Afronding SectorplanPlus 2017-2022 uitgesteld

Eind 2022 liep de looptijd van de regeling SectorplanPlus 2017-2022 af en werd door alle aanvragers de administratieve verantwoording ingediend. RegioPlus kondigt wijzigingen aan in de manier waarop de ingediende aanvragen gecontroleerd worden. Ook worden de subsidiegelden naar verwachting later vastgesteld. Wat houden deze ontwikkelingen in en wat betekenen ze voor jouw organisatie?

Status afronding SectorplanPlus 2017-2022

De administratieve verantwoording voor SectorplanPlus 2017-2022 (tijdvak 1 tot en met 4) werd ingediend via het online portaal van RegioPlus. Het is nu aan het Shared Service Centre (SSC) om de ingediende administratie van alle aanvragers te controleren.

De controles voor tijdvak 1 tot en met 3 zijn zo goed als afgerond. Tijdvak 4 moet nog grotendeels worden gecontroleerd. Wegens de omvang van het vierde tijdvak zal dit naar verwachting flink wat tijd in beslag nemen. Tijdvak 4 is namelijk net zo groot als de eerste drie tijdvakken samen.

Wijziging in controle

In activiteit E in tijdvak 4 is subsidie aangevraagd voor maar liefst 137.000 medewerkers die een korte training hebben gevolgd. De voorgestelde wijziging gaat daarom over deze categorie. Voor de overige categorieën zal niks veranderen.

Met de wijziging zal het SSC de registraties per arbeidsorganisatie controleren in plaats van op volgorde van binnenkomst door alle aanvragers. Het SSC controleert eerst de dossiers die als hoger risico worden ingeschat. Afhankelijk van deze uitkomst wordt per organisatie de wijze van opvolging bepaald.

Wanneer volgt de subsidievaststelling?

Momenteel richt het SSC zich op de controle van activiteit A en B. Deze registraties voor BBL- en Hbo-opleidingen vertegenwoordigen de grootste subsidiewaarde. De verwachting is dat deze controle in februari 2023 is afgerond. Daarna zal de controle op activiteit E plaatsvinden.

Nadat de controle is afgerond, zal RegioPlus uiterlijk 1 januari 2024 het verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen bij VWS. Het ministerie heeft hiervoor vervolgens 22 weken de tijd. Daarna zal de uitbetaling van het restant van de subsidie plaatsvinden.

Ontvang je dan in 2023 geen voorschot op de subsidie meer?

Waarschijnlijk wel! De regionale werkgeversorganisaties geven aan dat zij in het eerste kwartaal van 2023 nog voorschotten willen uitbetalen. Je ontvangt dan tot 75% van de subsidiewaarde van alle goedgekeurde registraties door het SSC in tijdvak 1 tot en met 4, minus eerder ontvangen voorschotten.

Blijf op de hoogte

Zodra OAZ meer informatie heeft over de verdere afronding van de subsidieregeling, zullen wij je daarover informeren via onze nieuwsbrief en andere kanalen. Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan in via het formulier bovenaan deze pagina

Heb je nog vragen over de afronding van SectorplanPlus 2017-2022? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen OAZ of onze Specialist Lotte Houmes op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.