Nieuwe BBL-leerlingen? Hier let je op voor de lage WW-premie 2024

Wellicht starten er binnenkort in jouw organisatie één of meerdere medewerkers met een BBL-opleiding. Als werkgever mag je dan de lage WW-premie toepassen. Let daarbij wel op de administratieve voorwaarden van deze regeling. Niemand wil onnodig hoge lasten, maar terugbetalen is nog vervelender. Onze specialist Rosita vertelt waar je in 2024 op let voor de lage WW-premie BBL. 

Lage en hoge WW-premie 2024 

Voor iedere medewerker betaalt een werkgever WW-premie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een laag en een hoog premiepercentage. De WW-premiepercentages voor 2024 blijven 2,64% en 7,64% en daarmee ongewijzigd. Het percentage wordt berekend over het bruto maandloon van de medewerker. Op basis van de registraties in jouw loonaangiften wordt bepaald welk percentage je voor een medewerker afdraagt aan de Belastingdienst. 

Als er sprake is van een van de onderstaande situaties mag de lage WW-premie worden toegepast. In iedere andere situatie wordt de hoge WW-premie berekend. 

  • een medewerker heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, dit is schriftelijk vastgelegd. Het gaat niet om een oproepovereenkomst; 
  • een medewerker volgt een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl); 
  • een medewerker is jonger dan 21 jaar en werkt minder dan 12 uur per week; 
  • een medewerker is uitkeringsgerechtigd en ontvangt loondoorbetaling op grond van WW, Ziektewet, WIA, WAO, WAZO of via een private verzekering van de werkgever. 

WW-premie voor BBL 

Het begin van het jaar is een moment waarop veel nieuwe BBL-opleidingen starten. Rosita adviseert haar klanten de registraties tijdig in te voeren in het HR- en salarissysteem én ervoor te zorgen dat er aan de administratieve voorwaarden wordt voldaan. Controleer jouw toepassingen en administratie voor de lage WW-premie BBL in 2024 op de volgende punten: 

  1. Overzicht leerlingen, van start tot eind

Allereerst is het belangrijk om alle medewerkers die een BBL-opleiding volgen goed in beeld te hebben. Daarbij is niet alleen de start van de opleiding belangrijk, maar ook de afronding. Op het moment dat de medewerker diplomeert of voortijdig stopt, vervalt namelijk het recht op de lage WW-premie. 

En niet alleen voor de WW-premie is een dergelijk overzicht ontzettend waardevol, daarnaast zijn er nog allerlei subsidiemogelijkheden voor BBL-leerlingen waarbij een leerlingenoverzicht goed van pas komt. 

  1. Het belang van een volledige praktijkovereenkomst

Het is altijd even goed opletten vanaf wanneer je de lage WW-premie voor BBL-ers mag toepassen. Dat is namelijk niet per definitie de startdatum van de opleiding of het dienstverband. Als de laatste handtekening op de praktijkovereenkomst op een later moment wordt gezet dan de ingangsdatum van het arbeidscontract en de praktijkovereenkomst, dan mag de leerling in de tussenliggende periode niet als BBL geregistreerd worden in het salarissysteem. 

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen WW-premie?  

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de WW-premie en andere voordelen. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact om met Rosita Tanasale of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.