De-minimisverklaring verplicht voor Stagefonds Zorg

Vanaf schooljaar 2023-2024 vraagt het ministerie iedere aanvrager voor het Stagefonds een de-minimisverklaring toe te voegen aan de aanvraag. De de-minimisregeling komt voort uit het verbod op staatssteun, ofwel subsidies die mogelijk invloed hebben op de onderhandelingspositie van organisaties op de Europese Handelsmarkt. Er is daarom een standaard maximum van 300.000 euro afgesproken over een periode van drie belastingjaren.

Drie tips voor het opstellen van de de-minimisverklaring

Wellicht moet jouw organisatie de de-minimisverklaring nog opstellen voor de aanvraag Stagefonds 2023-2024 of worstel je daar flink mee. Je bent niet de enige. Wij delen onze tips:

Tip 1: archiveer de documentatie over de de-minimissteun

Archiveer alle beschikkingen en verleningen van subsidie die jouw organisaties binnenkrijgt op dezelfde (digitale) plek. De verwachting is dat de overheid steeds vaker gaat controleren op deze de-minimissteun.

Tip 2: controleer of het om geoorloofde of ongeoorloofde staatssteun gaat

Let erop dat de de-minimissteun geoorloofde staatssteun betreft. Niet elke financiële tegemoetkoming valt hieronder.

Tip 3: maak onderscheid tussen regulieren de-minimissteun en de DEAB de-minimissteun

Wees alert op het onderscheid tussen reguliere de-minimissteun en de DAEB de-minimissteun. DAEB steun wordt niet opgeteld bij reguliere steun, hierdoor blijft meer ruimte over voor aanvragen die onder de de-minimisregeling vallen.

Het de-minimis register, hoe zit dat?

Helaas bestaat er (nog) geen volledige lijst met alle subsidies die onder de de-minimisregeling vallen. Wél weten we dat het gaat om subsidies die van toepassing zijn bij alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Op een beschikking of verlening staat vermeld of de ontvangen subsidie (deels) onder de de-minimisregeling valt.