De WGA; waar heb je recht op?

Wanneer je als werkgever te maken krijgt met een langdurig zieke (ex-)medewerker, is dit een vervelende situatie voor alle partijen. Aan het einde van de wachttijd (104 weken na de eerste ziektedag) kan deze medewerker in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dit is onderverdeeld in twee categorieën, de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Welke uitkering wordt toegekend is afhankelijk van meerdere factoren en heeft gevolgen voor de medewerker en voor jou als werkgever.

De IVA

Wanneer een verzekeringsarts weinig tot geen kans op herstel ziet en de (ex-) medewerker 80-100% arbeidsongeschikt is bevonden, dan ontvangt de medewerker een IVA-uitkering. Deze uitkering heeft een hoogte van 75% van het maximum dagloon en wordt betaald door het UVW vanuit de Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De re-integratie verplichtingen komen bij een IVA-uitkering voor de werkgever te vervallen.

De WGA

Medewerkers die tussen de 35% en 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard en nog kans hebben op herstel ontvangen na 104 weken ziekte een WGA-uitkering. De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van het type WGA-uitkering dat wordt toegewezen. Ook is het afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Drie soorten WGA-uitkering

1. Loongerelateerde uitkering WGA

Deze uitkering wordt maximaal 24 maanden toegekend, afhankelijk van het arbeidsverleden. De eerste twee maanden ontvangt de werknemer 75% van het WIA maandloon. De resterende maanden is dat 70% van het WIA maandloon.

2. Loonaanvullingsuitkering WGA

Deze uitkering kan volgen na de loongerelateerde uitkering wanneer iemand volledig (80-100%) arbeidsongeschikt is of wanneer iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, maar minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut.

3. Vervolguitkering WGA

Deze uitkering kan volgen na de loongerelateerde uitkering wanneer iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) is en geen of minder dan 50% van zijn/haar restverdiencapaciteit benut.

De financiële gevolgen voor de werkgever

Een ziekmelding heeft flinke financiële gevolgen voor een werkgever. Bij een medewerker met een gemiddeld jaarloon van 36.500 euro is de loondoorbetaling per dag 153 euro. Hier kunnen extra kosten bijkomen, zoals de kosten voor de vervanging van de werkzaamheden, omzetverlies tijdens afwezigheid, de arbodienstverlening en interne verzuimbegeleiding. Dit maakt dat de dagelijkse kosten gemakkelijk richting de 400 euro schieten. Wanneer de medewerker na 104 weken in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, stopt de financiële last voor de werkgever vaak niet. Een IVA-uitkering wordt betaald uit de Aof, maar een WGA-uitkering wordt doorbelast aan de werkgever. Hiervoor kan je publiek verzekerd zijn, ook kan je ervoor kiezen om zelf voor deze lasten verantwoordelijk te zijn.

De doorbelasting van de WGA aan de werkgever

Eigenrisicodragerschap

Als je kiest voor eigenrisicodragerschap, betaal je direct de uitkering van de medewerker. In veel gevallen verloopt dit via een private verzekeraar. Zij betalen de uitkering aan de werknemer, jij als organisatie betaalt dan een premie.

Geen eigenrisicodrager

Wanneer je geen eigenrisicodrager bent, wordt de uitkering indirect door jou als organisatie betaalt. UWV betaalt maandelijks de uitkering aan de (ex-)medewerker uit. Deze uitkeringen worden betaald uit de premies die werkgevers afdragen. Dit wordt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas genoemd. Hoeveel premie je als werkgever moet afdragen, is (onder meer) afhankelijk van de zogenaamde “schadelast” die een werkgever produceert. Hoe meer (ex-)medewerkers ziek uit dienst gaan en aansluitend aanspraak maken op een Ziektewet en/of WGA-uitkering, des te groter de schadelast voor de werkgever.

Omdat de WGA-uitkering afhankelijk is van verschillende factoren, is het belangrijk om goed te controleren of de cijfers en gegevens waarop de doorbelasting is gebaseerd, kloppen. Ook is het belangrijk om goed overzicht te houden op het langdurig verzuim van je (ex-)medewerkers, ook in de periode na de 104 weken ziekte, om bij te dragen aan optimale re-integratie. De financiële schadelasten kunnen flink oplopen!

De cijfers van WGA-lasten in beeld

OAZ kan je helpen bij de controle van de cijfers waar de WGA-lasten op zijn gebaseerd. Ben je benieuwd of er besparing mogelijk is op de WGA-lasten van jouw (ex-)medewerkers? De HR specialisten van OAZ kunnen met je meekijken. Bel voor meer informatie met 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.