Blog: Reflecteren op het leren in de praktijk

Door Thomas Pillen – Productmanager Opleidingen OAZ

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde op 17 maart 2016 de monitoringsrapportage van de subsidieregeling Praktijkleren voor schooljaar 2015-2016. Een mooi moment om te reflecteren! En dan niet alleen op de uitvoering van de regeling Praktijkleren maar ook op de regeling Stagefonds Zorg die OAZ jaarlijks voor ca. 120 klanten oppakt.

De neergang van de BBL
Opvallend is de daling in het totaal aantal aanvragen ten opzichte van vorige jaren. Ongeveer 2,5% minder aanvragers maakten gebruik van de regeling in schooljaar 2015-2016 ten opzichte van het jaar daarvoor. Wanneer ik een analyse maak van de cijfers van onze klanten in de afgelopen jaren is het duidelijk: er wordt steeds minder opgeleid in de BBL leerweg. Vaker wordt gekozen om HBO Voltijd of MBO BOL stagiaires op te leiden. Of, men kiest er juist voor om helemaal niet meer op te leiden om op die manier te kunnen bezuinigen.

De neergang van de BBL blijkt een trend te zijn in heel Nederland. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs in haar eerste deel van het advies ‘Toekomstgericht onderwijs’ aan de minister van OC&W uitgebreid de oorzaken van deze daling gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren het aantal BBL studenten bijna is gehalveerd. Een van de verklaringen van deze daling is de economische crisis, echter daar kan de neergang van het aantal BBL studenten niet geheel aan te wijten zijn. Ook de populariteit van opleidingen en sectoren waar de BBL gewoonlijk een gangbare leerweg is, is afgenomen. Dat dit niet alleen bij studenten maar ook in de houding van werkgevers ten opzichte van de BBL zit, is opvallend. Opleiden kan namelijk lonen, juist in tijden van crisis!

Opleiden loont!
De overheid vindt de BBL leerweg zeer belangrijk. Dat blijkt wel uit de reactie van Jet Bussemaker op het SER rapport (inmiddels demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Samen met andere stakeholders wordt druk gezocht naar manieren om de BBL, maar ook andere vormen van leren in de praktijk, te stimuleren en te versterken. Denk dan bijvoorbeeld aan de HBO duaal of VMBO leerwerktrajecten.

OAZ heeft vele jaren ervaring met regelingen als Stagefonds en Praktijkleren. Hierdoor weten we dat veel organisaties vaak net niet buiten de gebaande (subsidie)paden kijken. Vaak is de organisatie zich niet volledig bewust van alle mogelijkheden of heeft zij misschien niet alle doelgroepen in beeld. Ook wordt regelmatig aangenomen dat een opleiding niet in aanmerking komt voor subsidie omdat de opleiding een net iets andere naam heeft dan gebruikelijk. Toch zijn er in veel gevallen wel mogelijkheden. Vaak gaat het dan om een kleine aanpassing in het beleid of op een andere manier naar opleiden te kijken. Het grote plaatje kunnen overzien is dan belangrijk. Het is belangrijk te weten wat je wel en wat je niet mag combineren en welke stappen eerst gezet moeten worden.

Heb jij alle doelgroepen in beeld?
De afgelopen jaren wordt ook duidelijk dat doelgroepen voor subsidieregelingen als Praktijkleren en Stagefonds Zorg niet altijd in beeld zijn. Veel stagiaires en leerlingen worden vergeten omdat zij net even anders bij de organisatie binnen zijn gekomen dan gebruikelijk. Wist je dat naast de bekende doelgroepen, ook stagiaires met een BBL praktijkovereenkomst en Promovendi in aanmerking komen voor de regeling Praktijkleren? En dat ook niveau 1 stagiaires onderdeel kunnen zijn van de doelgroep voor de regeling Stagefonds Zorg? Is jouw organisatie ervan op de hoogte dat ook een leerling beveiliging of leerling kok subsidiabel zou kunnen zijn?

De HR specialisten van OAZ zijn continu bezig met het screenen van jouw organisatie. Dat doen we bij jou op locatie, maar ook achter de schermen. Daarbij schakelen wij niet alleen met jouw organisatie, maar ook met het ministerie van OC&W en de RVO zodat optimaal geprofiteerd wordt van de subsidieregelingen. Naast het onderzoeken van mogelijkheden adviseert OAZ haar klanten ook over de manier waarop zij hun opleidingsplannen het beste kunnen financieren. Tot slot zorgt persoonlijke aandacht via onze HR specialisten op locatie in combinatie met slimme ICT oplossingen via onze portal ‘Mijn OAZ’, voor een compleet en helder overzicht.

OAZ boekt resultaat!
Wij onderzoeken continu de verschillende mogelijkheden voor onze klanten en houden ons daarbij strikt aan de laatste wetgeving. We zijn trots op de resultaten die we hierbij boeken! Inmiddels hebben meerdere controles plaatsgevonden op onze aanvragen. Tot op heden is ruim 99,5% van onze aanvragen die gecontroleerd zijn door de RVO goedgekeurd voor de regeling Praktijkleren. Ook blijkt dat in schooljaar 2015-2016 van alle aanvraagformulieren van de regeling Stagefonds Zorg die wij hebben gecontroleerd 54% te laag werd opgesteld. Door de controles van OAZ hebben we voor meer dan de helft van onze klanten extra Stagefonds-subsidie gerealiseerd.

Opleiden loont zei ik al. Mijn collega’s en ik zitten daarom graag met klanten samen om met hen het geheel onder de loep te nemen. Regelmatig lukt het dan een groep studenten toch subsidiabel te krijgen. We kijken daarbij of we aan alle voorwaarden kunnen voldoen. Van belang is dan wel dat we voor het te starten traject al mogen meekijken bij klanten. OAZ onderzoekt ook of opleidingstrajecten met een kleine aanpassing alsnog subsidiabel zouden kunnen zijn. Wij vragen niet alleen subsidies aan, maar adviseren je ook over hoe je jouw opleidingsplannen het beste kunt financieren. We laten zien dat opleiden kan lonen wanneer je het op de juiste manier doet. Daarnaast mag je vertrouwen op de resultaten van OAZ in controles en helpen wij je aan te sluiten bij het beleid van overheid.

Meer weten?

Wil je graag in gesprek met OAZ over jouw opleidingsbeleid of concrete opleidingsplannen? Neem dan gerust contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700