Hoe lang blijft het Stagefonds Zorg nog zoals het is?

We zagen de laatste jaren al wat (kleine) wijzigingen voor de subsidieregeling Stagefonds Zorg. En daar kwam dit jaar de de-minimisverklaring bij. Inmiddels wordt er gesproken over een kostendekkende vergoeding voor stagebegeleiding via een Beschikbaarheidbijdrage en het overhevelen de gelden naar het TAZ-programma. Wij hebben de ontwikkelingen voor je op een rij gezet.

Verlenging tot 2026-2027 en budgetten

Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat regeling Stagefonds verlengd wordt tot en met schooljaar 2026-2027. Toch zijn we benieuwd hoelang de subsidieregeling nog standhoudt. In het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) is namelijk aangekondigd dat de gelden van het Stagefonds samen met andere regelingen op termijn over zullen gaan in het TAZ-programma.

Voor de subsidieregeling Stagefonds is een maximaal budget vastgesteld, namelijk 112 miljoen euro per schooljaar, al werd dit maximale budget in 2022-2023 verhoogd naar 116 miljoen euro. Het budget voor schooljaar 2023-2024 is geïndexeerd tot 122 miljoen euro.

Verkenning kostendekkende vergoeding stagebegeleiding

Daarnaast lezen we in de Prinsjesdag stukken dat het ministerie de mogelijkheden gaat onderzoeken van kostendekkende vergoeding voor stagebegeleiding via een Beschikbaarheidbijdrage, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze verkenning wordt in 2024 afgerond.

De-minimisverklaring verplicht

Vanaf schooljaar 2022-2023 vraagt het ministerie aan iedere aanvrager of zij de-mimimissteun ontvangen. Zo ja, dan is een de-minimisverklaring verplicht. De de-minimisregeling komt voort uit het verbod op staatssteun, ofwel subsidies die mogelijk invloed hebben op de onderhandelingspositie van organisaties op de Europese Handelsmarkt. Er is daarom een standaard maximum van 200.000 euro afgesproken over een periode van drie belastingjaren.

Op de hoogte blijven

Onze specialisten houden het nieuws rondom het Stagefonds nauwlettend in de gaten. Wil jij niets missen en direct een bericht ontvangen van nieuwe ontwikkelingen voor deze regelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Heb je nog vragen over het Stagefonds? Neem dan gerust contact op met onze specialist Stagefonds Suzie Rohling via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.