De doelgroepverklaring LKV uitgelegd in vijf vragen

Valt een van jouw nieuwe medewerkers in de doelgroep van het Loonkostenvoordeel (LKV)? Om in aanmerking te komen voor deze regeling dien je een doelgroepverklaring LKV aan te vragen. Wat is dit ook alweer, wie vraagt het aan, waar vraag je het aan en wanneer? Vragen die bij onze klanten regelmatig de revue passeren. De belangrijkste vijf vragen lichten we  graag toe.

Wat is de doelgroepverklaring LKV?

Dat is een verklaring die afgegeven wordt door het UWV of de gemeente. Hierin wordt aangegeven voor welke medewerker de doelgroepverklaring is afgegeven, onder welke doelgroep van het LKV de medewerker valt, bij welke organisatie de medewerker werkzaam is en voor welke periode de doelgroepverklaring geldig is. Deze afgegeven verklaring geeft de werkgever vervolgens het recht op Loonkostenvoordeel.

Voor wie vraag je de doelgroepverklaring LKV aan?

De doelgroepverklaring LKV vraag je aan voor medewerkers met een arbeidsbeperking en/of een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Er zijn vier doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen:

  1. oudere medewerkers (56 jaar en ouder);
  2. arbeidsgehandicapte medewerkers die nieuw in dienst komen;
  3. medewerkers die vallen in de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  4. arbeidsgehandicapte medewerkers die worden herplaatst.

Wie vraagt de doelgroepverklaring LKV aan?

De medewerker die in aanmerking komt voor loonkostenvoordeel dient de doelgroepverklaring aan te vragen. De medewerker kan ook de werkgever machtigen om de verklaring aan te vragen. Zo houd de werkgever de controle over het tijdig indienen van de aanvraag.

Waar moet een doelgroepverklaring LKV aangevraagd worden?

Een doelgroepverklaring dien je in de meeste gevallen aan te vragen bij het UWV. Alleen voor aanvragen waarbij het gaat om oudere medewerkers (56 jaar en ouder) kan het voorkomen dat de aanvraag bij de gemeente, waarin de medewerker woonachtig is, aangevraagd moet worden. Wanneer er bij de oudere medewerker in de maand voorafgaand aan zijn of haar dienstverband sprake is geweest van een uitkering uitgekeerd door de gemeente, dan dient de gemeente de doelgroepverklaring af te geven.

Wanneer vraag je een doelgroepverklaring LKV aan?

Een doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na indiensttreding van de nieuwe medewerker worden aangevraagd bij het UWV of de gemeente. Wanneer de verklaring niet op tijd wordt aangevraagd, dan vervalt het recht op loonkostenvoordeel.

Als gevolg van COVID-19 geldt voor medewerkers die in dienst zijn getreden tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 een verlengde aanvraagtermijn van zes maanden. Deze verlenging was tijdelijk van kracht om werkgevers vorig jaar meer tijd te bieden voor de aanvraag. Vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de reguliere aanvraagtermijn van drie maanden.

Afronding boekjaar

Wij merken met het sluiten van het boekjaar dat veel organisaties nog in afwachting zijn van doelgroepverklaringen voor het Loonkostenvoordeel. Alle LKV-registraties die tot en met 31 januari van het volgende kalenderjaar zijn doorgevoerd in de loonaangiften voor het afgelopen jaar worden meegenomen in de ‘Voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)’ van het UWV. De voorlopige berekeningen Wtl worden naar verwachting uiterlijk medio maart verstuurd naar alle organisaties met een doelgroep in de Wtl.

Vragen over bovenstaand artikel? Neem dan contact op met Anita Portegies via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.