Loop geen subsidie Praktijkleren mis! Controleer op leerweg!

Voor een juiste subsidieaanvraag dien je goed bij te houden welke leerweg een medewerker in opleiding binnen jouw organisatie volgt. In het MBO zijn drie leerwegen, namelijk de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), de beroepsopleidende leerweg (BOL) en ten slotte de 3e leerweg. Doorgaans volgt een BOL’er (stagiair(e)) een korte periode beroepspraktijkvorming en een BBL’er (leerling) een langere periode. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Uit ervaring weten wij dat medewerkers die een BBL-praktijkovereenkomst hebben soms door werkgevers gezien worden als medewerkers die de BOL-variant volgen. Maar let op: een stagiair(e) met een BBL-praktijkovereenkomst kan vaak wel gewoon mee in een subsidieaanvraag!

Praktijkovereenkomst als leidraad

Welke leerweg een medewerker in opleiding volgt, is te herleiden uit de praktijkovereenkomst. Als een medewerker een BBL-opleiding volgt in de zorg- en welzijnsector, komt de medewerker wellicht in aanmerking voor de subsidieregelingen Stagefonds zorg en Praktijkleren. Je kan dus voor een medewerker die een BBL-opleiding volgt mogelijk twee subsidies aanvragen, mits je de juiste onderbouwing kunt overleggen. Het is daarom belangrijk dat je een goed overzicht onderhoud van wie welke opleiding volgt en goed de praktijkovereenkomsten te controleren.

Controle door OAZ

Uiteraard kan OAZ jou hierbij goed ondersteunen. Ons controleproces bestaat onder andere uit het controleren en afbakenen van de juiste doelgroep. Dit doen wij door het analyseren van personeels-, stagiairs- en leerlingenlijsten, waarbij wij steeds de praktijkovereenkomsten toetsen, zodat je er zeker van bent dat je geen subsidie misloopt.

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je meer weten over hoe u het beste het administratieproces voor de subsidieregelingen Stagefonds en Praktijkleren kunt inrichten? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.