Wat is de subsidieregeling SectorplanPlus?

SectorplanPlus 2022-2023 is een vervolg op de eerdere subsidieregeling SectorplanPlus 2017-2022. Het is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor werkgevers in Zorg en Welzijn bij de opleidingstrajecten van personeel. De subsidiegelden zijn voor de periode van 22 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2023 beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Naar verwachting worden de subsidiegelden voor SectorplanPlus 2017-2022 in 2024 vastgesteld. De verantwoording van SectorplanPlus 2022-2023 is momenteel nog in volle gang.

Welke opleidingstrajecten komen in aanmerking voor subsidie?

Eerder stelde het ministerie van VWS ruim 420 miljoen euro beschikbaar met de regeling SectorplanPlus 2017-2022. Met de regeling SectorplanPlus 2022-2023 is opnieuw 100 miljoen euro beschikbaar beschikbaar gesteld voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn. Deze regeling is regionaal ingericht en is bedoeld als impuls voor opleidingstrajecten die gericht zijn op:

 • Nieuwe instroom van medewerkers;
 • Met ontslag bedreigde medewerkers;
 • Opscholing binnen de organisatie;
 • Behoud van medewerkers;
 • Het opleiden van (extra) praktijk- en/of werkbegeleiders.
TAZ

Let op! Aan de opleidingsactiviteiten die subsidiabel zijn voor
SectorplanPlus zijn specifieke voorwaarden verbonden. Dit is
afhankelijk van de categorie waarbinnen de activiteiten vallen.

Afsluiting van het boekjaar

Bekijk ook onze whitepaper Opleidingssubsidies. Hierin geven we je
handige tips voor het inrichten van jouw subsidieadministratie en
lichten we toe welke belangrijke uitzonderingen er zijn.

WHITEPAPER OPLEIDINGSSUBSIDIES

Welke kosten zijn subsidiabel binnen de regeling SectorplanPlus?

De subsidie komt tegemoet in de kosten aan een externe opleider en loonverletkosten binnen de organisatie die gerelateerd zijn aan de opleidingstrajecten. Voor de subsidiabele opleidingsactiviteiten ontvang je als werkgever minimaal 50% als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

Het laatste nieuws over SectorplanPlus

Vervolgsubsidie SectorplanPlus 2022-2023

Het vervolg van de regeling SectorplanPlus liet even op zich wachten, maar op de valreep vóór het nieuwe schooljaar kan er een aanvraag worden ingediend voor de nieuwe regeling ‘SectorplanPlus 2022-2023’. In grote lijnen is de nieuwe regeling vergelijkbaar met het huidige SectorplanPlus, toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling. De belangrijkste veranderingen lichten we in dit artikel graag toe.

Wat te doen bij personeelstekort: lessen uit de zorg

Weinig sectoren zijn bekender met nijpende personeelstekort dan de zorg. Aan de ene kant gaat ervaren personeel met pensioen; aan de andere kant worden oudere Nederlanders zorgbehoevender. Een manier om je organisatie toekomstbestendig te maken is bij te dragen aan het opleiden van medewerkers. Maar in de zorg wordt ook gezocht naar andere manieren om nieuw personeel aan te trekken, lees hier verder.

Veelgestelde vragen over SectorplanPlus

Wat zijn de voorwaarden van de opleidingsactiviteiten, tot wanneer loopt de regeling en kun je stapelen met andere subsidies? Op deze en andere veelgestelde vragen geven we antwoord onderaan deze pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN SECTORPLANPLUS

Wat wij doen

OAZ ontzorgt

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vast team van HR-specialisten ontzorgt je in het hele proces. Van het in beeld brengen van de volledige doelgroep, het inrichten van een effectieve projectadministratie tot en met de administratieve onderbouwing van de subsidieaanvraag.

Wij verzorgen voor jou de communicatie met de subsidieverstrekker en werkgeversverenigingen. Tussentijds houden we je op de hoogte met periodieke rapportages, zodat je steeds op de hoogte bent van de voortgang van jouw aanvraag en administratieve verantwoording.

Op dit moment is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel zijn er voor lopende tijdvakken steeds actuele deadlines en is de gevraagde administratie tussentijds aan wijzigingen onderhevig. OAZ heeft jarenlange ervaring in het organiseren en faciliteren van werkzaamheden rondom SectorplanPlus. Wij nemen je zo veel mogelijk het werk uit handen!

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van SectorplanPlus. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex Veldkamp OAZ

Specialist Opleidingen

De specialist houdt alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten en informeert jou over eventuele wijzigingen.

Lotte van der Giessen
Elisabeth Tuppert

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om alle nodige informatie op te halen en te verwerken die nodig is voor een complete subsidieaanvraag en de administratieve verantwoording. Ook praat de consultant je bij over de status van de aanvraag en administratieve verantwoording.

Nicole Lekkerkerk

Adviseur Opleidingen

Onze adviseur houdt overzicht over alle binnenkomende documenten en bewaakt de gestelde deadlines. De adviseur zorgt er verder voor dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt.

Whitepaper Opleidingssubsidies

Vaak zijn organisaties zelf al goed bezig met de regeling SectorplanPlus,
maar toch zien we steeds opnieuw dat organisaties bepaalde onderdelen
erg lastig vinden of over het hoofd zien. Dit heeft onder meer te maken met
het stapelen van subsidies of uitzonderingen in de regeling.

In onze whitepaper behandelen we de drie grootste opleidingssubsidies en
komt het volgende aanbod:

 • Welke opleidingen komen in aanmerking voor subsidie?
 • Tips voor een perfecte subsidieadministratie;
 • Stapelen van subsidies, wat is er mogelijk?
 • Op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

Voor de regeling SectorplanPlus 2022-2023 vallen de opleidingsactiviteiten binnen drie activiteiten en de voorwaarden zijn als volgt:

 • Activiteit A: BBL en derde leerweg opleidingen. Het gaat om een traject van minimaal 1 maand;
 • Activiteit B: Hbo duaal, deeltijd en associate degree opleidingen. Het gaat om een traject van minimaal 1 maand;
 • Activiteit C: Training en ontwikkeling. Het gaat om middellange en lange trajecten die tenminste een subsidiewaarde van € 75,- vertegenwoordigen.

Ja, een aanvraag SectorplanPlus mag gecombineerd worden met de regelingen Praktijkleren en Stagefonds. Let er wel op dat stapeling met andere regelingen, waaronder de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg, niet is toegestaan.

Het subsidiebedrag per medewerker verschilt per categorie maar bedraagt voor de vervolgregeling (2022-2023) maximaal 2.500 euro.

OAZ ontzorgt je bij de volledige administratieve lasten van de subsidie SectorplanPlus. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met onze specialist Lotte Houmes via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Ja, alleen als de e-learning klassikaal is verzorgd en er een prestatieverklaring is bijgehouden.

Op basis van de duur van de opleidingen en de daadwerkelijk gemaakte kosten aan opleidingen en trainingen voor de geregistreerde opleidingsactiviteiten.

Voor BBL- en Hbo-opleidingen in activiteit A en B bestaat de administratieve verantwoording uit loonstroken, de BPVO/POK en het diploma. 

 

Voor trajecten in activiteit C bestaat de verantwoording uit een loonstrook en een prestatieverklaring. Let er op dat er voor de vervolgregeling (2022-2023) een verplicht format is vanuit de subsidieverstrekker. 

 

OAZ ontzorgt je bij de volledige administratieve lasten van de subsidie SectorplanPlus. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op met onze specialist Lotte Houmes via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.