Activering Minimum- jeugdloonvoordeel per 1 januari 2018

Naast het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat per 1 januari 2017 in werking is getreden, treedt per 1 januari 2018 ook het minimumjeugloonvoordeel in werking (Jeugd-LIV). De opzet van het Jeugd-LIV is vergelijkbaar met het reguliere LIV, maar hanteert geen uren eis en andere looneisen. Het Jeugd-LIV is ingevoerd ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017.

Het Jeugd-LIV wordt één keer per jaar uitgekeerd. De werkgever ontvangt het voordeel pas in augustus of september van het volgende kalenderjaar. De uitbetaling van het Jeugd-LIV is over het kalenderjaar 2018 eenmalig een hoger bedrag omdat in 2018 ook het laatste half jaar van 2017 wordt gecompenseerd.


OAZ zorgt voor optimaal gebruik LIV en Jeugd-LIV

OAZ heeft een digitale tool ontwikkeld waarmee snel en efficiënt de doelgroep voor het LIV en Jeugd-LIV in beeld gebracht wordt. Wil je meer informatie over deze tool of over het minimumjeugdloonvoordeel? Neem contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of 088 5600 700.