Nieuwe voorwaarden SectorplanPlus 2024-2025

Op 17 juni 2024 is een nieuw aanvraagtijdvak voor SectorplanPlus geopend, voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd in de voorwaarden, we hebben ze voor je op een rij gezet.

Wijzigingen in voorwaarden SectorplanPlus

  • de duur van de regeling is iets langer dan we gewend zijn, van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. Hier moet rekening mee gehouden worden in de aanvraag;
  • er kan enkel subsidie worden aangevraagd voor nieuw te starten opleidings- en trainingsactiviteiten, vanaf 19 augustus 2024. Opleidingen (A en B) met een startdatum op de leerwerkovereenkomst van 1 augustus of later zijn wel subsidiabel, maar pas vanaf 19 augustus. Opleidingen die gestart zijn voor 1 augustus vallen volledig buiten de regeling;
  • de maximale subsidie per opleidingsactiviteit is aangepast, zie de tabel hieronder. Let op: de bedragen zijn maximaal, de subsidie wordt berekend op basis van de looptijd van de opleiding.
Opleidingsactiviteit Maximale subsidie per deelnemer 
Activiteit A1
– BBL en derde leerweg
– arbeidsovereenkomst ≥ 24 uur
maximaal 3.000 euro per jaar
Activiteit A2
– BBL en derde leerweg
– arbeidsovereenkomst < 24 uur
maximaal 2.500 euro per jaar
Activiteit B1
– hbo duaal, deeltijd en associate degree
– arbeidsovereenkomst ≥ 24 uur
maximaal 3.000 euro per jaar
Activiteit B2
– hbo duaal, deeltijd en associate degree
– arbeidsovereenkomst < 24 uur
maximaal 2.500 euro per jaar
Activiteit C
– training en ontwikkeling
maximaal 2.000 euro
  • verantwoording voor de aanvraag van opleidingsactiviteiten A, B en C Is onveranderd, zelfde documentatie is benodigd en bijvoorbeeld het prestatieverklaring format blijft ongewijzigd en kan ook gebruikt worden in het nieuwe jaar;
  • er is geen sprake van opslag TAZ of de opslag IOW. Dit hoeft niet te worden meegenomen in de aanvraag.

SectorplanPlus 2024-2025 aanvragen en verantwoorden?

Om in aanmerking te komen voor SectorplanPlus 2024-2025 is het wijs om direct te beginnen met het inventariseren van de hoeveelheid deelnemers. Dit helpt om de daadwerkelijke aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heb je opleidingsactiviteiten die gesubsidieerd kunnen worden met SectorplanPlus of heb je hulp nodig bij de aanvraag of verantwoording? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.