De de-minimis; antwoord op de meest gestelde vragen

De de-minimisregeling maakt dat overheden financiële steun kunnen verlenen aan ondernemingen. Voor veel ondernemingen, waaronder zorgorganisaties, geldt hiervoor een maximum van 300.000 euro over een periode van drie jaar. Maar wat is nu precies deze de-minimissteun? Graag leggen we deze regeling aan je uit.

Wat is de de-minimis?

Als onderneming in de zorgbranche kan je steun van de overheid ontvangen tot een bedrag van maximaal 300.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Deze zogeheten de-minimissteun wordt, binnen deze grenzen, niet gezien als staatssteun omdat het te minimaal is om van invloed te zijn op het Europees handelsverkeer. 

Hoe werkt de de-minimis?

Bij het aanvragen van een subsidie dient gecontroleerd te worden of het ongeoorloofde staatssteun betreft. Als dit het geval is, valt de totale subsidiesom onder de de-minimisregeling. Hier geldt dus het maximum bedrag van 300.000 euro voor zorgorganisaties over het huidig en de twee voorgaande belastingjaren.  Het voeren van een kloppende administratie over het heden en het verleden is hierbij van groot belang in het kader van risicobeheersing, wanneer je bijvoorbeeld teveel de-minimissteun ontvangt. 

Wat als je de grens overschrijdt?

De de-minimisregeling is ontstaan vanuit het verbod op staatssteun. Overheden mogen geen subsidies verstrekken wanneer dit gevolg heeft op de onderhandelingspositie binnen de Europese Handelsmarkt. De de-minimisregeling heeft een duidelijke grens voor de zorgbranche van 300.000 euro aan ongeoorloofde staatssteun binnen een maximum van drie belastingjaren.  Uitgekeerde ongeoorloofde staatssteun boven dit bedrag is daadwerkelijk ongeoorloofd en valt buiten deze regeling, dit zal dan ook terugbetaald moeten worden. 

Vallen alle subsidies onder de de-minimusregeling?

Niet alle subsidies worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun, of de-minimissteun. Geoorloofde staatssteun valt buiten het maximum van 200.000 euro en hier heeft de overheid geen maximum bepaald. Er gelden uiteraard wel voorwaarden voor dergelijke subsidies, maar dit valt buiten de de-minimis regeling. In de beschikking van een subsidie staat vermeld of het geoorloofde of ongeoorloofde staatssteun betreft.

Hoe lang is de de-minimisperiode precies?

De periode van maximaal drie belastingjaren gaat in op de datum van de ingevulde de-minimisverklaring en telt met twee volledige belastingjaren terug. Wanneer een de-minimisverklaring wordt ondertekend op 1 september 2024, loopt de de-minimisperiode van 1 januari 2022 tot 1 september 2024.

Is gestapelde subsidie grond voor vervallen de-minimissteun?

Wanneer je onterecht subsidie stapelt, vervalt de steun die onterecht is ontvangen. Je blijft als organisatie recht houden op de-minimissteun.

Wordt mijn gebruikte de-minimissteun automatisch bijgehouden?

Het bijhouden van de ontvangen de-minimissteun dien je zelf te doen. Er bestaat momenteel nog geen geautomatiseerde controlefunctie. Echter, in de toekomst is het wel een mogelijkheid. Het is dan ook verstandig om deze administratie goed bij te houden. 

Meer informatie of vragen?

Wanneer het je onduidelijk is of een subsidie binnen de de-minimisregeling valt, of je zoekt hulp bij het voeren van een accurate administratie, willen we je hierbij graag van dienst zijn. Wanneer je contact opneemt met 088 5600 700 of mailt naar info@oaz.nl helpen we je graag verder.