Wat is de WGA-uitkering?

Als werkgever kun je geconfronteerd worden met het uitdagende scenario van een langdurig zieke (ex-)medewerker. Na 104 weken loondoorbetaling kan deze medewerker mogelijk recht hebben op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit brengt niet alleen financiële verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook complexe administratieve- en re-integratieprocedures die tot wel tien jaar aan je organisatie kunnen worden toegerekend.

Maar geen zorgen, want bij OAZ begrijpen we dat grip houden op deze lasten van groot belang is voor jouw organisatie. Daarom biedt OAZ een betrouwbare oplossing die jouw organisatie ontzorgt en je helpt om deze uitdagingen effectief aan te pakken.

Wil je proactief de controle behouden over je financiële lasten? Ontdek hoe OAZ je kan ondersteunen bij het beheren van je WGA-uitkeringslasten.

Neem vrijblijvend contact op

Wat is het verschil tussen WIA, WGA en IVA?

Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt en gedurende twee jaar slechts 65 procent of minder van zijn oorspronkelijke loon kan verdienen, komt hij mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Deze uitkering kan worden onderverdeeld in twee categorieën: de WGA- en de IVA-uitkering. Welke uitkering wordt toegekend, hangt af van verschillende factoren:

  • werknemers met een arbeidsongeschiktheid tussen de 35 procent en minder dan 80 procent ontvangen een WGA-uitkering;
  • bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 80 procent, maar met een redelijke kans op herstel, wordt ook een WGA-uitkering toegekend;
  • wanneer er weinig tot geen kans op herstel is bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 80 procent, ontvangt de werknemer een IVA-uitkering.

Heb je als werkgever hulp nodig bij het begrijpen van het verschil tussen WGA en IVA en begeleiding bij de overgang van WGA naar IVA voor optimale ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan nu contact met ons op voor persoonlijk advies en begeleiding op maat.

De gevolgen van een WGA-uitkering voor jou als werkgever 

Als je medewerker langdurig ziek wordt, is dat vervelend voor alle betrokken partijen. Na 104 weken van ziekte kan de medewerker instromen in de WGA. De medewerker heeft recht op een WGA-uitkering als deze:

  • tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is of;
  • de medewerker is volledig (80-100 procent) arbeidsongeschikt, maar er is wel zicht op verbetering.

Ongunstige verzuimcijfers zijn van grote invloed op de WGA-lasten voor de werkgever. Het is dan ook van belang om goed overzicht te houden over het langdurig verzuim van (ex-)medewerkers en te werken aan optimale re-integratie. De financiële schadelasten kunnen namelijk aanzienlijk oplopen.

Een herbeoordeling aanvragen voor de WGA?

Wanneer de mate van arbeidsongeschiktheid van een zieke (ex-)medewerker verlaagd wordt, betaal je als werkgever minder WGA-premie. Ontvangt de medewerker een IVA-uitkering, dan worden de lasten in hun geheel niet aan jou als werkgever toegerekend. Dit levert vaak een forse, jarenlange besparing op. Door actief de termijnen van het UWV op te volgen en waar mogelijk herbeoordelingen aan te vragen, of in bezwaar te gaan kun je een duurzame verlaging van je premielasten realiseren.

Wat is de WGA-premie?

De WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten-premie) is een verzekering die werkgevers betalen om de kosten te dekken van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze WGA-premie wordt gebruikt om de uitkeringen te financieren voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard en niet in staat zijn om hun volledige werkuren te verrichten. Als werkgever draag je bij aan deze WGA-premie om financiële zekerheid te bieden voor het geval een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering na een periode van langdurige ziekte. De hoogte van de premie kan variëren en wordt onder andere bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid van je werknemer(s) en of je eigenrisicodrager (ERD) bent. Het begrijpen van de WGA-premie is essentieel voor werkgevers om de kosten van arbeidsongeschiktheid te beperken die gepaard gaan met langdurige ziekte.

