Subsidieaanvraag SectorplanPlus-TAZ 2023-2024

Het is officieel! De regeling SectorplanPlus is verlengd tot en met schooljaar 2023-2024 en dat betekent een nieuw aanvraagtijdvak. Vaak brengt dit veel vragen met zich mee. Wij hebben in dit artikel alle informatie verzameld, die jij nodig hebt om tijdig een complete aanvraag in te dienen:
.

Subsidieregeling SectorplanPlus wordt TAZ

Sinds 2017 biedt de subsidieregeling SectorplanPlus werkgevers in de sector Zorg en Welzijn een tegemoetkoming voor het opleiden en trainen van hun personeel. De middelen van SectorplanPlus zullen na 2024 overgaan in het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ), samen met andere budgetten zoals Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg en Stagefonds Zorg. Tot die tijd fungeert SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 als overgangsregeling.

Aanvraag indienen voor 2023-2024

Vanaf dinsdag 1 augustus tot en met zondag 20 augustus 2023 wordt het bestaande SectorplanPlus 2022-2023 portaal opengesteld voor nieuwe subsidieaanvragen. Daarna is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Wel kan je nog tot en met zaterdag 30 september 2023 een aanvraag wijzigen of zal de werkgeversvereniging je vragen dit nog te doen. Ook organisaties die niet eerder de SectorplanPlus subsidie hebben aangevraagd, kunnen in dit tijdvak een aanvraag indienen.

Subsidievoorwaarden opleidingen en trainingen

In de basis blijft de regeling SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 hetzelfde als zijn voorgangers. De subsidiabele opleidingsactiviteiten zijn opnieuw ingedeeld in categorieën: A (BBL, derde leerweg), B (Hbo duaal, deeltijd, associate degree) en C (training). De subsidieperiode loopt van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024.

Binnen dit aanvraagtijdvak starten opleidingen in categorie A en B in schooljaar 2023-2024 om in aanmerking te komen voor subsidie. De BPV-overeenkomst mag starten vanaf 1 augustus 2023, maar de subsidiabele periode start pas vanaf 21 augustus 2023. Activiteiten in categorie C zijn subsidiabel met een startdatum vanaf 1 september 2023 en zijn uiterlijk 31 augustus 2024 afgerond.

Doorloop leerlingen SectorplanPlus 2022-2023

Heeft jouw organisatie ook SectorplanPlus subsidie aangevraagd in het tijdvak voor schooljaar 2022-2023? Dan mag je de registraties van leerlingen die afgelopen schooljaar gestart zijn, laten doorlopen zolang de opleiding duurt en uiterlijk tot 31 augustus 2024. Je telt deze leerlingen niet mee voor de inventarisatie voor schooljaar 2023-2024.

Opslag voor samenwerkingen

Een belangrijke toevoeging aan de subsidieregeling SectorplanPlus voor schooljaar 2023-2024, is de opslag voor samenwerkingen op het gebied van opleiden: samenwerking-TAZ of samenwerking IOW. De opslag samenwerking-TAZ kan los van de opslag samenwerking-IOW worden aangevraagd, andersom niet.

Deze opslagen komen voort uit het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en de uitvoering van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (IOW). Samenwerkingen tussen organisaties spelen een belangrijke rol bij de transitie naar toekomstbestendige zorg. Door deze extra subsidiemogelijkheden aan te bieden, sorteert de tussenregeling alvast voor op de uitvoering van deze plannen.

Het gaat om samenwerkingen voor activiteiten die onder categorie A en B vallen en als er op tenminste één van de volgende thema’s wordt samengewerkt tussen minimaal twee organisaties:

  • De inzet van opleider en begeleiders;
  • De inzet van ruimte en materiaal die rechtstreeks met het opleidingstraject verband houden;
  • Visie- en planvorming van gezamenlijke opleidingsactiviteiten.

Intentieverklaring

Tijdens het indienen van de aanvraag geeft een organisatie aan dat er sprake is van een samenwerking. Vervolgens dient dit uiterlijk 31 oktober 2023 bevestigd te worden met een intentieverklaring, die ondertekend is door de samenwerkende bestuurders. Tevens moeten de organisaties bereid zijn om op verzoek van het ministerie van VWS mee te werken aan de monitoring van de opslagen, bijvoorbeeld door een rapportage op te leveren, een presentatie te houden op een regionale bijeenkomst en/of een website in te richten om de ervaring te delen.

Extra voorwaarden samenwerking-IOW

Voor de opslag voor samenwerking-IOW gelden aanvullende voorwaarden:

  • Alleen organisaties die thuiszorg leveren kunnen gebruik maken van deze opslag, uiterlijk 31 oktober 2023 dient de organisatie dit te verantwoorden in het subsidieportaal;
  • De opslag geldt alleen voor leerlingen die daadwerkelijk in de wijkverpleging worden ingezet en daarvoor de opleiding Helpende, Verzorgende of Verpleegkundige (niveau 4 of 6) volgen;
  • Het aantal leerlingen dat voor de opslag in aanmerking komt, moet gespecificeerd worden in de aanvraag.

Subsidiebedragen SectorplanPlus 2023-2024

Voor de verlenging SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 is een budget van 100 miljoen euro beschikbaar en daar bovenop 20 miljoen euro voor opslagen samenwerking IOW. Daarnaast zijn er maximale subsidiebedragen per deelnemer vastgeteld.

Figuur 1: maximale subsidiebedragen per deelnemer

Basissubsidie Basissubsidie + opslag samenwerking-TAZ Basissubsidie + opslag samenwerking-TAZ + opslag samenwerking-IOW
Activiteit A (BBL, derde leerweg)
deelnemers met een contract van > 24 uur per week
€ 2.250,- € 2.750,- € 4.000,-
Activiteit A (BBL, derde leerweg)
deelnemers met een contract van < 24 uur per week
€ 1.800,- € 2.200,- € 3.600,-
Activiteit B (Hbo duaal, deeltijd en associate degree)
deelnemers met een contract van > 24 uur per week
€ 2.250,- € 2.750,- € 4.000,-
Activiteit B (Hbo duaal, deeltijd en associate degree)
deelnemers met een contract van < 24 uur per week
€ 1.800,- € 2.200,- € 3.600,-
Activiteit C (training en ontwikkeling) € 2.000,- n.v.t. n.v.t.

Geen subsidie mislopen

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie of heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via info@oaz.nl of 088 5600 700.

Liever geen subsidie mislopen en ondersteuning bij de aanvraag? Laat het ons weten, we nemen het graag voor je uit handen. Onze specialisten staan de gehele zomer voor je klaar en zorgen ervoor dat aanvragen tijdig worden ingediend.