteit A: BBL en derde leerweg opleidingen;
 • Activiteit B: Hbo duaal, deeltijd en associate degree opleidingen;
 • Activiteit C: Overige trainingen en ontwikkeling van tenminste 3 uur.

De subsidie is bedoeld als impuls voor opleidingstrajecten die zich richten op de instroom van nieuwe medewerkers, behoud van (met ontslag bedreigde) medewerkers, om- en opscholing binnen de organisatie en het opleiden van (extra) praktijk- en/of werkbegeleiders.

TAZ

Organisaties die samenwerken op het gebied van opleiden spelen
een belangrijke rol bij de transitie naar toekomstbestendige zorg.
De regeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 biedt deze organisaties
daarom een extra opslag per deelnemer bovenop de basissubsidie.

Je leest hier meer over extra subsidie voor samenwerkingen op het
gebied van opleiden.

Afsluiting van het boekjaar

Bekijk onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we je
handige tips voor het inrichten van jouw subsidieadministratie en
lichten we toe welke belangrijke uitzonderingen er zijn.

WHITEPAPER OPLEIDINGSSUBSIDIES

Welke kosten zijn subsidiabel met de regeling SectorplanPlus?

SectorplanPlus biedt een tegemoetkoming voor kosten aan een externe opleider en loonverletkosten binnen de organisatie die gerelateerd zijn aan de opleidingstrajecten. De regeling gaat uit van een cofinanciering. Per categorie is een maximaal subsidiebedrag per deelnemer vastgesteld, deze kunnen per variant van de regeling variëren.

 • Voor SectorplanPlus 2022-2023 geldt een maximale subsidie van € 2.500,- voor mbo- en hbo-leerlingen (activiteit A en B) per schooljaar.
 • Voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 is de basissubsidie voor leerlingen vastgesteld op € 2.250,-. In het geval van een opslag voor samenwerking kan de subsidie oplopen tot € 4.000,- per deelnemer.
 • Voor overige trainingen en ontwikkeling (activiteit C) bedraagt de maximale subsidie voor alle varianten van de regeling € 2.000,- per deelnemer.
 • De definitieve subsidie is afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten en de duur van de opleiding of training.

Het laatste nieuws over SectorplanPlus

Nieuw aanvraagtijdvak met SectorplanPlus 2024-2025

De regeling SectorplanPlus wordt in 2024 uitgebreid met een vierde variant. SectorplanPlus 2024-2025 kan van 17 juni tot en met 15 juli 2024 worden aangevraagd. Als werkgever in de sector Zorg en Welzijn kun je een aanvraag doen voor nieuwe opleidingsactiviteiten die plaatsvinden van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. Specialist Fleur Mes licht je toe wat deze verlenging inhoudt en waar je als aanvrager rekening mee moet houden.

Wat kun je verwachten in 2024 voor SectorplanPlus?

Regelmatig krijgen onze specialisten de vraag welke inkomsten een organisatie kan verwachten voor de subsidieregeling SectorplanPlus. Met dit artikel helpen we jou op weg met het maken van een inschatting van de inkomsten uit SectorplanPlus voor 2024. 

Veelgestelde vragen over SectorplanPlus

Wat zijn de voorwaarden van de opleidingsactiviteiten, tot wanneer loopt de regeling en kun je stapelen met andere subsidies? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN SECTORPLANPLUS

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de volledige doelgroep, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing van de subsidieaanvraag.

Wij verzorgen voor jou de communicatie met de subsidieverstrekker en werkgeversverenigingen. Tussentijds houden we je op de hoogte met periodieke rapportages, zodat je steeds op de hoogte bent van de voortgang van jouw aanvraag en administratieve verantwoording.

Op dit moment is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel zijn er voor lopende tijdvakken steeds actuele deadlines en is de gevraagde administratie tussentijds aan wijzigingen onderhevig. OAZ heeft jarenlange ervaring in het organiseren en faciliteren van werkzaamheden rondom SectorplanPlus. Wij nemen je zo veel mogelijk het werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van SectorplanPlus. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Specialist Opleidingen

De specialist houdt alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Suzie Rohling - OAZ
Berend Brouwer - OAZ

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag en de administratieve verantwoording. Ook praat de consultant je bij over de status van de aanvraag en administratieve verantwoording.

Nicole Lekkerkerk -OAZ

Adviseur Opleidingen

Onze adviseur houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. De adviseur zorgt er verder voor dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling SectorplanPlus,
maar toch zien we steeds opnieuw dat organisaties bepaalde onderdelen
erg lastig vinden of over het hoofd zien. Dit heeft onder meer te maken met
het stapelen van subsidies of uitzonderingen in de regeling.

In onze whitepaper behandelen we de drie grootste opleidingssubsidies en
komt het volgende aanbod:

 • Welke opleidingen komen in aanmerking voor subsidie?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van subsidies, wat is er mogelijk?
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

De opleidingsactiviteiten vallen binnen drie activiteiten en de voorwaarden zijn als volgt:

 • Activiteit A: BBL en derde leerweg opleidingen. Het gaat om een traject van minimaal 1 maand;
 • Activiteit B: Hbo duaal, deeltijd en associate degree opleidingen. Het gaat om een traject van minimaal 1 maand;
 • Activiteit C: Training en ontwikkeling. Het gaat om middellange en lange trajecten van minstens 3 uur en tenminste een subsidiewaarde van € 75,- vertegenwoordigen.

Ja, een aanvraag SectorplanPlus mag gecombineerd worden met de regelingen Praktijkleren en Stagefonds.

Let er wel op dat stapeling met andere regelingen, waaronder de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg, Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) en SLIM niet is toegestaan.

Het subsidiebedrag per medewerker verschilt per categorie maar bedraagt voor SectorplanPlus 2022-2023 maximaal 2.500 euro per schooljaar.

Voor de tussenregeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 is de maximale subsidie afhankelijk van de categorie en het aantal uren op het arbeidscontract van de deelnemer. Daarnaast kan de subsidie oplopen indien er sprake is van een samenwerking op het gebied van opleiden. In dit artikel hebben we de maximale subsidiebedragen voor SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 overzichtelijk voor je op een rij gezet.

OAZ ontzorgt je bij de volledige administratieve lasten van de subsidie SectorplanPlus. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met onze specialist via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Ja, alleen als de e-learning klassikaal is verzorgd en er een prestatieverklaring is bijgehouden.

Op basis van de duur van de opleidingen en de daadwerkelijk gemaakte kosten aan opleidingen en trainingen voor de geregistreerde opleidingsactiviteiten. Hier ligt een vaste berekening met vastgestelde uurloon aan ten grondslag.

Voor BBL- en hbo-opleidingen in de activiteiten A en B bestaat de administratieve verantwoording uit: loonstroken, de BPVO / POK en het diploma van de leerling.

Voor trajecten binnen activiteit C bestaat de verantwoording uit een loonstrook en een prestatieverklaring. De subsidieverstrekker maakt hiervoor gebruik van verplichte formats.

OAZ ontzorgt jouw organisatie bij de volledige administratieve lasten van de subsidie SectorplanPlus. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.