Overwegingen bij eigenrisicodragerschap WGA

Jaarlijks zijn er twee momenten om een overstap te maken naar eigenrisicodragerschap (ERD), of juist terug te keren naar het UWV. Dit is een serieuze overweging en het is van belang om de voor- en nadelen voor je organisatie af te wegen. In dit artikel licht onze specialist Carina de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap toe.

Daarnaast is het van essentieel belang om te begrijpen dat WGA-lasten tot wel tien jaar aan de werkgever kunnen worden toegerekend, zelfs voor voormalige werknemers. Dit onderstreept het belang van proactief beheer om deze lasten te minimaliseren. Onze gouden tip: blijf nauwlettend de vinger aan de pols houden om de schadelasten effectief te verminderen.

WGA-uitkering wanneer je eigenrisicodrager bent

Wanneer je als werkgever zelf de WGA-uitkering betaalt van je (ex)medewerkers en je verantwoordelijk bent voor de re-integratie, dan noemen we dit ook wel eigenrisicodrager (ook wel ERD). Het kan voordelig zijn om een eigenrisicodrager te zijn, omdat je dan minder WGA-premie betaalt aan het UWV. Je werknemer kan in de brief met de beslissing over hun uitkering zien of jij als werkgever eigenrisicodrager bent. Vanaf het moment dat je werknemer de WGA-uitkering krijgt, ben je als werkgever tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer. Als je als werkgever bijvoorbeeld failliet gaat, dan neemt je verzekeraar of het UWV het re-integratietraject van je werknemer over. Wil je als werkgever gebruikmaken van WGA management dan helpt OAZ je graag verder..

Neem contact op

Het laatste nieuws over de WGA–uitkering

WGA-bezwaar in tijden van oplopende beslistermijnen

Bezwaarprocedures kunnen complex zijn, vooral nu het UWV te maken heeft met achterstanden en toenemende beslistermijnen, wat ook van invloed is op de WGA-bezwaarprocedure. Maar wat zijn je opties als het UWV nog steeds geen beslissing heeft genomen, zelfs na verlenging van de beslistermijn? Onze specialist staat klaar om deze vraag en meer te beantwoorden, waarbij we dieper ingaan op de uitdagingen van het bezwaar maken tegen een WGA-besluit tijdens deze periode van vertraagde procedures.

De WGA; waar heb je als werkgever recht op?

Wanneer je als werkgever te maken krijgt met een langdurig zieke (ex-)medewerker, is dit een vervelende situatie voor alle partijen. Aan het einde van de wachttijd kan de medewerker in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Deze is onderverdeeld in twee categorieën, de IVA- en WGA-uitkering. Welke uitkering wordt toegekend is afhankelijk van verschillende factoren en heeft gevolgen voor jouw als werkgever. Specialist WGA Carina Holmes licht toe wat de gevolgen van de WGA zijn voor jouw als werkgever en waar je recht op hebt.

WGA-uitkering en management voor werkgevers

Wat wij doen

OAZ ontzorgt op het gebied van WGA-uitkeringen

Gaan wij voor jou aan de slag? Ons vaste team van HR-specialisten zorgt dat je altijd verzekerd bent van een zo laag mogelijke schadelast. Wij ontzorgen je hierbij volledig. Door actief de termijnen van het UWV op te volgen en waar mogelijk herbeoordelingen aan te vragen of in bezwaar te gaan, realiseren wij vaak een duurzame verlaging van je schadelasten. Wij houden rekening met wetswijzigingen van de laatste en toekomstige jaren en bewaken voor jou alle deadlines van de aangevraagde herbeoordelingen, bezwaren, maar ook de door het UWV afgegeven beschikkingen.

OAZ is ook professioneel rechtshulpverlener. Zo kunnen wij medische dossiers van je (ex-)medewerkers inzien om je zo van een gericht advies te voorzien op het gebied van een WGA-uitkering. Ook kunnen wij het werk van het UWV nog beter op juistheid controleren. Onze processen zijn erop gericht om al deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Door gebruik te maken van ons WGA management heb je altijd inzicht over jouw dossiers en controle over de financiële schadelasten.

