Nieuwe aanvraagronde Praktijkleren derde leerweg

Heeft één van jouw medewerkers het afgelopen jaar een opleiding in de derde leerweg afgerond? Wellicht kun je dan vanaf 1 december 2023 subsidie aanvragen via de subsidieregeling Praktijkleren derde leerweg. Suzie vertelt je meer over de voorwaarden en Eline Huisman van ouderenzorgorganisatie Respect vertelt hoe zij een succesvol programma hebben ingericht met de derde leerweg.

Subsidieregeling Praktijkleren derde leerweg

Net als de reguliere subsidieregeling Praktijkleren, beidt de regeling Praktijkleren derde leerweg een tegemoetkoming aan werkgevers in de kosten aan begeleiding van medewerkers die een opleiding volgen. De belangrijkste subsidievoorwaarden zijn:

  • De organisatie die de subsidie aanvraagt, is een erkend leerbedrijf en biedt begeleiding aan een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg (of overig onderwijs (OVO) of een overige opleiding deeltijd (ODT) volgt;
  • De opleiding is crebo-erkend en is gericht op het behalen van een volledig diploma, certificaat of een praktijkverklaring’;
  • De opleiding start in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024;
  • De student is een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.

Subsidie aanvragen vanaf 1 december 2023

Het eerstvolgende moment waarop je subsidie voor derde leerweg opleidingen kan aanvragen, is van 1 december 2023 tot en met 12 januari 2024. Je kan dan subsidie aanvragen voor opleidingen die in het afgelopen jaar zijn afgerond. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kun je een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700. In 2024 en 2025 volgen nog een aantal rondes. De exacte data zullen nog bekend worden gemaakt.

Definitie werkzoekend en met ontslag bedreigd

Volgens de definitie van de regeling staat een werkzoekende als zodanig ingeschreven bij het UWV. Nieuwe medewerkers die via een andere weg binnenkomen en een opleiding gaan volgen, vallen niet onder deze noemer. De definitie van medewerkers die met ontslag bedreigd worden, is iets breder. Dit betreft medewerkers waarvoor een aankomend ontslag dreigt, een tijdelijk contract binnenkort afloopt, de functie komt te vervallen of andere eisen worden gesteld aan de huidige functie.

Wij zien dat met name de voorwaarde dat de student eerder werkzoekend of met ontslag bedreigd moet zijn, een struikelblok is. Niet iedere nieuwe medewerker die een opleiding op maat gaat volgen kwam binnen via UWV. En bijscholen zodra iemand wordt aangenomen gebeurt regelmatig om de vacature goed in te vullen, maar deze nieuwe medewerkers vallen niet onder de noemer ‘met ontslag bedreigd’.

Hoe de derde leerweg perfect aansluit bij Respect

Het afgelopen jaar zijn er bij Respect maar liefst 16 kandidaten aangenomen en zijn deze nieuwe medewerkers gestart met een opleiding op maat. Respect werft deze medewerkers zelf en in samenwerking met Den Haag Werkt .

“Voor onze leerlingen is dit opleidingstraject een unieke kans om rap en vaardig opgeleid te worden in de (ouderen)zorg. Door gelijk ervaring op te doen, kunnen zij vanaf dag één aan het werk met de doelgroep. Na het afronden van de opleiding ontvangen zij een diploma,” vertelt Eline Huisman, Manager Opleiding, Ontwikkeling & Recruitment bij Respect.

De opleiding duurt 7 maanden en medewerkers krijgen les op een locatie van Respect. Volgens Eline is dit prettig, want dat maakt snel schakelen en een nauwe samenwerking met de opleider mogelijk. Het traject richt zich op het werken en leren in de praktijk, de lesdagen zijn daarop een goede aanvulling.

“Onze kandidaten volgen de opleiding Helpende Plus in de derde leerweg. Ze krijgen daarmee meer bevoegdheden als Helpende en ontlasten zo hun Verzorgende IG collega’s. Dit biedt Respect meer mogelijkheden voor de inzet van haar personeel,” aldus Eline.

Meer lezen in onze HR magazine

Je leest dit artikel in ons HR magazine. Het magazine staat vol met inspirerende praktijkverhalen, handige tips en handvatten voor jou als HR professional! Download hier het HR magazine.