Succesverhaal: experimentele leerweg nu ook subsidiabel binnen SPP

Maakt je organisatie gebruik van de opleidingssubsidie SectorplanPlus (SPP)? Dan weet je waarschijnlijk hoe veel werk de verantwoording voor deze subsidie is. Bij zo’n omvangrijke administratie is de kans helaas groot dat er ergens in het proces bepaalde zaken uit het oog worden verloren. Zowel aan de kant van de verantwoorder als aan de kant van de subsidieverstrekker. Dit kan er voor zorgen dat je als organisatie veel subsidie misloopt.

De experimentele leerweg in het hbo is zo’n geval dat tot voor kort niet goed op de radar lag. Onze specialisten ontdekten dat deze vorm van onderwijs niet subsidiabel is, terwijl het wel voldoet aan dezelfde eisen als waar regulier onderwijs aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor SPP. De hierdoor misgelopen subsidie kan naar onze schatting in totaal oplopen tot een miljoen euro.

In samenwerking met de subsidieverstrekker en een aantal onderwijsinstellingen hebben we dit verder onderzocht en onder de aandacht weten te brengen. Dankzij deze samenwerking valt de experimentele leerweg in het hbo nu officieel ook onder de categorie met het hoogste normbedrag van SPP. Lees verder over de veranderingen en ontdek hoe je organisatie wellicht met terugwerkende kracht alsnog subsidie kan krijgen.

Experimentele leerweg niet subsidiabel

OAZ ondersteunt veel organisaties bij de verantwoording van hun subsidies en daarbij is SPP een van onze expertises. Afgelopen jaar viel het onze specialisten steeds vaker op dat Stageovereenkomsten, waar experimentele leerweg op vermeld stond, werden afgekeurd voor het hoogste normbedrag binnen de subsidie. Onterecht, in onze ogen, omdat studenten via de experimentele leerweg dezelfde inzet moeten leveren bij hun stages als studenten aan een reguliere duale hbo-opleiding. Ook het leerbedrijf waar de stages worden gelopen is net zo intensief belast met de begeleiding.

Nadat ons bezwaar hiertegen in meerdere gevallen werd afgewezen, hebben we contact opgenomen met de subsidieverstrekker. Zij bevestigden dat de experimentele leerweg inderdaad niet subsidiabel was, maar stonden open voor verder onderzoek.

Haagse Hogeschool

Voor dit verdere onderzoek was vooral bewijslast nodig dat de experimentele leerweg inderdaad aan dezelfde eisen en omvang moet voldoen als een reguliere duale opleiding. Een van onze klanten die met de experimentele leerweg werkt, werkt samen met de Haagse Hogeschool. Zij zien veel positieve resultaten uit deze pilot voortkomen en hielpen dan ook graag mee bij het aandragen van stukken.

In een brief benoemt het opleidingsmanagement de belangrijkste punten waarin de twee onderwijstrajecten overeenkomen. Daarnaast hebben we samen andere onderwijsinstellingen benaderd en stukken verzameld die laten zien dat deze opzet niet uniek is voor de Haagse Hogeschool, maar ook bij andere instellingen zo werkt.

Overeenkomsten regulier en experimenteel

De voornaamste redenen waarom ook de experimentele leerweg subsidiabel zou moeten zijn volgens de regels die voor de reguliere duale hbo-opleidingen worden gesteld zijn als volgt:

  • Traject automatisch bepaald

Een onderwijsinstelling kiest er voor om onderwijs via de experimentele leerweg aan te bieden. Een student kan niet zelf kiezen om zich in te schrijven voor een regulier duaal traject óf voor de experimentele leerweg. Zijn of haar inschrijving staat in beide gevallen geregistreerd als duaal en hij of zij doet dus automatisch mee aan deze vorm van duaal onderwijs.

  • Zelfde aantal uren

De studie zelf is vervolgens even veeleisend. Het leerwerktraject dat studenten verplicht moeten volgen tijdens hun studie vraagt evenveel stage-uren binnen beide trajecten, namelijk minimaal 24 uur. Dit is tevens een van de belangrijke vereisten om een subsidie uit de categorie met het hoogste normbedrag via de SPP te krijgen.

  • Veel begeleiding

Gedurende de periode van de leerwerkplek vraagt dit traject ook veel begeleiding vanuit de praktijk. Dit is minstens evenveel voor een duaal student die in het experimentele traject zijn of haar opleiding volgt als voor een student die dat in de reguliere variant van de duale opleiding doet. Soms is de begeleiding zelfs intensiever, omdat veel studenten binnen het experimentele traject hun opleiding in verkorte tijd afronden.

De vorm van het onderwijs, of de intensiteit er van, verschilt dus niet tussen regulier en experimenteel duaal onderwijs. Een onderscheid maken in subsidiabiliteit is daarom niet nodig.

Samenwerking tot succes

Naar aanleiding van deze argumenten is inderdaad besloten dat de experimentele leerweg wel subsidiabel is binnen SPP. Voor ons is dit een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking met onze klanten en partners. Door tijdig een patroon te signaleren, te analyseren hoe groot het probleem is en snel te schakelen met betrokken partners, zorgen we er voor dat werkgevers zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van subsidieregelingen. En daarnaast helpen we overheden en subsidieverstrekkers om hun regelingen te verscherpen.

Deze aanpassing in de regeling betekent dat ook documenten die in het verleden zijn afgekeurd opnieuw kunnen worden ingediend. Werkt jouw organisatie ook met de experimentele leerweg? Dan kan het geen kwaad om deze documentatie met terugwerkende kracht opnieuw in te dienen, dit kan terug tot 2017.

Hulp?

Wil je meer weten over de regeling SectorplanPlus of heb je hulp nodig met het (her)indienen van je administratie? Neem dan contact op met onze Specialist SectorplanPlus Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.