Mogelijk recht op LKV bij overname

Voor medewerkers die worden overgenomen bij een fusie of bedrijfsovername laat de huidige regelgeving geen ruimte voor het recht op loonkostenvoordelen (LKV) voor de nieuwe werkgever. Mogelijk komt hier binnenkort verandering in. Momenteel buigt de Hoge Raad zich namelijk over het recht op LKV bij overname en doet daar op korte termijn uitspraak over. Ondanks dat de beslissing nog niet definitief is gevallen, is het wel belangrijk hier rekening mee te houden in jouw voorlopige berekening Wtl 2023. Onze specialist Bo licht dit verder toe.

Uitgangspunt Belastingdienst 

Momenteel gaat de Belastingdienst er in haar beschikkingen niet van uit dat het recht op LKV voor een medewerker overgaat op de nieuwe werkgever bij gehele of gedeeltelijke overname, ook als er een geldige doelgroepverklaring aanwezig is. Echter, de advocaat-generaal bij de Hoge Raad stelt dat dit recht wél over gaat naar de overnemende werkgever. Indien de Hoge Raad beslist dat het recht op LKV alsnog overgaat, kun je voor overgenomen medewerkers met een geldige doelgroepverklaring alsnog LKV ontvangen. En deze bedragen kunnen flink oplopen. 

 In 2023 en 2024 recht op LKV bij overname?

Indien je als werkgever in 2020 of later door overname of contractovername medewerkers in dienst hebt gekregen die recht hadden op het LKV, dan kun je dit nog opnemen voor mogelijke tegemoetkoming. Voor de jaren 2023 en 2024 gaat dat via de gebruikelijke manier van aanvragen in de loonaangiften. Belangrijk daarbij is dat je het volgende in beeld hebt: 

  • was er op het moment van overgang een geldige doelgroepverklaring? 
  • is de doelgroepverklaring nog geldig voor de aangiftetijdvakken van 2023 en 2024? 

Indien een aangiftetijdvak is verstreken, bestaat de mogelijkheid om een correctiebericht door te voeren. 

Toekenning definitieve beschikking Wtl 2023 

Naar verwachting zal er dit voorjaar nog een uitspraak komen van de Hoge Raad. Wanneer deze beslist dat het recht op LKV alsnog meegaat bij overname naar de nieuwe werkgever, zal het geregistreerde LKV toegekend worden op de definitieve beschikking over 2023. Mocht de beslissing van de Hoge Raad worden uitgesteld, kun je als werkgever nadien in bezwaar gaan tegen de definitieve beschikking. Het komt er dus op neer dat het belangrijk is om deze registraties nu al mee te nemen in de loonaangiften van 2023. 

Nog vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met onze specialisten van team Instroom via 088 5600 of mail naar info@oaz.nl