Controle Praktijkleren en Voorlichting RVO

Op dinsdag 24 maart jl. is de eerste voorlichtingsbijeenkomst van de RVO geweest in het kader van de subsidieregeling Praktijkleren. OAZ heeft deze (en een aantal andere bijeenkomsten) bijgewoond.

Controle RVO

Tijdens de bijeenkomst is er onder andere gesproken over de uitgevoerde controles op de aanvragen van 2014. De eerste controlefase vindt plaats direct na indiening van de aanvraag. Tijdens het beoordelingsproces worden ter controle praktijkovereenkomsten of andere stukken opgevraagd. Daarnaast vinden er controles plaats na uitbetaling van de subsidie. Dit zijn aselecte en risicogerichte steekproeven welke resulteren in een deskcontrole en/of bedrijfsbezoek. Op basis van informatie van DUO en de onderwijsinspectie wordt bepaald waar men het risico het grootst acht.

Administratie subsidie Praktijkleren

Ook is gesproken over de administratieve onderbouwing. De onderbouwing die OAZ voor haar klanten verzamelt is voldoende om een controle goed te doorstaan.

Inmiddels is RVO.nl gestart met de zogeheten “ deskcontroles” waarbij de volgende insteek wordt gekozen en stukken ter onderbouwing worden opgevraagd:

  1. Juistheid van toegestane opleiding volgens de regeling
  2. Geldigheid praktijkleerovereenkomst
  3. Aannemelijkheid van het aantal opgegeven weken begeleiding
  4. Aannemelijkheid begeleiding en behaalde kwalificaties
  5. Aannemelijkheid genoten onderwijs

Er wordt gevraagd naar een vijftal verschillende documenten van verschillende afdelingen om bovenstaande te kunnen onderbouwen.

Naar aanleiding van de “ deskcontrole” is het nog mogelijk dat een controlebezoek door de RVO wordt ingesteld.

Wat kunnen we verwachten?

De trend die de RVO op dit moment ziet is dat er een dalend aantal leerlingen wordt opgeleid. Daarentegen verwachten zij wel een stijging in het aantal organisaties welke een aanvraag indienen. Wat dit betekent voor het bedrag wat per volledige praktijkleerplaats in dit schooljaar uitgekeerd gaat worden blijft daarom onzeker. Het maximumbedrag zal ook dit jaar weer € 2.700,- zijn.

De grootste groep aanvragers zijn de branches Zorg en Welzijn (30%) en de branche Techniek en Procesindustrie (21%). Alleen al voor de zorgsector heeft OAZ ruim 21% van de aanvragen gerealiseerd.

Wil je meer weten over de subsidieregeling Praktijkleren en ben je benieuwd wat OAZ voor jou betekenen? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl. Of bel direct naar 088-5600700