Wat is SectorplanPlus?

Vanuit de subsidieregeling SectorplanPlus kun je als werkgever in de Zorg & Welzijn subsidie aanvragen het opleiden en trainen van zorgmedewerkers. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor kosten aan opleiders en loonverletkosten van eigen personeel dat wordt geschoold of de scholing verzorgt.

Welke opleidingen en trainingen komen in aanmerking voor SectorplanPlus?

De regeling beidt veel mogelijkheden, maar stelt ook specifieke voorwaarden aan de opleidingsactiviteiten en haar deelnemers. De volgende opleidingen of trainingen kunnen in aanmerking komen voor SectorplanPlus:

 • BBL opleidingen;
 • hbo deeltijd- en duaal opleidingen;
 • mbo derde leerweg en modulair opleiden;
 • Oriëntatiebanen;
 • Training en ontwikkeling van nieuwe medewerkers, praktijkbegeleiders en/of werkbegeleiders;
 • Training en ontwikkeling gericht op behoud.

Hoeveel SectorplanPlus-subsidie kun je per leerling of cursist ontvangen?

In de periode 2017 tot en met 2021 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 320 miljoen beschikbaar voor SectorplanPlus. De subsidie komt tot grote organisaties (> 250 medewerkers) tot 50% tegemoet in de gemaakte kosten. Het maximale subsidiebedrag per leerling of cursist verschilt per categorie en varieert van maximaal € 2000,- of € 5000,-.

Succesverhaal: experimentele leerweg nu ook subsidiabel

De experimentele leerweg in het hbo lag tot voor kort niet op de radar om in aanmerking te komen voor SectorplanPlus. In samenwerking met de subsidieverstrekker en een aantal onderwijsinstellingen heeft OAZ deze leerweg onderzocht en onder de aandacht gebracht. Lees hier wat deze samenwerking heeft opgeleverd.

Nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding voor het SectorplanPlus

Nu er meer vraag is naar zwaardere zorg is het realiseren van extra handen aan het bed middels goede opleiding en training belangrijker dan ooit. In maart 2020 maakte het ministerie van VWS al bekend de Covid-19 categorie aan de regeling SectorplanPlus toe te voegen. Onlangs maakte het ministerie bekend deze categorie en de beschikbare gelden voor tijdvak 4 uit te breiden. Lees hier alles over deze ontwikkelingen.

Wat wij doen

Samen met jou inventariseren we de verwachte subsidiabele opleidingsactiviteiten in het komende jaar en bekijken we de aanvragen die je ingediend hebt. Wanneer we deze samen in beeld gebracht hebben, maken we afspraken over de te voeren administratie. Hierbij nemen we natuurlijk het werk zo veel mogelijk uit handen en zorgen er voor dat alle administratie tijdig compleet gemaakt wordt.

Alle communicatie met de werkgeversverenigingen over de aanvraag nemen we daarnaast voor jou uit handen.

Aan het einde van ieder tijdvak zorgen wij er vervolgens voor dat de einddeclaratie van het SectorplanPlus compleet wordt ingediend en begeleiden we eventuele controles.

OAZ ontzorgt

Wij verzorgen voor jou de communicatie met de subsidieverstrekker en zorgen er voor dat jou administratie steeds op orde is. Tussentijds verzorgen we periodieke rapportages, waardoor je steeds op de hoogte bent van de voortgang van jouw aanvraag. Onze collega’s zijn periodiek bij jou op locatie en dragen er zorg voor dat de volledige doelgroep in beeld is gebracht, tussentijdse deadlines worden gehaald én voor de einddeclaratie compleet onderbouwd is, zodat jij ervan verzekerd bent dat je een optimale aanvraag hebt.

Op dit moment is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel zijn er voor lopende aanvragen steeds actuele deadlines en is de gevraagde administratie tussentijds aan wijzigingen onderhevig.

OAZ heeft jarenlange ervaring in het organiseren en faciliteren van werkzaamheden rondom het SectorplanPlus. Wij nemen je zo veel mogelijk werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van SectorplanPlus. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp OAZ

Adviseur/Specialist Opleidingen

De specialisten en adviseurs houden overzicht over alle inkomende documenten en bewaken de deadlines. Daarnaast houden zij ook alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten.

Lotte_OAZ HR Specialist
Elisabeth_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de benodigde documenten te verzamelen voor een complete subsidieaanvraag.

Marian_OAZ HR Specialist

Medewerker Opleidingen

Onze medewerker Opleidingen zorgen dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt.

Meer weten?

Als kennisgedreven organisatie geloven wij in het delen van onze kennis. Hieronder vind je ons whitepaper opleidingssubsidies, wat dieper in gaat op wat er allemaal komt kijken bij de regeling SectorplanPlus.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling SectorplanPlus. Toch zien we vaak nog dezelfde soort fouten langskomen. Deze hebben te maken met het stapelen van de verschillende subsidieregelingen of met een tekort aan kennis. In het whitepaper opleidingssubsidies behandelen we dan ook de volgende punten:

 • Do’s en don’ts voor deze regeling?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van regelingen;
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

OAZ en SectorplanPlus

Wil je weten wat de dienstverlening rond SectorplanPlus precies betekent bij OAZ, download dan onze factsheet! Hierin leggen we uit hoe wij deze subsidieregeling voor jouw organisatie realiseren:

 • Onze persoonlijke benadering;
 • Complete ontzorging;
 • Advies op maat.

Onze HR Specialisten