Aanvraag Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg 2018 indienen?

Tot 1 december kunnen zorginstellingen weer een aanvraag indienen voor de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ). Organisaties die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling zijn onlangs per brief geïnformeerd door het ministerie van VWS.

Het doel van de regeling is om instellingen te stimuleren de benodigde investeringen in het personeel te realiseren, zodat het personeel in staat is om ook in de toekomst de steeds complexer wordende zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren.

 

Welke activiteiten komen in aanmerking voor KiPZ?

Subsidie kan aangevraagd worden voor interne en externe opleidingen van personeel, voor het begeleiden van personeel in het kader van de opleiding, voor het vervangen van personeel dat opgeleid wordt en voor specifieke opleidingsfaciliteiten.

De te subsidiëren activiteiten moeten verder passen binnen een zogenoemd strategisch opleidingsplan. Voor 2018 zijn vier inhoudelijke thema’s toegevoegd, waaraan in het strategisch opleidingsplan aandacht moet worden gegeven:

  • functiedifferentiatie verpleegkundigen;
  • e-Health;
  • continu bekwaam van medewerkers;
  • toekomstige beroepen en opleidingen.

De subsidie kan aangevraagd worden door instellingen die medisch-specialistische zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). GGZ-instellingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de umc’s bedraagt het subsidieplafond in 2018 € 38,48 miljoen en voor de overige instellingen € 157,14 miljoen. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld.

 

Meer informatie?

OAZ verzorgt het volledige aanvraag- en verantwoordingsproces. Zo ondersteunen wij je ook bij het formuleren van het benodigde strategisch opleidingsplan. Mocht je meer informatie willen over KiPZ of ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.