WGA Management

Het kan je als werkgever een keer overkomen: een (ex-)medewerker wordt langdurig ziek. Na 104 weken loondoorbetaling heeft deze medewerker mogelijk recht op een WGA-uitkering. Middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) of een verzekeringspremie betaal je voor de WGA uitkeringslasten van deze medewerker. Deze lasten worden tot wel tien jaar aan je organisatie toegerekend.

 

UWV is vervolgens verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)medewerker. Om grip te houden op je kosten, is het belangrijk dat je dit verloop proactief opvolgt.

Wat wij doen

Hoe wij dit doen

Meer weten?

Wat wij doen

Met WGA Management krijg je als organisatie controle over de te betalen Whk premies. Wij brengen je huidige en toekomstige kosten in beeld. Wie ontvangen er al een WGA-uitkering of worden verwacht binnenkort de WIA in te stromen en worden deze kosten terecht aan jouw organisatie doorbelast?

We kijken daarnaast naar de oorzaak en het verloop van het verzuim. Zo controleren wij of een WGA-uitkering voor een (ex)-medewerker terecht is vastgesteld. We zien steeds vaker dat dit niet het geval is. En een ex-medewerker, die ziek uit dienst is gegaan, is vaak voor een werkgever uit beeld. Wij toetsen steeds alle WIA beschikkingen op juistheid.

Dit doen we door bijvoorbeeld een herbeoordeling aan te vragen of actief bezwaar en beroep te voeren tegen een beslissing van het UWV. Hierdoor realiseren wij een duurzame verlaging van je premielast.

OAZ ontzorgt

Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Wij bewaken de deadlines van de aangevraagde herbeoordelingen en bezwaren, maar ook van de door het UWV af te geven beschikkingen. Tijdens deze processen behandelen wij alle verkregen informatie vertrouwelijk.

Door WGA Management ben je er dus van verzekerd dat je huidige en toekomstige WGA uitkeringslasten goed in beeld zijn!

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt bij je langs voor de eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op het gebied van WGA Management. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Leon__OAZ HR Specialist

Adviseur Sociale Zekerheid

Onze adviseur geeft administratieve ondersteuning aan de specialist.

Petra_OAZ HR Specialist
Wilma_OAZ HR Specialist

Specialist Sociale Zekerheid

De specialist beoordeelt dossiers en geeft aan de hand daarvan adviezen. Daarnaast kun je bij de specialist terecht voor alle inhoudelijke vragen omtrent WGA Management.

Onze HR Specialisten

Alex_OAZ HR Specialist

Alex Veldkamp

Accountmanager

Alinda_OAZ HR Specialist

Alinda Mastenbroek

Teammanager Sociale Zekerheid

Anita_OAZ HR Specialist

Anita Portegies

Specialist Instroom

Meer weten over WGA Management? Download hieronder dan onze factsheet of whitepaper!

Whitepaper Sociale Zekerheid

Factsheet WGA management