Aanvulling budget Praktijkleren voor hard door corona getroffen sectoren

De coronacrisis heeft een grote impact op het aantal beschikbare arbeidsplaatsen in Nederland. Het kabinet legt hier het zwaartepunt op een goede aansluiting van werkzoekenden en het aanbod van arbeidsplaatsen. Ook het aantal stage- en leerwerplekken zijn van groot belang om de arbeidsmarkt in balans te houden. Daarom is er een offensief gelanceerd om leerwerkplekken beschikbaar te houden en het budget van de subsidie Praktijkleren wordt uitgebreid. In dit artikel vertellen we je wat voor jou betekent.

Aanvullend scholingsbudget uit derde noodpakket

In 2021 is er vanuit het derde noodpakket 63 miljoen euro extra beschikbaar voor de subsidie Praktijkleren. Leerlingen die een deel van een mbo-opleiding volgen en dit combineren met werk komen hiervoor in aanmerking. Dit specifieke budget heeft betrekking op nieuwe en kortdurende opleidingssoorten, met een opleidingsduur van 3 tot 6 maanden. Met deze steunmaatregel wil het kabinet vooral kansen bieden aan kwetsbare werkenden en -werkzoekenden.

Offensief voor behoud van opleidingsplaatsen

Vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt een offensief gestart voor behoud van stage- en leerwerkplekken. Dit geldt voor het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo. Het doel is om hiermee voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar te houden voor leerlingen van deze onderwijsinstellingen.

Daarnaast wil SBB voldoende aandacht genereren voor de positie van jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, met als doel er voor te zorgen dat deze uitstromen met een relevant certificaat. Denk hierbij aan studenten in entreeopleidingen, studenten die mogelijk vaker te maken krijgen met stagediscriminatie of studenten die ondersteuning nodig hebben op de werkplek.

Tot slot hoopt SBB met dit offensief leerbanen beschikbaar te hebben voor werkzoekenden en werkenden. Dit richt zich specifiek op vitale en/of kanssectoren.

Het kabinet heeft in de jaren 2021 en 2022 voor dit offensief 15 miljoen euro gereserveerd.

Aanvulling budget Praktijkleren

Tot slot wordt in 2020 en 2021 het budget voor de regeling Praktijkleren uitgebreid. Dit is specifiek voor sectoren waar sprake is van conjunctuurgevoelige beroepen en contactberoepen. Deze sectoren zijn hard getroffen als gevolg van de coronacrisis en kunnen op deze manier voldoende leerwerkplaatsen blijven realiseren.

Het kabinet stelt voor de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 jaarlijks 11 miljoen euro extra budget beschikbaar.

Heb je vragen over de aanvulling van het budget voor Praktijkleren of het offensief voor behoud van opleidingsplaatsen? Neem dan contact op met Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.