SROI-verplichting verantwoorden? 3 tips!

Verloopt binnenkort jouw contract met SROI-verplichting? Dan dien je de eindverantwoording in binnen één maand na de einddatum. Heeft jouw organisatie een meerjarig contract waarvoor de SROI-verplichting geldt? Dan dien je vóór februari een tussentijdse rapportage in. Onze specialist Mohamed heeft veel ervaring met de SROI-verantwoording en deelt hiervoor drie tips.

Wat is een SROI-verplichting?

Sinds de Participatiewet is ingevoerd zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een baan. Met de regeling Social Return on Investment (SROI) kan een gemeente jou als werkgever verplichten hierin te investeren, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding.

Ieder jaar worden de SROI-verplichtingen opnieuw vastgesteld. Of jouw organisatie een verplichting heeft, vind je terug in een webbased-monitoringstool waar de gemaakte afspraken zijn vastgelegd en worden gemonitord. Veelgebruikte tools zijn de WIZZR van Provijf en SR-Monitor.

3 tips voor de SROI-verantwoording

Een SROI-verplichting verantwoorden doe je niet iedere dag. Om dit een beetje soepel te laten verlopen, vraagt dat om een goede voorbereiding en het onderhouden van contact met alle betrokkenen.

Tip 1: Maak óók afspraken over de administratie

Veel organisaties met een SROI-verplichting maken mooie plannen voor de uitvoering. De administratieve verantwoording wordt daarbij soms over het hoofd gezien of de inrichting van dit proces wordt op de lange baan geschoven. Toch kost het je uiteindelijk minder tijd, moeite en stress als er bij de start van de opdracht óók een proces wordt ingericht voor de administratie.

Voorkom dat je documenten met terugwerkende kracht moeten opstellen en ondertekenen. Of dat je documenten moet aanpassen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Zeker voor documenten van medewerkers die inmiddels uit dienst zijn, kan dit lastige situaties opleveren.

Tip 2: Integreer het in je onboardingproces

Het is belangrijk om de medewerkers die onder de SROI-doelgroep vallen al bij indiensttreding te signaleren en daarna in beeld te houden. De verantwoording voor de SROI bestaat namelijk voor een groot deel uit documenten waarvan deze medewerkers onderdeel uitmaken. Het helpt als zij daar tijdig van op de hoogte zijn.

Vraag tijdens de onboarding naast de standaard documenten, zoals een kopie van het paspoort en een VOG ook de SROI-verantwoording op in de eerste maanden van het dienstverband van de medewerker.

Tip 3: Houd contact met de gemeente

Bij aanvang van de opdracht met SROI-verplichting maak je op hoofdlijnen afspraken met de gemeente over de uit te voeren activiteiten. Informeer daarnaast naar de mogelijkheden die de gemeente biedt om je hierbij te ondersteunen en houd dit ook gedurende de gehele opdracht in de gaten.

Regelmatig voeren gemeenten projecten uit waar je als organisatie aan mee kan doen. Jouw bijdrage aan deze projecten kan tevens worden meegewogen in de SROI-waarde. Het toont tenslotte aan dat je je actief inzet om aan de SROI-verplichting te voldoen.

Ook als je als organisatie moeite hebt om aan de SROI-verplichting te voldoen, kunnen contacten bij gemeenten waardevol zijn. Ze kunnen je voorzien van adviezen en mogelijkheden om alsnog aan de verplichting te voldoen.

Geef het uit handen

Regelmatig zien we dat het actief monitoren van dergelijke projecten in de waan van de dag naar de achtergrond verdwijnt. Voor je het weet is er weer een jaar voorbij en heb je slechts een aantal weken of dagen hebt om een tussentijdse rapportage of eindverantwoording in orde te maken

OAZ heeft haar processen ingericht op het waarborgen van dergelijke deadlines. Daarnaast denken we graag met je mee bij het inrichten van het administratieve proces en ondersteunen we je bij de (eind)verantwoording. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met via 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl