Vaker de lage WW-premie bij overwerk per 2025

Update april 2024: Onlangs heeft de ministerraad gestemd voor de verruiming van de WW-premie bij overwerk. Vanaf 1 januari 2025 zal de wijziging worden doorgevoerd.

In de miljoenennota voor 2024 is een wijziging voor de systematiek rondom de WW-premieheffing bekend gemaakt. Hierdoor zullen werkgevers vaker de lage WW-premie mogen toepassen. De wijziging heeft te maken met de voorwaarde dat werkgevers de hoge WW-premie betalen, als blijkt dat een medewerker méér dan 30% heeft overgewerkt ten opzichte van de uren op het arbeidscontact. Hierop is een uitzondering mogelijk als het een arbeidscontract is voor 35 uur per week of meer, dan mag de werkgever de lage WW-premie blijven toepassen en hoeft deze niet te worden herzien. Deze grens wordt door het arbeidsmarktpakket dat tijdens Prinsjesdag 2023 gepresenteerd is, verlaagd naar 30 uur per week.