Advies Advocaat Generaal aan Hoge Raad over slapend dienstverband

Slapende dienstverbanden van langdurig zieke werknemers; valt dit nog onder goed werkgeverschap of niet? Wat zegt  de wet hier over en wat zegt een rechter hier over? 

In het kort: Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden. Wanneer het dienstverband van de medewerker beëindigd wordt, heeft deze in principe recht op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer wettelijk recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van 2 jaar of langer. Om dit te vermijden kan een werkgever dus overwegen het dienstverband slapend te houden.

Hierover zijn reeds meerdere rechtszaken gevoerd. Daarin werden door rechters tegenstrijdige uitspraken gedaan. Om helderheid rondom slapende dienstverbanden en de transitievergoeding te verkrijgen, heeft de Rechtbank Limburg advies gevraagd aan de Hoge Raad. Hierover heeft de A-G zeer recent zijn advies gegeven. De A-G (Advocaat Generaal) heeft dit advies ook in de context van de compensatie transitievergoeding geplaatst.

De norm van goed werkgeverschap vormt de basis voor het advies, inhoudende dat een werkgever in principe verplicht is om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een einde te maken aan een slapend dienstverband en hiervoor een bedrag te betalen ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Wanneer houd je een dienstverband wel slapend?

Er zijn echter bepaalde omstandigheden denkbaar waarin de werkgever een dienstverband wél slapend mag houden. De A-G noemt enkele voorbeelden:

  • als de werknemer nog reële re-integratiemogelijkheden heeft;
  • als de werkgever vóór de inwerkingtreding van de compensatieregeling in de financiële problemen komt door het voorschieten van de transitievergoeding;
  • als UWV de transitievergoeding niet (volledig) compenseert (wij verwachten bijvoorbeeld door uitbetaalde no-risk);
  • als de werkgever de werknemer niet in dienst houdt om de transitievergoeding te ontlopen, maar om een andere mogelijke reden. Welke redenen dit kunnen zijn, is niet gedefinieerd.

Dit advies is nog niet definitief. Het is nu afwachten of de Hoge Raad tot dezelfde conclusie als de A-G komt. Wanneer de Hoge Raad zijn uitspraak doet, is nog niet bekend.

Gezien het advies van de A-G en de reacties hierop in de media is het te verwachten dat werknemers met een slapend dienstverband bij de werkgever aankloppen met een verzoek om het dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding uit te betalen.

Meer weten over wat OAZ voor jou kan betekenen?

De berekening van de mogelijke compensatie kent vele haken en ogen en vraagt een uitgebreide administratie. OAZ ondersteunt jou hier graag bij.

Wij geven je een breed juridisch advies over de slapende dienstverbanden en toekomstige uit te betalen transitievergoedingen. Wij onderzoeken jouw dossiers en verzorgen een financieel en juridisch onderbouwd advies over het al dan niet (tijdelijk) slapend houden van een dienstverband.  Naast het advies over slapende dienstverbanden zorgen wij voor het administratief onderbouwen en tijdig indienen van compensatieverzoeken en adviseren wij bij toekomstige uit te betalen transitievergoedingen en de bijbehorende Compensatie.

Wil je meer informatie over de Compensatieregeling Transitievergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Bel 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.