Aanpakken WGA schadelast altijd zinvol

Dit jaar overwegen veel organisaties om per 1 januari 2017 de overstap te maken naar het eigenrisicodragerschap voor de verzekering van hun WGA schadelast. Zij denken door over te stappen een financieel strategische keuze te maken door het achterlaten van ‘staartlasten’ bij het UWV. Lopende WGA dossiers worden vanaf het moment van overstappen niet meer opgepakt. Het is echter altijd zinvol om de WGA schadelast actief te verlagen.

Beheersing van jouw WGA schadelast

Met de inzet van onze dienstverlening WGA Management wordt de juistheid van toegerekende WGA uitkeringslasten gecontroleerd. U krijgt meer inzicht in de WGA dossiers van werknemers die soms al lang uit dienst zijn. Hierdoor zorgen wij dat je meer regie krijgt op de schadelast die deze WGA dossiers veroorzaken. Daarnaast krijg je meer inzicht in de oorzaken en aanpak van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dit geldt dus ook voor de WGA-dossiers die ogenschijnlijk ‘achterblijven’ bij het UWV, wanneer een organisatie eigenrisicodrager wordt. Je bepaalt jouw eigen schadeprofiel: hoe meer WGA dossiers verwijderd zijn vóór overstap naar het eigenrisicodragerschap onder een verzekeraar, hoe gunstiger de verzekeringspremie vastgesteld kan worden. Bovendien blijf je altijd betalen voor WGA toerekeningen: bij terugkeer naar het UWV komen oude toerekeningen gewoon weer voor jouw rekening.

Grip op de zaak met WGA Management

Door de inzet van WGA Management krijg je grip op jouw WGA schadelast. Bovendien schept u de voorwaarden voor een proactief beleid op reductie van langdurige arbeidsongeschiktheid. Voorkomen is natuurlijk altijd nog beter dan genezen. En als een werknemer dan toch een WGA uitkering ontvangt, heb je de zekerheid dat deze uitkering rechtmatig is.

Wil je meer informatie over het eigenrisicodragerschap of WGA Management? Neem dan contact op met jouw Accountmanager of met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.