Recht op LKV na overname

Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het recht op Loonkostenvoordeel (LKV) bij een overname of fusie. Voorheen ging dit recht niet mee naar de nieuwe organisatie, omdat een fusie werd gezien als nieuwe dienstbetrekking. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat dit in strijd is met de intentie van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl), namelijk: het stimuleren van het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een bedrijf te maken krijgt met een overname of fusie wordt het LKV overgenomen. Dit is echter wel onder de voorwaarden dat er een doelgroepverklaring aanwezig is en het LKV correct is geregistreerd in de loonaangifte. Voor uitzendkrachten die vast bij een werkgever in dienst treden is er echter geen recht op LKV, omdat de aard van de arbeidsverhouding hier duidelijk verandert.

Recht op LKV na overname direct van kracht

Deze verandering is per direct van kracht. De Belastingdienst is ook voornemens dit in de definitieve beschikking Wtl 2023 toe te passen, zolang het juist is toegepast in de loonaangifte.

Vragen over het Loonkostenvoordeel?

Heb je vragen over het LKV of over de definitieve beschikking Wtl? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.