Aan de slag met jouw SROI-verplichtingen

Door de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Social Return On Investement (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De kans is groot dat jouw organisatie is gevraagd om hieraan mee te werken. Heb jij voor 2021 al SROI-verplichtingen? We steunen je graag bij het invullen van deze verplichtingen. In dit artikel vind je alle informatie over onze werkwijze rondom SROI.

Even opfrissen: het doel van SROI

Het voornaamste doel is het creëren van duurzame werkplekken (liefst bij reguliere werkgevers) voor mensen die binnen de doelgroep van SROI vallen. Daarnaast gaat het om het bieden van een werkervaring- of stageplek, scholing en het organiseren van cursussen voor diezelfde doelgroep.

SROI-verplichting(en)

De inzet van een opdrachtnemer op het gebied van social return wordt uitgedrukt in een waarde die gelijk is aan een bepaald percentage van de opdrachtwaarde. De opdracht moet een minimumwaarde hebben voordat gemeenten er social return op toepassen. Het gaat veelal om opdrachten met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- en het meest gebruikte percentage is 5%. Dit percentage wordt ingezet als loonsom voor mensen binnen de kwetsbare doelgroep. Bij een opdrachtwaarde van €800.000,- is de SROI-verplichting dan bijvoorbeeld €40.000,-.

De SROI-verplichting(en) voor jouw organisatie kun je terugvinden op een webbased-monitoringstool waar de gemaakte afspraken voor social return zijn vastgelegd en worden gemonitord. Let op: dit verschilt per gemeente. De meest gebruikte monitoringstool binnen gemeenten is de WiZZR van Provijf. Naast WiZZR heb je tools als SIRO en SR-Monitor.

Wat wij voor je kunnen doen

Hieronder leggen we in vier stappen uit wat OAZ voor jou kan betekenen.

  1. Inventarisatie

We inventariseren samen met jou wat de hoogte van de huidige SROI-verplichting(en) zijn en bij welke gemeente(n) deze verplichting(en) lopen.

  1. Doelgroepenonderzoek

Na de inventarisatie starten wij met een doelgroepenonderzoek. We brengen in beeld welke medewerkers binnen jouw organisatie tot de doelgroep behoren. Dit kan per gemeente verschillen. Daarna verzamelen we alle benodigde documenten voor het correct afhandelen van de administratie.

  1. Kandidaten opvoeren

Als alle onderbouwing aanwezig is voeren wij de kandidaten op in de monitoringstool, bijvoorbeeld in WiZZR.

  1. In de gaten houden

Bij het meten van de waarde van SROI-activiteiten werken gemeenten met bouwblokken, ook wel inspanningswaarden genoemd. Deze bouwblokken zijn gerelateerd aan de individuele kandidaten, en gaan onder andere over de afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de inspanning om de kandidaat naar werk te begeleiden. Ze hebben niets te maken met salaris of de uitkeringswaarde. Wij houden in de gaten of er aan alle inspanningswaarden wordt voldaan voor de SROI-verplichting.

Het in beeld brengen van de doelgroep, het verzamelen van benodigde onderbouwing en opvoeren van kandidaten is een terugkerend proces dat wij gedurende een projectperiode voor je uit handen nemen. Tijdens dit proces nemen we ook contact op met gemeenten, werkgeverspunten en overige betrokken partijen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de SROI of heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op met onze SROI-specialist Mohamed Najim. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600700.