Herverdeling subsidiegelden 4e tijdvak SectorplanPlus

Het aanvraagmoment voor het vierde en laatste tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus ligt alweer ver achter ons. Na dit moment in december 2019 is het budget van de regeling al flink uitgebreid én is deze verlengd tot 23 augustus 2022. Nu werkgevers middenin de opleidingsactiviteiten van tijdvak 4 zitten, is gebleken dat er veel meer activiteiten kunnen worden gerealiseerd dan waarvoor er subsidie is gereserveerd. Anderzijds valt de realisatie voor een aantal werkgevers juist tegen. Om alsnog het beschikbaar gestelde budget te kunnen benutten, is er binnen dit laatste tijdvak nu de mogelijkheid om elders vrijgevallen budget te herverdelen onder de aanvragers.

Wat houdt de herverdeling van tijdvak 4 in?

Organisaties die in december 2019 een aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend maken aanspraak op het vrijgekomen budget. Om subsidiegelden die richting het einde van de regeling vrijkomen alsnog in te kunnen zetten, vind de herverdeling in meerdere rondes plaats. Ter voorbereiding op de eerste ronde wordt deze zomer geïnventariseerd welke organisaties hun subsidieaanvraag willen bijstellen.

Het bijstellen van de aanvraag geldt voor zowel organisaties die meer verwachten te realiseren als voor organisaties die niet verwachten de volledige aanvraag te gaan benutten. Overigens geldt ook in dit geval dat het bij de herverdeling niet mogelijk is het subsidieplafond van twee miljoen euro per opleidingsproject te overschrijden.

Hoe maak je aanspraak op de aanvullende subsidiegelden?

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om de subsidieaanvraag bij te stellen, dan geef je dit door binnen het SectorplanPlus portal. In het portal, onder het onderdeel opleidingsprojecten, is een knop toegevoegd om aan te geven dat je een wijziging in de aanvraag verwacht. Dit kan tot uiterlijk 13 september 2021. Vervolgens neemt een regionale projectleider van de werkgeversvereniging zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 20 september 2021 contact met je op. Op basis van het beschikbare budget wordt uiterlijk 4 oktober 2021 uitsluitsel gegeven over het bijstellen van de aanvraag.

Herverdeling bij kleine aanvragen

RegioPlus onderzoekt bij alle aanvragen tot 15.000 euro of er voldoende ruimte is om de subsidiereservering op te hogen naar de oorspronkelijke aanvraag zoals die door de werkgever is ingediend. In deze situatie hoef je de knop in het portal niet te selecteren. Verwacht je het subsidiebedrag alsnog bij te stellen en overschrijdt dit de aanvraag óf verwacht je minder te realiseren, dan dien je wel de knop in het portal te selecteren.

Op dit moment heeft de subsidieverstrekker nog niet bekendgemaakt welke aanvullende informatie nodig is om het gereserveerde subsidiebedrag aan te passen. Uiteraard houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan gerust contact op met onze specialist SectorplanPlus Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.