Ben je op zoek naar WGA management? Onze specialisten pakken dit proces van A tot Z voor je op. Heb je nog andere vragen, ben je op zoek naar ondersteuning of advies? Neem gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Onze werkwijze

Hoe wij dit doen

Accountmanager

Een van onze accountmanagers komt langs voor een eerste afspraak. Hierin bespreken we de mogelijkheden voor je organisatie op gebied van de WGA. Daarnaast bespreken zij steeds de ontwikkelingen en voortgang.

Adviseur Sociale Zekerheid

Onze adviseur geeft administratieve ondersteuning aan de specialist.

Wendy Duysserinck

Specialist Sociale Zekerheid

De specialist beoordeelt de dossiers en geeft je advies over de vervolgstappen. Daarnaast kun je bij de specialist terecht voor alle inhoudelijke vragen omtrent WGA Management.

Whitepaper over Sociale Zekerheid

Iedere organisatie heeft te maken met van langdurig verzuim. Dit kan je op verschillende manieren aanpakken en het managen van jouw WGA-premie is daar een belangrijk middel in. In het whitepaper Sociale Zekerheid behandelen we dan ook de volgende punten:

  • hoe is de WGA-premie opgebouwd;
  • waar moet je op letten in de dossier opbouw;
  • op welke uitzonderingen moet je letten?

Onze HR Specialisten

Veelgestelde vragen

De medewerker vraagt een WIA-uitkering zelf aan. Als werkgever kun je jouw medewerkers hierbij uiteraard ondersteunen. Na 88 weken van ziekte ontvangt de medewerker een brief van het UWV, waarin staat vermeld wat deze moet doen om de WIA-uitkering aan te vragen.

In sommige situaties is snel duidelijk dat de medewerker niet meer zal terugkeren in de arbeidsmarkt. De medewerker kan in dit geval een vervroegde WIA-uitkering, ofwel de IVA-uitkering, aanvragen, vanaf 3 weken tot 68 weken van ziekte. De bedrijfsarts of arbodienst breng hierover in de meeste gevallen een gericht advies over uit, zo weet je als werkgever waar jij en de medewerker als vervolgstappen moeten ondernemen. Let erop dat je gedurende deze periode een dergelijk verzoek slechts één keer kan indienen.

Een herbeoordeling vraag je aan wanneer je het vermoeden hebt dat de situatie van de (ex-)werknemer is gewijzigd. Bijvoorbeeld doordat een behandeling heeft plaatsgevonden en er meer mogelijkheden zijn om (weer) aan het werk te gaan. Door de oplopende achterstanden bij het UWV is het van belang om een (medische) onderbouwing van je aanvraag mee te sturen. Dat maakt de kans dat groter de herbeoordeling (op korter termijn) wordt uitgevoerd. Beschik je niet over medische informatie? Dan kun je een Arboarts of ander partner inschakelen die de medische gegevens mag inzien. Organisaties die Professioneel Rechtshulpverlener zoals OAZ zijn hebben ook de rechten om de medische gegevens te mogen inzien.

 

Binnen acht weken na de WIA-aanvraag ontvangt de medewerker de beslissing van het UWV over welke WIA-uitkering hij of zij zal gaan ontvangen.

UWV kampt met behoorlijke achterstanden. Dat maakt dat je in veel gevallen langer moet wachten dan de acht weken die UWV hiervoor krijgt. Indien niet tijdig een beslissing wordt afgegeven door UWV kun je alvast een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot wordt bij een latere WIA toekenning verrekend met de WIA uitkering. Terugbetalen van het voorschot is in augustus 2021 door UWV stopgezet met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020. Als er geen WIA-uitkering wordt toegekend, maar wel een WW-uitkering, dan wordt het voorschot hiermee verrekend.

Ja, als werkgever kun je bezwaar maken. Tot zes weken na de datum van de brief met de beslissing heb je de tijd om bezwaar te maken. Voor Ziektewetbeslissingen is de termijn twee weken.