SectorplanPlus

Vanuit de subsidieregeling SectorplanPlus kun je als werkgever in de Zorg & Welzijn subsidie aanvragen voor scholing van zorgmedewerkers. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor scholing én de kosten die je maakt voor een kwalitatief goede begeleiding van de leerling.

Wat wij doen

Hoe wij dit doen

Meer weten?

Wat wij doen

Samen met jou inventariseren we de verwachte subsidiabele opleidingsactiviteiten in het komende jaar en bekijken we de aanvragen die je ingediend hebt. Wanneer we deze samen in beeld gebracht hebben, maken we afspraken over de te voeren administratie. Hierbij nemen we natuurlijk het werk zo veel mogelijk uit handen en zorgen er voor dat alle administratie tijdig compleet gemaakt wordt.

Alle communicatie met de werkgeversverenigingen over de aanvraag nemen we daarnaast voor jou uit handen.

Aan het einde van ieder tijdvak zorgen wij er vervolgens voor dat de einddeclaratie van het SectorplanPlus compleet wordt ingediend en begeleiden we eventuele controles.

OAZ ontzorgt

Wij verzorgen voor jou de communicatie met de subsidieverstrekker en zorgen er voor dat jou administratie steeds op orde is. Tussentijds verzorgen we periodieke rapportages, waardoor je steeds op de hoogte bent van de voortgang van jouw aanvraag. Onze collega’s zijn periodiek bij jou op locatie en dragen er zorg voor dat de volledige doelgroep in beeld is gebracht, tussentijdse deadlines worden gehaald én voor de einddeclaratie compleet onderbouwd is, zodat jij ervan verzekerd bent dat je een optimale aanvraag hebt.

Op dit moment is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel zijn er voor lopende aanvragen steeds actuele deadlines en is de gevraagde administratie tussentijds aan wijzigingen onderhevig.

OAZ heeft jarenlange ervaring in het organiseren en faciliteren van werkzaamheden rondom het SectorplanPlus. Wij nemen je zo veel mogelijk werk uit handen!

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van SectorplanPlus. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Alex_OAZ HR Specialist

Adviseur/Specialist Opleidingen

De specialisten en adviseurs houden overzicht over alle inkomende documenten en bewaken de deadlines. Daarnaast houden zij ook alle ontwikkelingen van de subsidieregeling in de gaten.

Lotte_OAZ HR Specialist
Elisabeth_OAZ HR Specialist

Consultant

Onze consultant komt periodiek langs om de benodigde documenten te verzamelen voor een complete subsidieaanvraag.

Marian_OAZ HR Specialist

Medewerker Opleidingen

Onze medewerker Opleidingen zorgen dat alle administratie voor de subsidieregeling wordt verwerkt.

Onze HR Specialisten

Alex_OAZ HR Specialist

Alex Veldkamp

Accountmanager

Alinda_OAZ HR Specialist

Alinda Mastenbroek

Teammanager Sociale Zekerheid

Anita_OAZ HR Specialist

Anita Portegies

Specialist Instroom

Meer weten over de subsidieregeling SectorplanPlus? Download hieronder dan onze factsheet of whitepaper!

Whitepaper Opleidingssubsidies

Factsheet SectorplanPlus