Afsluiting van het boekjaar, hoe bereid jij je voor?

Elk jaar opnieuw is het afsluiten van een boekjaar een belangrijke periode. Diverse administratieve gegevens moeten in de systemen staan, om fouten en correcties achteraf te voorkomen. Voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de WW-premie is in het verleden gebleken dat achteraf corrigeren, wanneer een boekjaar gesloten is, heel moeizaam is en in sommige gevallen niet mogelijk blijkt.

Afsluiting van het boekjaar, waar let je op?

Voor de Wtl is het zo dat voor de medewerkers die in de doelgroep voor het LKV vallen, de LKV registraties aan moeten staan, mits er voor deze medewerkers een doelgroepverklaring aanwezig is. Voor de WW-premie geldt dat de BBL-registratie aan moet staan mits er een volledig ondertekende POK-verklaring (inclusief datum ondertekening) aanwezig is. Wel moet er ook  aandacht zijn voor het eventueel afronden van een opleiding, het behalen van een diploma of het eerder uitstromen. De hierbij behorende stopdatum van BBL leerlingen moet worden verwerkt in het systeem en de BBL registratie moet tijdig worden uitgezet.

Het voeren van een correcte personeelsadministratie is altijd belangrijk, maar aan het eind van een boekjaar neemt het belang omtrent deze gegevens toe. Het is verstandig al eerder met een correcte personeelsadministratie bezig te zijn. Wanneer blijkt dat er gegevens ontbreken, volgt er nog een terugkoppeling om zo de administratie op orde te krijgen. Begin je op tijd, dan heb je voldoende ruimte om de nodige administratie op orde te krijgen voor de afsluiting van het boekjaar.

Op de hoogte blijven? 

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom LKV, LIV en de WW-premie. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 700.