Subsidieregeling Praktijkleren: even opfrissen!

Je bent een erkend leerbedrijf en biedt een leerplek aan voor leerlingen. Dit kost niet alleen de nodige tijd (denk aan begeleiding van de studenten), maar het kost ook vaak extra geld. Gelukkig is daar de subsidieregeling Praktijkleren voor bedacht! Deze regeling van de RVO stimuleert bedrijven om een werkplek aan te bieden aan leerlingen. Sinds dit schooljaar zijn ook hbo deeltijd/duale studies toegevoegd aan de regeling Praktijkleren. Welke opleidingen dit zijn en waar je je ook al weer op moet letten bij het aanvragen van de subsidieregeling, leggen we je in dit artikel uit!

HBO duaal/deeltijd

Sinds het begin van de subsidieregeling Praktijkleren komen op hbo niveau enkel de opleidingen uit de onderdelen Techniek, Landbouw & Natuurlijke omgeving in aanmerking voor de regeling. Vanaf schooljaar 2018-2019 is de hbo doelgroep ook uitgebreid met de onderdelen Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij! De opleidingen uit deze sectoren moeten in de duaal of deeltijd variant gevolgd worden en moeten croho-erkend zijn om in aanmerking te komen. Deze uitbreiding kan betekenen dat de groep leerlingen die voor subsidie in aanmerking komt in jouw organisatie toeneemt of dat jouw organisatie nu wél in aanmerking komt voor Praktijkleren!

Tip: zorg voor een inventarisatie van alle opleidingen die binnen jouw organisatie in aanmerking komen zodat de administratie van de onderbouwing op tijd ingezet kan worden.

Wat heb je nodig voor de onderbouwing?

 • De Praktijkovereenkomst
  De onderbouwing voor Praktijkleren start met de praktijkovereenkomst ondertekend door de opleider, (jouw) bedrijf en de leerling. In dit document worden afspraken vastgelegd zoals de opleiding die gevolgd gaat worden, de duur van de opleiding, de te besteden uren (totaal of per week) en de locatie waar de beroepspraktijkvorming wordt gevolgd.

  Tip: de praktijkovereenkomst vormt de basis van de subsidieaanvraag en is een belangrijk document om in jouw dossier vast te leggen. Kaart dit belang ook aan bij de hogescholen. Vanuit de wetgeving is dit document namelijk niet verplicht voor de deeltijd variant van de opleiding maar zonder praktijkovereenkomst kan er geen aanvraag Praktijkleren ingediend worden!
 • Onderbouw de begeleiding
  Je moet kunnen aantonen dat de leerling in de desbetreffende opleidingsperiode begeleiding heeft gehad van een praktijk- of werkbegeleider. Dit kan bijvoorbeeld door gespreksverslagen te bewaren van de momenten dat er feedback wordt gegeven of een beoordeling/voortgang wordt besproken.
 • Urenregistratie
  Tot slot moet er van elke deelnemer een aan-/afwezigheidsregistratie worden bijgehouden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het dienstrooster. Voor de verantwoording van de subsidie tellen alleen de weken mee waar daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Indien er sprake was van ziekte-, verlof- en studiedagen of een roostervrije periode, dan mogen deze weken niet meegenomen worden in de subsidieaanvraag.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren? Neem dan gerust contact op met Suzie Rohling. Mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.