Projectsubsidie beschikbaar voor stageplaatsen MBO en HBO in Zuid-Holland

Tot 14 juli a.s. kunt u bij de Provincie Zuid-Holland subsidie aanvragen in het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland. Met de regeling wil de provincie bijdragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat kwalitatief goed personeel beschikbaar blijft voor de economie in de regio. Het betreft een aanvraag voor een projectsubsidie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit de Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland dient uw project te voldoen aan de volgende criteria:

  • De bij de beroepspraktijkvormingsovereenkomst betrokken werkgever of onderwijsinstelling is gevestigd in Zuid-Holland of de bij de overeenkomst betrokken student is ingezetene van de provincie Zuid-Holland;
  • Uit het in te dienen activiteitenplan blijkt dat ten minste 50 stageplaatsen worden gerealiseerd binnen twee jaar na subsidieverlening en minimaal 30% van de in het plan opgenomen stageplaatsen gerealiseerd wordt in het eerste jaar na subsidieverlening;
  • Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal € 200.000,-. Per stageplaats wordt maximaal € 2.500,- subsidie verstrekt.

Uw aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van een activiteitenplan en een begroting. Aanvragen kan tot 14 juli en ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht u interesse hebben, dan is het dus raadzaam snel in te dienen. OAZ subsidieadvies kan uw organisatie ondersteunen bij de subsidieaanvraag, zodat u optimaal gebruik maakt van de beschikbare financiële middelen. Eveneens kan OAZ u ondersteunen bij het aanleveren van de juiste prestatieverantwoording, zodat u na de subsidievaststelling niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Meer informatie?

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u vragen of u voor deze regeling in aanmerking komt, neem dan contact op met uw accountmanager of met Luc van der Linden (Productmanager Opleidingen) op 088-5600700.