Belastingdienst mag geen oordeel geven over WVA onderwijs 

In een WVA onderwijs zaak heeft de Advocaat-Generaal een enerzijds interessante maar anderzijds ook logisch advies gegeven, namelijk dat de Belastingdienst niet de aangewezen instantie is om een opleiding te beoordelen.

Beoordeling alleen door de Onderwijsinspectie

De betreffende WVA Onderwijs zaak is aanbeland bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft aan de Advocaat-Generaal (adviseur van de Hoge Raad) advies gevraagd. In zijn advies stelt de Advocaat-Generaal dat hij van mening is dat de wet geen ruimte biedt aan een Belastinginspecteur om te toetsen of een CREBO opleiding voor de WVA Onderwijs in aanmerking komt.  De controle op inhoud en kwaliteit van de opleiding is niet aan de inspecteur om vast te stellen. Deze rol is weggelegd voor de Onderwijsinspectie. Volgens de Advocaat-Generaal kan een belastinginspecteur die toetst of de betreffende opleiding is gevolgd, alleen controleren of diploma’s of certificaten zijn uitgereikt aan de werknemers waarvoor de WVA Onderwijs is geclaimd.

Dit zou erop duiden dat de WVA Onderwijs terecht is geclaimd wanneer een werkgever, naast een praktijkovereenkomst (POK) in het bezit is van een diploma of certificaat. Dit advies staat lijnrecht tegenover het standpunt van de fiscus en wellicht nog opvallender ook tegenover het standpunt van meerdere recente uitspraken van lagere rechters.

Hoewel het advies van de Advocaat-Generaal niet bindend is weegt een dergelijk advies wel zwaar voor de Hoge Raad en gaan zij in het merendeel van de gevallen hierin mee.

Maak geen bindende afspraken met de inspecteur!

Op dit moment is nog wel onduidelijk wat er moet gebeuren als er geen diploma of certificaat wordt uitgereikt, is behaald of niet aanwezig is in de administratie van de werkgever. Mag dan wel de WVA Onderwijs geclaimd worden of moet het voordeel, wanneer blijkt dat er geen diploma behaald is, alsnog terugbetaald worden?

Eén ding is in ieder geval duidelijk: is er een belastingcontrole aangekondigd of is er sprake van een lopende controle, maak nog geen bindende afspraken met de inspecteur in het geval bovenstaande  speelt! Ook organisaties die meenden niet te voldoen aan de gestelde eisen willen wij erop attenderen dat wellicht met een gunstige afloop van deze procedure een correctieverzoek opportuun is.

Er blijven nog steeds een aantal vragen, maar de ontwikkelingen zijn positief. Uiteraard volgen wij deze en andere ontwikkelingen met betrekking tot de WVA onderwijs op de voet en informeren wij u verder op het moment dat er meer duidelijk wordt. Verwachting is dat de Hoge Raad later dit jaar een uitspraak zal doen.

Mocht u vragen hebben over dit bericht neem dan contact op met uw accountmanager of met Luc van der Linden (Productmanager) op 088-5600700