Evaluatie Stagefonds Zorgsector

Ook dit jaar heeft OAZ weer overleg gehad met het ministerie van VWS over de regeling. Tijdens dit overleg worden praktische zaken met betrekking tot de aanvraag en de onderbouwing met het ministerie besproken. De ervaringen die wij opdoen door de controles voor een honderdtal zorginstellingen uit te voeren in samenhang met onze kennis en ervaring met andere opleidingssubsidies (Praktijkleren, KiPz of Beschikbaarheid bijdrage medische vervolgopleidingen) vormen ook voor het ministerie van VWS bruikbare input voor evaluatie van het Stagefonds Zorg.

De dossiers van OAZ worden door het ministerie van VWS als zeer positief ervaren, omdat deze altijd volledig zijn en daar waar het een ophoging betreft veelal voorzien zijn van een assurancerapport van de accountant.

Bij meer dan 40% van de aanvragen die OAZ afgelopen jaar gecontroleerd heeft bleek een additionele subsidieaanvraag mogelijk. Hiermee nemen wij bijna een derde van alle additionele subsidieaanvragen voor onze rekening.

Een van de punten die uit de evaluatie Stagefonds naar voren kwam betrof Calibris. Inmiddels zijn in het kader van de Stagefonds-regeling vanuit Calibris de eerste aanmeldingsverzoeken verstuurd voor het schooljaar 2014-2015. Op basis van deze gegevens stelt het ministerie van VWS vast of je voor subsidie in aanmerking komt. Indien je voor subsidie in aanmerking komt, ontvangt u rond 15 augustus 2015 het aanvraagformulier van het ministerie. Ook de komende maanden zullen wij onze klanten nog bezoeken om de doelgroepen verder te inventariseren en de benodigde gegevens te verzamelen, zodat alle aanvragen weer tijdig en maximaal ingediend worden.

Ook dit jaar hebben wij weer voor nieuwe “ toe treders” onze dienstverlening mogen opstarten. Wil je ook weten wat OAZ voor jou kan betekenen, neem dan contact op met jouw Accountmanager of Joey Burggraeve via info@oaz.nl, of bel direct 088-5600700.